Оценка гидрогеологических условий на площадке строительства и прогноз развития неблагоприятных процессов при водопонижении”

Тип:
Добавлен:

Зміст

Вступ

. Будівельно-конструктивна характеристика гідромеліоративних споруд та видів робіт

1.1Характеристика споруд та умови виконанняробіт

.2Склад будівельних процесів та обґрунтування обсягів робіт

.2.1 Розрахунок обсягів робіт при будівництві каналів

.2.2 Розрахунок обсягів робіт при будівництві дренажу

.2.3Розрахунок обсягів культуротехнічних робіт

.2.4 Розрахунок обсягів робіт при будівництві гідротехнічних споруд

. Комплексна механізація та технологія будівельно-меліоративних робіт

.1 Вибір і обґрунтування способів комплексної механізації

.2 Вибір і обґрунтування будівельної техніки для будівництва каналів

.2.1 Обґрунтування комплектів машин

.2.2 Техніко-економічне порівняння способів виконання робіт

.2.3 Визначення економічного ефекту

.3 Вибір і обґрунтування будівельної техніки для будівництва дренажу

.3.1 Обґрунтування комплектів машин

.4 Вибір і обґрунтування будівельної техніки для виконання культуртехнічних робіт

.4.1 Обґрунтування комплектів машин

.4.2 Техніко-економічне порівняння способів виконання робіт

Література

Вступ

В даному курсовому проекті основна увага повина бути приділена технологічним питанням з реконструкції осушувальної меліоративної системи. При реконструкції системи постають питання не тільки будівництва нових каналів, колекторно-дренажної мережі, а й питання освоєння і окультурення земель. В 1996 р. було прийнято державну програму зі збереження природних ресурсів України. Згідно цієї програми здійснювати будь-які меліоративні заходи на ще не освоєних землях заборонено. Тому нині основним завданням меліорації є утримання вже побудованих меліоративних систем та реконструкція існуючих.

В курсовому проекті необхідно розробити розрахунково -пояснювальну записку та графічну частину роботи. Графічна частина (технологічна карта №2 на культуртехнічні роботи) приводиться на ватмані формату А1 (841х594). Аналіз вихідних даних та результатів розрахунків представляємо в табличній формі, у вигляді паспорту системи.

Паспорт системи

№ з.п.Найменування показниківОдиниці вимір.Кількість1Площа осушувальної системи: Бруттога330 Неттога3102Загальна довжина колекторно-дренажної мережі, в тому числі:м1419003.1. Діаметром 150 ммм3000 3.2. Діаметром 125 ммм4000 3.3. Діаметром 100 ммм7800 3.4. Діаметром 75 ммм10700 3.5. Діаметром 50 ммм1164003Гідротехнічні споруди: 4.1. РТКшт7 4.2. ТПшт11 4.3. Колодязівшт21 4.4. Гирлшт561. Будівельно-конструктивна характеристика гідромеліоративних споруд та видів робіт

Основною ознакою, що зумовлює вид робіт є матеріал, з яким доводиться працювати при виробництві будівельної продукції. Для водогосподарського будівництва найбільш характерні наступні види робіт: земляні, бетонні і залізобетонні, монтажні, гідроізоляційні, пальові, кам'яні, дерев'яні, культуртехнічні, транспортні.

.1Характеристика споруд та умови виконання робіт

Будівництво (реконструкція) осушувальної меліоративної системи пов'язане з підготовкою території будівництва та з безпосереднім будівництвом елементів системи. Будівництво осушувальної системи необхідно виконувати в теплий період року.

До початку дренажних робіт проводиться очистка території від кущів та дрібнолісся, дерев, пеньків, каміння, а також будується мережа відкритих осушувальних каналів.Колекторна мережа будується від каналу-приймача з похилом у бік гирла. Колектор підключається до каналу за допомогою гирлової споруди. Після прокладання колектора від нього прокладають дрени. Після закінчення дренажних робіт (в тому числі будівництва колодязів, трубчатих шлюзів-регуляторів та переїздів) виконується первинний обробіток осушених земель.

Тип ґрунту на масиві, площі брутто і нетто. Ґрунт ділянки - суглинок важкий. Площі , .Осушувальні канали на масиві системи будують у земляному руслі. Параметри каналу, необхідні для визначення обсягів робіт наводяться нижче.

Довжина каналу L=11300 м, глибина каналу h=2,6 м, ширина каналу по дну b=1,8 м, коефіцієнт закладання укосів m=2,0.

Регулююча мережа системи проектується у вигляді дрен та колекторів. Дрени передбачити з гончарних чи пластмасових трубок Æ50 мм, а колектори - із гончарних трубок Æ75...150 мм. У місцях поворотів колекторів та підєднання до колекторів старшого порядку колекторів молодшого порядку потрібно передбачити будівництво оглядових колодязів, а в місцевих пониженнях в проекті розробляються заходи із їх засипки. На окремих ділянках масиву осушення необхідно виконати культуртехнічні роботи, повязані з розчищенням території та її первинним освоєнням.

Для регулювання рівнів води в каналах осушувальної мережі у випадках попереджувального або зволожувального шлюзування передбачене будівництво шлюзів-регуляторів типу РТК їх кількість 7 шт.(регулятор трубчастий, з коробчатим затвором).

У місцях, де польові дороги перетинаються з каналами відкритої мережі, і де нема потреби у встановленні споруд типу РТК, передбачається будівництво трубчатих переїздів типу ТП їх кількість 11 шт. Проектом необхідно передбачити засипку ґрунтом мікропонижень з тимчасових кавальєрів, які утворюються при будівництві каналів. Обєм рослинного ґрунту, що знімається з поверхні понижень складає 9700 м3 , перед їх засипкою та відстань його переміщення, обєм мінерального ґрунту, який треба забрати для засипки понижень та відстань його переміщення задаються вихідними даними. Рослинний ґрунт для рекультивації поверхні понижень використовується той же, що був знятий з їх поверхні.

.2 Склад будівельних процесів та обґрунтування обсягів робіт

Визначення обсягів робіт та склад будівельних процесів і операцій при будівництві елементів об'єкта встановлюється на основі аналізу конструкції споруд, складових частин об'єкта.Ці будівельні процеси будуть проаналізовані для конкретних типів споруд, згідно вихідних даних і на основі цього будуть здійсненні розрахунки обємів робіт, які представлятимуться у табличній формі. При цьому можна скористатись літературою [7, 12].

.2.1 Розрахунок обсягів робіт при будівництві каналів

Технологія будівництва осушуваних каналів має свої особливості через умови їх влаштування, експлуатації, наявність складних ґрунтових умов.

Технологія будівництва відкритих осушувальних каналів передбачає виконання наступних процесів і операцій:

зрізку рослинного ґрунту з траси каналів з переміщенням у тимчасові кавальєри за допомогою бульдозерів;

розробку мінерального ґрунту у виїмці каналів з вкладанням у тимчасові кавальєри за допомогою одноківшових екскаваторів-драглайн;

розрівнювання кавальєрів мінерального ґрунту на приканальних смугах за допомогою бульдозерів;

розрівнювання тимчасових кавальєрів рослинного ґрунту на поверхні мінерального ґрунту для рекультивації приканальних смуг за допомогою бульдозерів;

планування укосів каналу за допомогою одноківшових екскаваторів-драглайн.

До початку будівництва необхідно здійснити виніс траси каналу в натуру з розбиттям пікетів згідно проектної документації.

Будівництво каналу включає в себе також глибоку оранку приканальних смуг або їх фрезерування та кріплення укосів каналу, в основному посівом багаторічних трав, (в курсовому проекті ці процеси не передбачаються).

На рис. 1.1. приведено схему переміщення ґрунтових мас при будівництві каналу.

Рис. 1.1. Схема переміщення ґрунтових мас при будівництві каналу

Залежно від розмірів каналу і наявної будівельної техніки його будівництво може проводитись за двома схемами: поперечною і поздовжньою. На даному етапі курсового проектування ми проводимо обрахунки для поздовжньої схеми при будівництві каналу. На рис. 1.2. наведено схему до визначення обсягів земляних робіт при будівництві каналу за повздовжньою схемою.

Розрахунок обсягів робіт та технологічних параметрів при будівництві каналу виконується у вигляді таблиці 1.1Обов'язково слід враховувати розпушення ґрунту при розробці і переміщенні його з виїмки в насип. Коефіцієнти розпушення, залежно від виду ґрунту, наведені в довідковій літературі [3, 13].

Відстань розрівнювання мінерального ґрунту визначається виходячи з товщини шару розрівнювання (0,5…0,8 м), приймаємо - 0,7 м, а для рослинного - з розрахунку, щоб ширина смуги розрівнювання рослинного ґрунту дорівнювала ширині смуги розрівнювання мінерального ґрунту .

Технологічні запаси, на маневрування будівельної техніки приймаємо в межах 3…5 м, при чому - конструктивно, приймаємо - 5 м, - відповідно до розрахунків залежновід розрахункової ширини розрівнювання мінерального ґрунту.

Обсяги земляних робіт на всю довжину каналу розраховуються множенням відповідного об'єму 1 п.м. на всю довжину каналу.

Розрахунок обємів робіт та технологічних параметрів при будівництві каналів виконуємо на основі поздовжньої розрахункової схеми (рис 1.2).

Розрахунок обсягів робіт та відстаней преміщення грунту при будівництві каналу за повздовжньою схемою

Глибину розробки мінерального грунту у виїмці каналу, Нм визначаємо за формулою:

Ширину каналу, Вк по верху визначаємо за формулою:

м

де b - ширина каналу по дну в м (згідно вихідних даних b=0,8м);- коефіцієнт закладання укосу каналу (згідно вихідних даних m=2,0);- глибина каналу в м (згідно вихідних даних h=2,6м);зр - товщина зрізки рослинного ґрунту 0,3…0,4м;

Об'єм мінерального ґрунту, Vм у виїмці на 1 п.м визначаємо за формулою:

Об'єм кавальєру мінерального ґрунту,Vкм на 1 п.м. визначаємо за формулою:

де крм - коефіцієнт початкового розпушення мінерального ґрунту, який приймається згідно додатку 1 ЕНиР 2.1 стр.206 (оскільки ґрунт на ділянці - суглинок легкий, то крм=1,2);

Висоту кавальєру мінерального ґрунту,hкм визначаємо за формулою:

Ширина кавальєру мінерального ґрунту, bкм визначаємо за формулою:

де m1- коефіцієнт закладання укосів кавальєру мінерального грунту;

Відстань від початку основи площі поперечного перерізу мінерального ґрунту до укосу каналу без врахування зрізки рослинного ґрунту, згідно рекомендацій приймається рівною с=3…5 м. Приймаю с=5 м. Відстань розрівнювання мінерального ґрунту визначаємо виходячи з товщини шару розрівнювання, яка приймається рівною hроз. до 1 м. Приймаю hроз.=0,7 м.

Ширина приканальних смуг, Врозр визначається за формулою:

) Ширина додаткового розрівнювання, а ,м;

де: а - відстань від кінця основи площі поперечного перерізу кавальєру мінерального ґрунту до початку основи площі поперечного перерізу відвалу рослинного ґрунту в м.

) Ширину зрізки рослинного ґрунту, Взр визначаємо за формулою:

10) Об'єм зрізки рослиного грунту,Vзр на 1 п.м. каналу:

3

11) Об'єм тимчасового кавальєру рослиного грунту, Vkp на 1п.м . каналу.

3

kрр - коефіцієнт початкового розпушення рослиного ґрунту, kрр=1,2;

) Висота тимчасового кавальєру рослинного ґрунту,hkp визначається за формулою:

13) Ширину тимчасового кавальєру рослинного ґрунту по низу,bkp визначаємо за формулою:

де m1,m3- коефіцієнти закладання укосів кавальєру рослиного грунту;

) Товщина шару розрівнювання рослинного ґрунту по мінеральному,hpозр.p визначається за формулою:

15) Довжина планування укосів,ly:

16) Відстань переміщення рослинного ґрунту при зрізуванні,Lзp визначається за формулою:

) Відстань переміщення мінерального грунту, А визначаємо за формулою:

А = к + с bкмm1 = 11,4 + 56,16 =21,1м

18) Відстань розрівнювання мінерального грунту,Lpм визначаємо за формулою:

Lрм.=к + = м

19) Відстань розрівнювання рослиного грунту,Lpp визначаємо за формулою,м:

Lрек = m2hкр + Bроз = 3 1,08+ 13,58 = 10,03 м

20) Загальний обсяг зрізки рослиного грунту,Wp визначається за формулою:

де Lк - загальна довжина каналів, яка задається у вихідних даних Lк=11300 м.

) Загальний обсяг розробки мінерального грунту,Wм визначається за формулою:

22) Загальний обсяг розрівнювання мінерального грунту,Wкм визначається за формулою:

23) Загальний обсяг розрівнювання рослиного грунту,Wpр визначається за формулою:

24) Загальна площа планування укосів,Fпл, м2:

Розрахуноки обсягів робіт та відстаней переміщення грунту при будівництві каналу зводимо в таблицю 1.1

Таблиця 1.1

Розрахунок обсягів робіт та відстаней переміщення ґрунту при будівництві каналу

№ п/пНайменування параметрів та обємів робітОбсяги робітПриміткаОд.виміруКількістьПовздовжня схема123471Глибина розробки мінерального грунту у виїмці каналу, Нмм2,4hзр=0,2м2Ширина каналу по верху, Вкм11,43Обєм мінерального грунту у виїмці на 1 п.м., Vмм315,844Обєм кавальєру мінерального грунту на 1 п.м., Vкмм39,504Крм=1,25Висота кавальєру мінерального грунту, hкмм3,086Ширина кавальєру мінерального грунту,bкмм6,167Ширина смуги розрівнювання грунту, Врозрм13,58hрозр=0,78Ширина додаткового розрівнювання, ам2,429Ширина зрізки рослиного грунту, Взрм38,5610Обєм зрізки рослинного грунту на 1 п.м., Vзрм37,71211Обєм кавальєру рослинного грунту, Vкрм34,63Крр=1,212Висота кавальєру рослинного грунту, hкрм1,0813Ширина кавальєру рослинного грунту, bкрм4,3214Шар розрівнювання рослинного грунту, hррм0,215Довжина планування укосів,lум6,9316Відстань переміщення рослинного грунту при зрізці, Lзрм32,2417Відстань розрівнювання мінерального грунту, Lрмм4,2918Відстань розрівнювання рослинного грунту, Lрекм10,0319Загальний обсяг зрізки рослинного грунту, Wзрм38714620Загальний обсяг розробки мінерального грунту, Wмм317899221Загальний обсяг розрівнювання мінерального грунту, Wкмм321479022Загальний обсяг розрівнювання рослинного грунту, Wррм310457523Загальна площа планування укосів, Fплм278309

1.2.2 Розрахунок обсягів робіт при будівництві дренажу

Відстань між дренами, яка передбачається проектом виконання гідромеліоративних робіт, може бути визначена наступним чином. Загальна довжина регулюючої мережі, складає

де: - загальна довжина регулюючої мережі (дрен діаметром 50), м;

- площа нетто системи, га.

Тоді відстань між дренами:

Колекторна мережа, яка представлена дренажними трубопроводами діаметрами 75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, будується траншейним способом з укладкою керамічних труб. Глибину укладки колекторів приймаємо 1,2 м, однаковою для всіх діаметрів колекторів. Довжина колекторної мережі :

де:, , , - довжини колекторів відповідного діаметру, м.

Регулююча мережа представлена дренами діаметром 50 мм може бути виконана з керамічних або пластмасових труб відповідно траншейним або без траншейним способом. В КП доцільно зробити техніко-економічне порівняння цих двох способів будівництва дренажу для подальшого прийняття оптимального варіанту. Для цього необхідно скласти і розрахувати схему для визначення обсягів земляних робіт та відстаней переміщення ґрунтових мас при будівництві дренажу траншейним способом (рис 1.2) і схему для визначення обсягів земляних робіт при будівництві дренажу безтраншейним способом, глибину укладки дренажу приймаємо 1,0 м.

Технологія будівництва дренажу траншейним способом передбачає виконання наступних процесів:

зрізку рослинного ґрунту з траси будівництва дренажу з переміщенням у тимчасові кавальєри за допомогою бульдозерів;

зворотна засипка траншей дрен мінеральним ґрунтом за допомогою бульдозерів;

рекультивація траси будівництва дренажу рослинним ґрунтом з тимчасових кавальєрів за допомогою бульдозерів.

Перед початком будівництва дренажу необхідно виконати виніс трас будівництва дренажу в натуру, розвезти витратні матеріали: дренажні трубки, ЗФМ (в КП не включено до основних процесів).

Для обрахунку об'ємів земляних робіт та відстаней переміщення ґрунту при будівництві дренажу траншейним способом скористаємось розрахунковою схемою (рис. 1.2) і визначаємо будівельні об'єми на 1 м.п., перемноживши їх на довжину регулюючої мережі отримаємо загальні обсяги.Розрахунок доцільно вести втабличній формі (таблиця 1.2).

Рис. 1.3. Схема до розрахунку відстані між траншеєю та тимчасовим кавальєром мінерального ґрунту при будівництві дренажу.

Згідно з рис. 1.2 відстань від суміжної бровки траншеї до тимчасового кавальєру мінерального ґрунту, залежить від переметрів екскаватора-дреноукладача і формується поперечним стрічковим транспортером, котрий відкидає викопаний ґрунт на бік. Згідно з рис. 1. 3. ця відстань буде рівною:

де: - габаритна ширина дреноукладача (2,7 м);

- ширина траншеї;

- виліт стрічкового транспортера за розміри дреноукладача ( 1,25 м);

Відстань , на рис. 1.2, це технологічний запас необхідний для створення горизонтальної площини під час руху дреноукладача, згідно із рис. 1.3 він рівний:

де: - технологічний запас, що передбачає неточності при виконані технологічних операцій (приймається 0,2…0,5 м).

Розрахунок обсягів робіт та відстаней переміщення ґрунту при будівництві дренажу траншейним способом:

Глибину виїмки мінерального грунту Нм, визначаэмо за формулою:

Нм = Н тр - hзр =1,4- 0,2 = 1,2 м

Обєм виїмки мінерального грунту у траншеї Vм, визначаємо за формулою:

Vм = Нм1 п.м. = 1,2 0,5 1 = 0,6 м3

Об'єм тимчасового кавальєру мінерального ґрунтуVкм, м3,визначаємо за формулою:

Vкм = Vмр.м= 0,6 1,2= 0,72 м3

Висоту тимчасового кавальєру мінерального грунту,м, визначаємо за формулою:

Ширину тимчасового кавальєру мінерального грунту визначаємо за формулою:

Ширину зрізки рослинного грунту м,визначаємо за формулою:

Об'єм зрізки рослинного шару грунту,м ,визначаємо за формулою:

Об'єм тимчасового кавальєру рослинного грунту на 1 п.м. ,визначаємо за формулою:

Висоту тимчасового кавальєру рослинного грунту,м ,визначаємо за формулою:

Ширину тимчасового кавальєру рослинного грунту,м ,визначаємо за формулою:

Відстань зрізки рослинного шару ,визначаємо за формулою:

= + m2 = + 1 0,77= 1,97 м

Відстань переміщення мінерального грунту при зворотній засипці траншей,м ,визначаємо за формулою:

Відстань переміщення рослинного грунту при рекультивації траси будівництва:

Lрек = m1 += 1 0,77+0,5 4,95= 3,245 м

Загальний обсяг зрізки рослинного грунту з траси будівництва дренажної мережі,,визначаємо за формулою:

Загальний обсяг будівництва дренажної мережі,м:

Vдм =

Загальний обсяг зворотної засипки траншей дрен,,визначаємо за формулою:

Загальний обєм рекультивації траси будівництва дренажної мережі, ,визначаємо за формулою:

Розрахунок обсягів робіт та відстаней переміщення ґрунту при будівництві колекторної мережі траншейним способом:

Глибину виїмки мінерального грунту Нм, визначаэмо за формулою:

Нм = Н тр - hзр =1,2- 0,2 = 1,0 м

Обєм виїмки мінерального грунту у траншеї Vм, визначаємо за формулою:м = Нм1 п.м. = 1.0 0,35 1 = 0,35 м3

Об'ємтимчасовогокавльєру мінеральногоґрунтуVкм,м3,визначаємо за формулою:

Vкм = Vмр.м= 0,35 1,2 = 0,42 м3

Висоту тимчасового кавальєру мінерального грунту,м, визначаємо за формулою:

Ширину тимчасового кавальєру мінерального грунту визначаємо за формулою:1

Ширину зрізки рослинного грунту м ,визначаємо за формулою:

Об'єм зрізки рослинного шару грунту,м ,визначаємо за формулою:

Об'єм тимчасового кавальєру рослинного грунту на 1 п.м. ,визначаємо за формулою:

Висоту тимчасового кавальєру рослинного грунту,м ,визначаємо за формулою:

Ширину тимчасового кавальєру рослинного грунту,м ,визначаємо за формулою:

Відстань зрізки рослинного шару ,визначаємо за формулою:

= + m2 = + 3 0,74 = 4,52 м

Відстань переміщення мінерального грунту при зворотній засипці траншей, м ,визначаємо за формулою:

Відстань переміщення рослинного грунту при рекультивації траси будівництва:

Lрек = m1 += 1 0,74 + 0,5 4,6 = 3,04 м

Загальний обсяг зрізки рослинного грунту з траси будівництва дренажної мережі,,визначаємо за формулою:

4

Загальний обсяг будівництва дренажної мережі,м:

Vдм =

Загальний обєм рекультивації траси будівництва дренажної мережі, визначаємо за формулою:

Таблиця 1.2

Розрахунок обсягів робіт та відстаней переміщення ґрунту при будівництві дренажу траншейним способом

п/пНайменування параметрів та обсягів робітОбсяги робітПриміткаОд.виміруКількістьКолекторна мережаДренажна мережа1234561Глибина НмМ1,01,22Об'єм виїмки на 1 п.м.Vмм30,350,6hзр=0,23Об'єм тимчасового кавальєру мінерального ґрунту на 1 п.м., Vкмм30,420,72Крм=1,24Висота тимчасового кавльєру мінерального ґрунту, hкмМ0,921,25Ширина тимчасового кавальєру мінерального ґрунту, bкмМ1,842,4аДМ=1,55м аКМ=1,9м b=0,5м6Ширина зрізки рослинного ґрунту, ВзрМ4,64,957Об'єм зрізки рослиного ґрунту на 1 п.м., Vзрм30,920,998Об'єм тимчасового кавльєру рослинного ґрунту на 1 п.м., Vкрм31,1041,19Крр=1,29Висота тимчасового кавльєру рослиного ґрунту, hкрМ0,740,7710Ширина тимчасового кавльєру рослиного ґрунту, bкрМ2,963,0811Відстань переміщення мінерального ґрунту при зворотній засипці траншей дрен, LзасМ4,52312Відстань переміщення рослиного ґрунту при рекультивації траси будівництва дренажної мережі,LрекМ3,043,24513Загальний обсяг зрізки рослинного грунту з траси будівництва дренажної мережі, Wзрм3984411523614Загальний обсяг будівництва дренажної мережі,LдрМ-11640015Загальний обсяг будівництва колекторної мережі,LкмМ10700-16Загальний обсяг зворотньої засипки траншей дрен, Wзмм344948380817Загальний обєм рекультивації траси будівництва дренажної мережі, Wзрм311812,8138516

Перед будівництвом дренажу безтраншейним способом необхідно аналогічно виконати виніс трас будівництва дренажу в натуру, розвезти витратні матеріали.

Таблиця 1.3

Розрахунок обсягів робіт та відстаней переміщення ґрунту при будівництві дренажу безтраншейним способом

№ п/пНайменування параметрів та обємів робітОб'єми робітПриміткаОд.виміруКількість1Ширина смуги планування при будівництві дренажної мережі, Bплм4,8t=0,42Загальна площа планування траси будівництва дренажної мережі, Fплм2558720Lдр= 1164003Об'єм розробки мінерального ґрунту при влаштуванні одного приямкам324Об'єм мінерального грунту при влаштуванні всіх приямківм31117,44nпр=558,725Об'єм зворотньої засипки приямківм31340,9Крм=1,2

1.2.3 Розрахунок обсягів культуртехнічних робіт

До культуртехнічних робіт відносимо розчищення територій від дерев, кущів, каміння, купин та первинну обробку розчищених площ. Основні вимоги до культуртехнічних робіт є максимальне збереження природної родючості осушуваних земель. Для скорочення сезонності меліоративних робіт і підвищення рівномірного завантаження меліоративної техніки культуртехнічної роботи потрібно виконувати протягом року.

Обсяги культуртехнічних робіт визначаються на основі вихідних даних.

При розчищеннітериторій від дерев передбачається корчування дерев корчувачами-збирачами, з трелюванням на задану відстань, обробка отриманої деревини бензопилами та засипку підкорінних ям після корчування бульдозером.

При розчищенні площ від каміння передбачається корчування каміння при заданій кількості на гектар корчувачами-збирачами з наступним вивезенням на металевих сланях за межі поля на задану відстань. Вивезенняслід передбачати за допомогою тих же машин, що і корчування. Утворені ями після корчування каміння слід загортати бульдозером. Кількість ям обраховується в розрахунку, що один камінь має масу 100…..150 кг.

Засипка місцевих понижень включає в себе такі операції: зрізка рослинного ґрунту, засипка понижень мінеральним ґрунтом, рекультивація поверхні пониження. Засипку місцевих понижень виконують ґрунтом з тимчасових кавальєрів, що утворилися внаслідок будівництва каналів відкритої осушувальної мережі.

Після виконання всіх описаних операцій передбачають первинний обробіток ґрунту який включає в себе глибоку оранку, дискування у два проходи, та прикочування.Обсяги культуртехнічних робіт наводяться в таблиці 1.4.

.2.4 Розрахунок обсягів робіт при будівництві гідротехнічних споруд

Гідротехнічні споруди на системі представлені шлюзами-регуляторами та трубчатими переїздами на відкритих каналах, оглядовими колодязями та гирловими спорудами - на колекторно-дренажній мережі. Оскільки у вихідних даних присутня тільки кількість і тип споруд, а їх технічні параметри відсутні, то визначать реальні обсяги робіт по ГТС не має можливості. Кількість і тип споруд, та обрахунки згідно вихідних даних заносимо в таблицю 1.4.

осушувальна меліоративна техніка канал

Таблиця 1.4.

Відомість обсягів робіт на об'єкті

№ п/пНайменування робітОд.вим.К-стьПримітка123451. Корчування чагарнику1Корчування чагарникуга14Тип: рідкий2Згрібання чагарнику у вали і переміщення на задану відстаньга14l=80 м3Спалювання чагарникуга14n=2 рази2.Фрезування купин1Фрезування купинга16L=6003.Засипка місцевих понижень1Обє зрізки рослинного грунту з поверхневих пониженьм39700Lзр=302Обєм засипки місцевих пониженьм336000Lзм =603Планування поверхні пониженьм251428,6Hрм=0,74Рекультивація поверхні пониженьм311640крр=1,2 4.Первинний обробіток грунту1Глибока оранка h=30мга310Lг=2002Дискування у 2 проходи по 1 слідуга310Lг=2003Прокочування грунтуга310Lг=2005. Будівництво ГТС1Шлюзи регулятори типу РТКшт.72Переїзди трубчастого типу (ТП)шт.113Колодязішт.314Гирлові спорудишт.56

2. Комплексна механізація та технологія будівельно-меліоративних робіт

В даному розділі КП повині бути вирішені питання підбору машин і механізмів для виконання технологічних процесів направлених на освоєння обсягів робіт, підрахованими в розділі 1.

Підбір машин для виконання робіт на які передбачено розробку технологічної карти (див. вихідні дані) виконується по приведеним витратам, для всіх інших робіт - по собівартості.

Також підібрані машини і механізми мають бути ув'язані між собою так, щоб при повному завантаженні машин забезпечувалась найменша вартість робіт.

.1 Вибір і обґрунтування способів комплексної механізації

В цьому розділі курсового проекту вирішуються два основних завдання: обґрунтовуються методи виконання робіт і підбираються відповідні засоби механізації для їх здійснення. В нашому курсовому проекті розробляється технологічна карта на виконання робіт по будівництву відкритої осушувальної мережі, які було зазначено в цьому процесі беруть участь екскаватори - драглайн і бульдозери при будівництві каналів екскаватором - драглайном можна застосовувати в наступних способах:

спосіб повздовжньої розробки ґрунту;

спосіб поперечної розробки ґрунту.

Перший спосіб застосовується для нешироких каналів коли радіус вивантаження екскаватора може перекрити віддаль від осі виїмки до зовнішньої бровки кавальєру при цьому способі екскаватор рухається вздовж вісі каналу залишаючи після себе розроблену виїмку (рис. 2.1).

Поперечну розробку ґрунту застосовують при умові що вся ширина смуги виїмки і кавальєру ґрунту не може бути перекрита радіусом вивантаження, та радіусом копання (рис. 2.2).

.2 Вибір і обґрунтування будівельної техніки для будівництва каналів

За геометричними характеристиками поперечного перерізу каналу та технічними параметрами екскаваторів-драглайн визначимо схему влаштування русла каналу.

Спочатку виконуємо підбір екскаватора для будівництва каналу за повздовжньою схемою, згідно рис. 2.1. При чому підбираємо варіанти екскаваторів з об'ємом ковша до 1,5 м3, якщо жоден з екскаваторів не задовольняє всі чотири умови то підбираємо екскаватор для будівництва каналу за поперечною схемою, згідно рис. 2.2. Необхідно підібрати два екскаватори різних за типом і розміром ковша. Причому потрібно враховувати, що поздовжня схема розробки є більш економічно вигідною.

Поздовжння схема підбору ескаватора

Рис. 2.1. Схема для підбору екскаватора для будівництва каналу за повздовжньою схемою

На рис. 2.1. Rв - найбільший радіус вивантаження екскаватора; HКОП - найбільша глибина копання екскаватора; Hв - найбільша висота вивантаження екскаватора;bк - ширина ковша екскаватора. Дані про технічні характеристики екскаваторів наводяться в довідковій літературі, чи надаються заводом-виробником.

Поперечна схема підбору ескаватора

Рис. 2.2. Схема для підбору екскаватора для будівництва каналу за поперечною схемою

На рис. 2.2. Rк - найбільший радіус копання екскаватора; lк - довжина ковша екскаватора; A1 - максимальна відстань переміщення ґрунту екскаватором під час розробки виїмки

Підбір ескаватора відбувається за вище перерахованими параметрами, зупиняємось на ЄО-7111 та ЄО -6111.Отже керуючись довідковою літературою параметри цих двох ескаваторів повністю задовольняють наші потреби. Основні технічні параметри вибраних екскаваторів заносимо в табл. 2. 1.

Таблиця 2.1

Основні технічні параметри вибраних екскаваторів

№ п/пСпосіб розробкиМаркаМісткість ковша, м3Потужність, кВт, (к.с.)Rв, мHв, мRк, мHКОП, мМаса, т1ПоздовжняЄО-71111,5160(218)23,815,927,414,0942ПоперечнаЄО -61111,085(116)10,46,512,95,139,75До кожного прийнятого екскаватора підбираємо бульдозер відповідно до потужності базової машини. Залежно від відстані переміщення ґрунту при зрізці рослинного шару вибираємо схему руху бульдозера згідно з рис. 2. 3.

а) поперечна розробка грунту на один бік із поверненням заднім ходом

Рис. 2. 3. Схеми розробки рослинного ґрунту бульдозером

Основні технічні параметри вибраних бульдозерів заносимо в табл.. 2. 2.

Таблиця 2.2

Основні технічні параметри вибраних бульдозерів

№ п/пСпосіб розробкиМарка бульдозераПотужність, кВт, (к.с.)Базова машинаТип відвалуДовжина відвалу, мВисота відвалу, мУправлінняМаса, т1ПоперечнаДЗ-1979(108)Т-100неповоротний3,031,3гідравлічне1,532ПоперечнаДЗ-17С118(160)Т-130неповоротний3,21,3гідравлічне1,91

.2.1 Обґрунтування комплектів машин

Відповідно приведених розрахунків та за допомогою [8], [4], де подаються рекомендовані варіанти комплектування комплексних бригад, при яких досягається найвища її продуктивність, та експлуатаційні характеристики машин, остаточно сформовано два комплекти машин, що задіяні у розрахунковому процесі і наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Варіанти комплектів машин

Найменування машини і агрегатів в комплектіМаса машини, кгВартість 1 год роботи машини, грнНорма роботи на рік, Тр,змінПотужність двигуна, кВтВитрата пального, л/годОптова ціна, грнШифр ресурсуКомплект машин №1Екскаватор ЭО-71119400060,5845016011,31064625206-0235Бульдозер ДЗ-19153033,233107910,12915500207-0134Комплект машин №2Екскаватор ЭО-61113975018,824508510,6300000206-0230Бульдозер ДЗ-17С191050,8831011815,3305252207-0136

2.2.2 Техніко-економічне порівняння способів виконання робіт

Для оцінки варіантів комплексної механізації робіт використовують такі техніко-економічні показники: приведені витрати; продуктивність комплекту машин; працемісткість робіт; питому енергоємність процесу; питомі витрати пального; питому металомісткість. Для того щоб порівняти комплекти машин за цими показниками, з метою подальшого вибору оптимального варіанта, необхідно мати вихідні дані до техніко-економічного порівняння (ТЕП) цих варіантів, згідно форми таблиці 2.4., описані в пункті 1.2.1 процеси.

Приведені витрати, до складу яких входять собівартість робіт і показник ефективності використання машини на об'єкті, визначаються за формулою

,грн

де - собівартість виконання робіт і-ю машиною, грн (визначається множенням вартості всієї кількості машино-змін для кожного процесу на коефіцієнт накладних витрат kн=1.145); 0,15 - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень; - балансова вартість машини, грн., визначається за формулою

, грн

- ціна нової машини, грн.; - тривалість роботи і-ї машини на об'єкті, змін; - нормативна тривалість роботи машини за рік, змін.Розрахунок доцільно вести в табличній формі (таблиця 2.5).

Продуктивність комплекту машин приймається рівною продуктивності ведучої машини за одиницю часу.

,м3/зміну

де: В-вимірник одиниці кінцевої продукції, на який у нормативних документах подаються норми часу; 8 год. - тривалість робочої зміни; - норма (затрати) часу машини для виконання обсягу робіт на вимірник одиниці кінцевої продукції.

Вихідні дані до розрахунку ТЕП варіантів комплексної механізації

№ п.п.Найменування робіт і умови їх виконанняМарка машинОбсяг робітНорма часуОбгрунтування норм часуКількістьвитра- чених маш.змінЗатрати праці, люд-дніВартість експлуатації машин, грнСобівартість робіт С, грнОд.вим.КількістьВедучої машиниНч(м)Маши- ністів НчмРобіт- ників НчрМаши- ністівРобіт- никівмаш./годВсьогоКомплект машин №11Зрізка рослинного грунту з перемі-щенням його на відстань Lзр=32,24м бульдозером потужністю 79 кВт, грунт І групиДЗ-191000 м385,1524,4724,47-1-24-5, 1-24-13266,57266,57-265,8470864,9781140,392Розробка мінера-льного ґрунту у виїмці каналу з переміщенням його на відстань Lрш=4,29м екскаватором драглайн місткістю ковша 1,25-1,6 м3, грунт І групиЄО-71111000м3179,012,3424,685,931-11-7276,11552,215132,68484,64133813,95153216,973Розрівнювання тимчасових кава-льєрів мінераль-ного ґрунту за допомогою буль-дозера потужністю 79 кВт, грунт І групиДЗ-191000м3214,7911,2411,24-1-85-4301,78301,78-265,8480225,1991857,84Планування укосів екскаватором драглайн місткістю ковша 1,5 м3, грунт І групи ЄО-71111000м378,3119,2119,219,061-88-1188,04188,0488,67484,6491131,7104345,795Рекультивація приканальних смуг бульдозером потужністю 79 кВт, грунт І групи, з відстанню переміщення Lрек= 3,04 мДЗ-191000м3104,5711,2411,24-1-85-4146,92146,92-265,8439057,244720,49 Сума 1179,421455,52221,351766,8415093,01475281,44Комплект машин №21Загальний обсяг зрізки рослинного грунтуДЗ-17См387,1517,3717,37-1-25-5 1-25-13189,22189,22-407,0477011,9788178,72Загальний обсяг розробки мінерального ґрунту у виїмці каналуЕО-6111м3179,017,6835,368,131-12-1,395,59791,18181,91150,5659560,0368196,233Загальний обсяг розрівнювання мінерального ґрунтуДЗ-17См3214,797,247,24-1-85-7194,38194,38-407,0479120,4390592,94Планування укосів екскаватором драглайн місткістю ковша 1,0 м3, грунт І групиЕО-6111м378,3119,2119,219,061-88-1188,04188,0488,69150,5628311,332416,445Рекультивація приканальних смуг бульдозером потужністю 118 кВтДЗ-17См3104,577,247,24-1-85-794,6494,64-407,0438518,4844103,66 Сума 1061,871457,46270,61522,24282522,21323487,93

Таблиця 2.5

Розрахунок приведених витрат варіантів комплектів машин

Найменуван-ня будівельних машин в комплектіСобівартість робіт С, грнОптова ціна машини Оц, грнБалансова вартість, Ф, грнТривалість роботи машини на обєкті, Тоі, змТривалість роботи машини за рік Трі, змФ·Тоі/ТріПриведені витрати Пj, грнКомплект машин №1ДЗ-19217718,68915500979585715,273102260219ЄО-7111257562,7610646251139148,75464,154501174969Сума475281,44 19801202118733,751179,42 7603435188990559,64Комплект машин №2ДЗ-17С222875,26305252326619,64478,24310503879ЄО-6111100612,67300000321000583,63450416358Сума323487,93605252 647619,641061,87 7609202373372523,48

Всі вище перераховані розрахунки виконуємо в табличній формі таблиця 2.5.

Для забезпечення повного завантаження всіх машин в комплекті необхідно, щоб виконувалась наступна умова:

де , - кількість машино-змін, яку повинна відпрацювати кожна машина, що входить до складу комплекту; , , - кількість машин даного типу, що виконують види робіт передбачених в комплекті, при умові їх повного завантаження.

Для конкретного комплекту машин значення питомих показників можна визначити за наступними залежностями:

Питома енергоємність процесу:

,

де - сумарна потужність двигунів, встановлених на машинах розрахункового комплекту, кВт; - коефіцієнт використання потужності двигуна (для більшості землерийних та землерийно-транспортних машин ).

Питома витрата пального:

де - питома витрата пального для дизельних двигунів внутрішнього згорання, кг/кВт-год, визначається інтерполюванням (залежно від варіації : від 30 до 250 кВт; варіюється в межах від 0,22 до 0,18).

Питома металомісткість:

,

де: - сумарна маса машин, що входять в комплект, кг; - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати металу при експлуатації машин (приймається в межах 1,2 - 1,25); - річна продуктивність машин (приймається рівною продуктивності ведучої машини); - загальний термін служби ведучої машини, років.

Працемісткість робіт на одиницю профільного об'єму визначається за формулою:

де: - загальна працемісткість виконання всіх будівельних процесів при будівництві каналу комплектом машин в людино-днях (з таблиці 2.5.); - профільний об'єм, визначається згідно з вихідними даними (в даному випадку це довжина каналу в метрах).

ТЕП комплектів машин приводимо в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Показники для ТЕП комплектів машин

Найменування показниківОдиниці виміруПоказники варіантів№1№2Основні показники1.Продуктивність комплекту машинм3/зміну648,3452,52.Працемісткість робіт на весь обємлюдино-дні0,1480,1533. Приведені витратигрн990559,643372523,48Додаткові показники1. Питома енергомісткістькВт/пм1,8142,092. Питома металомісткістькг/ м39,215,753. Питома витрата паливакг/ м30,3280,396

На основі даних таблиці 2.6. робимо остаточний висновок,приймаємо 1-й комплект машин тому,що приведені витрати для першого комплекту машин нижчі ніж для другого.

Таблиця 2.7

Розрахунок необхідної кількості машин в комплекті

Найменування будівельних машин, що входять до складу комплектуКількість маш-змін на весь обємЗ урахуванням повного завантаження всіх машинЗа розрахункамиЗаокругленоДЗ-19715,271,541ЄО-7111464,150,6142Всього машин в комплекті3

2.3 Вибір і обґрунтування будівельної техніки для будівництва дренажу

Підбір техніки для будівництва дренажу виконується залежно від способу укладання дрен. В КП доцільно підібрати техніку для траншейного і безтраншейного способів укладки дренажу, зробити техніко-економічне порівняння (ТЕП) двох способів будівництва і прийняти оптимальний (ТЕП виконується аналогічно до методики порівняння комплектів машин для будівництва каналів).

При траншейному способі будівництва дренажу виконують зрізку рослинного шару ґрунту. Залежно від типу робочого обладнання бульдозера (поворотний відвал чи ні) цей процес може виконуватись за повздовжньою чи поперечною схемами, в нашому випадку використовуємо поздовжню схему (рис.2.4).

Рис. 2. 4. Схема зрізки рослинного шару ґрунту за повздовжньою схемою

Укладання дренажу виконуємо траншейними екскаваторами-дреноукладачами. Підбирається екскаватор-дреноукладач відповідно до рис. 2.5., основні технічні характеристики його заносяться в таблицю 2.9.

Рис. 2.5. Схема укладки дренажу траншейним способом.

Зворотна засипка траншей дрен в основному виконується за повздовжньою схемою (рис. 2.6.), про те за відсутності в машинному парку універсальних бульдозерів (з поворотним відвалом) може виконуватись і за поперечною схемою.

При будівництві дренажу безтраншейним способом планування траси будівництва дренажу виконується бульдозером з поворотним відвалом, підбір дреноукладача виконуться згідно рис. 2.7., його технічні характеристики заносяться в таблицю 2.9.

Рис. 2.6.Схема зворотної засипки траншей дрен за повздовжньою схемою

2.7 Схема укладки дренажу безтраншейним способом

Таблиця 2.8.

Технічна характеристика дреноукладачів

№ п/пСпосіб вкладанняМаркаПотужність, кВт, (к.с.)Базова машинаМаксим.глибина копання,м Ширина траншеї,мМаса, т1.ТраншейнийЕТЦ-25281Д-1503,50,819,52.БезтраншейнийМД-4117Т-1301,80,2728,8

.3.1 Обґрунтування комплектів машин

Вибрані машини для будівництва дренажу формуємо в комплекти враховуючи рекомендації [4], [6], [8]. Комплект машин №1, для будівництва дренажу траншейним способом, буде включати в себе траншейний екскаватор-дреноукладач і бульдозер. Комплект машин №2 буде складатися з безтраншейного дреноукладача, екскаватора і бульдозера. Варіанти комплексної механізації заносимо в таблицю 2.10. (по формі табл. 2.3)

Таблиця 2.9.

Варіанти прийнятих комплектів машин

Найменування машини і агрегатів в комплекті Маса машини, кгВартість 1 год роботи машини, грнНорма роботи на рік, Тр,змінПотужність двигуна, кВтВитрата пального, л/годОптова ціна, грнШифр ресурсуКомплект машин №1Бульдозер ДЗ-35С1440208,733109613,4150000207-0135Дреноукладач ЕТЦ-202А8500120,72200404,09120000208-0801Комплект машин №2Бульдозер ДЗ-251910241,3931011715,3160000207-0136Дреноукладач МД-428800505,09200117,625,8420000208-0902Екскаватор ЄО-3311Б1240099,22160374,3180000206-0231

Таблиця 2.10.

Вихідні дані до розрахунку ТЕП варіантів комплексної механізації

№ п.п.Найменування робіт і умови їх виконанняМарка машинОбсяг робітНорма часу Обгрунтування норм часуКількість витра- чених маш.змінЗатрати праці, люд-дніВартість експлуатації машин, грнСобівартість робіт С, грнОд. вим.К-тьВедучої машини Нч(м)Маши- ністів НчмРобіт- ників НчрМаши- ністівРобіт- никівмаш.зміниВсьогоКомплект машин №11Зрізка рослинного ґрунту з траси будівництва дренажу з переміщенням у тимчасові кавальєриДЗ-191000 М3115,2369,359,35-1-24-5 134,7134,7-1297,68174797,5200143,12Розробка мінерального ґрунту у траншеї з вкладанням його у тимчасові кавальєриЕТЦ-2521000 М3116,471,4407,28214,21-112-11038,959263116,61459,44477312,2546522,53Зворотна засипка траншей дрен мінеральним ґрунтом за допомогою бульдозерівДЗ-191000 М383,819,139,13-1-27-495,6595,65-1297,68124123,1142120,944Рекультивація траси будівництва дренажу рослинним ґрунтом з тимчасових кавальєрівДЗ-191000 М311,2411,2411,24-1-85-4194,62194,62-459,4489416,2102381,6 Сума 1463,879467,583514,24865649499268,14Комплект машин №21Планування траси будівництва дренажу за допомогою бульдозерівДЗ-191000М3558,7200,390,39-1-30-227,2427,24-1297,6835348,840474,382Розробка приямків в гирлі дренажних трубопроводів екскаваторомЕО-71111000М31,129,9319,867,161-11-71,392,781,00484,64673,65771,333Укладання дренажу за допомогою безтраншейних дреноуклачівМД-41000М3116,412,9593,3724,821-113-1188,4572,83361,131003,68189093,3216511,84Зворотна засипка приямків бульдозеромДЗ-191000М31,349,139,13-1-27-41,531,53-1297,681985,452273,34 Сума 218,56991,534083,68545240,4260030,85

Для конкретного комплекту машин значення питомих показників можна визначити за наступними залежностями:

Питома енергоємність процесу:

,

де - сумарна потужність двигунів, встановлених на машинах розрахункового комплекту, кВт; - коефіцієнт використання потужності двигуна (для більшості землерийних та землерийно-транспортних машин ).

Питома витрата пального:

де - питома витрата пального для дизельних двигунів внутрішнього згорання, кг/кВт-год, визначається інтерполюванням (залежно від варіації : від 30 до 250 кВт; варіюється в межах від 0,22 до 0,18).

Питома металомісткість:

,

де: - сумарна маса машин, що входять в комплект, кг; - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати металу при експлуатації машин (приймається в межах 1,2 - 1,25); - річна продуктивність машин (приймається рівною продуктивності ведучої машини); - загальний термін служби ведучої машини, років.

Працемісткість робіт на одиницю профільного об'єму визначається за формулою:

де: - загальна працемісткість виконання всіх будівельних процесів при будівництві каналу комплектом машин в людино-днях ; - профільний об'єм, визначається згідно з вихідними даними (в даному випадку це довжина каналу в метрах).

ТЕП комплектів машин приводимо в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12.

Найменування показниківОдиниці виміруПоказники варіантів№1№2Основні показники1.Продуктивність комплекту машинм3/зміну68,7368,732.Працемісткість робіт на весь обємлюдино-дні0,80,0083.Приведені витратигрн800746,9337695,64Додаткові показники1.Питома енергомісткістькВт/пм11,1724,862.Питома металомісткістькг/ м319,12113,063.Питома витрата паливакг/ м32,014,47

На основі даних таблиці 2.12. робимо остаточний висновок,приймаємо 2-й комплект машин тому,що приведені витрати для першого комплекту машин нижчі ніж для другого. Розрахунок необхідної кількості машин знаходимо з таблиці 2.13.

Таблиця 2.13.

Розрахунок необхідної кількості машин в комплекті

Найменування будівельних машин, що входять до складу комплектуКількість маш-змін на весь обємЗ урахуванням повного завантаження всіх машинЗа розрахункамиЗаокругленоМД-4188,40,941ДЗ-1928,770,151ЕО-71111,390,0071Всього машин в комплекті3

.4 Вибір і обґрунтування будівельної техніки для виконання культуртехнічних робіт

Будівельна техніка для виконання культуртехнічних робіт підбирається на процеси описані в п.1.2.3, згідно з вихідними даними, у відповідності до схем (рис. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11). Основні технічні характеристики вибраних машин заносяться в табл.. 2.11 і 2.12. Доцільно підібрати два комплекти машин, зробити їх техніко-економічне порівняння (ТЕП) і вибрати оптимальний комплект, обрахувати для нього кількісний склад машин

.4.1 Обґрунтування комплектів машин

З урахуванням рекомендацій [4], [8], [10] оостаточно формуємо два комплекти машин і заносимо їх в таблицю по формі табл.. 2.3

Таблиця 2.15.

Варіанти прийнятих комплектів машин

Найменування машини і агрегатів в комплекті Маса машини, кгВартість 1 год роботи машини, грнНорма роботи на рік, Тр,змінПотуж-ність двигуна, кВтВитрата пального, л/годОптова ціна, грнШифр ресурсуКомплект машин №1Корчувач-збирач МП-18-62250038,782509510,60204000209-05-02ФБН-2168051,793105511,245900212-22-01Комплект машин №2Корчувач-збирач МП-2Б1630049,9030011715,90460585209-08-03МТП-42А592051,7931011511,2085450212-22-01

Таблиця 2.16.

Основні технічні параметри вибраних фрез

№ з/пМарка фрезиБазова машинаПотужність, кВтШирина захвату, мГлиб ина обробки, мМаса, тДіаметр фрези, мм1.ФБН-2ДГ-7515552До 0,251,687102.МТП-42АТ-1301151,70,45,92800

.4.2 Техніко-економічне порівняння способів виконання робіт

Техніко-економічне порівняння виконання культуртехнічних робіт комплектами машин і знаходження їх кількості в оптимальному комплекті виконуємо, враховуючи [5], для вибраних в п.2.4.1. машин і описаних в п.1.2.3. процесів за формою таблиць 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.Методичних вказівок М.В.105-25.

Систему взаємоповязаних і взаємодіючих машин, що забезпечують комплексну механізацію виробничого процесу називають комплектом. Вибір оптимального, найкращого комплекту машин для виконання культуртехнічних робіт що звязуємо з послідовною оцінкою технічної можливості та економічної доцільності застосування ряду конкуруючих в даних умовах будівництва комплектів, в даному випадку двох.

Технічну можливість використання комплектів машин визначаємо їх спроможністю задовольняти обмеженням, які накладаються природними, конструктивними, господарське- економічними та іншими умовами.

Таблиця 2.17

Розрахунок приведених витрат варіантів комплектів машин

Найменування будівельних машин в комплектіСобівартість робіт С, грнОптова ціна машини Оц, грнБалансова вартість, Ф, грнТривалість роботи машини на обєкті, Тоі, змТривалість роботи машини за рік Трі, змФ·Тоі/ТріПриведені витрати Пj, грнКомплект машин №1Корчувач-збирач МП-18-Б680,2620400021828019,152501672ФБН-248,8445900491130,82310130Сума6851,4419,9756018027121,74Комплект машин №2Корчувач-збирач МП-2Б20998,446058549282526,130075468МТП-42А3501,048545091431,57,383102177Сума24499,4433,486107764536146,2

Таблиця 2.18..

Вихідні дані до розрахунку ТЕП варіантів комплексної механізації

№ п.п.Найменування робіт і умови їх виконанняМарка машинОбсяг робітНорма часу Обгрунтування норм часуКількість витра- чених маш.змінЗатрати праці, люд-дніВартість експлуатації машин, грнСобівартість робіт С, грнОд. вим.К-тьВедучої машини Нч(м)Маши- ністів НчмРобіт- ників НчрМаши- ністівРобіт- никівмаш./годВсьогоКомплект машин №11 Корчування рідкого чагарнику корчовучами-збирачами МП-18-Б1 га149,239,23---1-205-316,1516,15---310,245010,45736,92Згрібання чагарнику у вали з переміщенням на задану відстань, L=80мМП-18-Б1 га1418,6418,64---1-208-3 1-208-60,330,33---310,24102,38117,223 Спалювання чагарнику МП-18-Б1 га140,950,9543,861-210-61,661,6676,76310,24515,0589,74 Повторне спалювання чагарнику МП-18-Б1 га140,580,5826,351-211-61,011,0146,11310,24313,34358,785Фрезування купинФБН-21га160,414,1---41-110-30,828,2-414,3242,4748,84 Сума 19,9727,35122,871655,285983,596851,44Комплект машин №21Корчування рідкого чагарнику корчовучами-збирачамиМП-2Б1 га148,628,62---1-205-615,0815,08---399,260206892,82Згрібання чагарнику у вали з переміщенням на задану відстань, L=80мМП-2Б1 га1416,2216,22---1-208-9 1-208-1228,3828,38---399,211329,3129723Спалювання чагарникуМП-2Б1 га140,880,8843,861-210-91,541,5476,76399,2614,8703,94Повторне спалювання чагарникуМП-2Б1 га140,540,5426,351-211-90,940,9446,11399,2375,2429,75Фрезування купинМТП-42А1 га163,694,1---47-110-37,388,2-414,323057,73501,04 Сума 53,3254,14122,872011,122139724499,44

Таблиця 2.19.

Показники для ТЕП комплектів машин

Найменування показниківОдиниці виміруПоказники варіантів№1№2Основні показники1.Продуктивність комплекту машинм3/зміну0,870,932.Працемісткість робіт на весь обємлюдино-дні4,765,93.Приведені витратигрн7121,7436146,2Додаткові показники1.Питома енергомісткістькВт/пм82811972.Питома металомісткістькг/ м3173714933.Питома витрата паливакг/ м3164220

На основі даних таблиці 2.19. робимо остаточний висновок,приймаємо 1-й комплект машин тому,що приведені витрати для першого комплекту машин нижчі ніж для другого. Розрахунок необхідної кількості машин знаходимо з таблиці 2.20.

Таблиця 2.20

Розрахунок необхідної кількості машин в комплекті

Найменування будівельних машин, що входять до складу комплектуКількість маш-змін на весь обємЗ урахуванням повного завантаження всіх машинЗа розрахункамиЗаокругленоМП-18-Б19,15ФБН-20,82Всього машин в комплекті

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.