Оцінка ефективності ультракороткохвильового радіозв’язку

Тип:
Добавлен:

Оцінка ефективності ультракороткохвильового радіозвязку

ЗАДАЧА 1

Визначити очікувану імовірність УКХ радіозв'язку з необхідною якістю і гарантованою по місцю розташування імовірністю для траси заданої довжини.

А. Вихідні дані для розрахунку

. Довжина траси - 60 км.

2. Місцевість середньо пересічна. Одна радіостанція розміщена в лісі з листяним покривом , друга на відкритій місцевості. Параметри ґрунту: діелектрична постійна , питома провідність .

. Потужність передавача, що підводиться до фідера антени, .

. Робоча частота (довжина хвиль зв'язку ).

. Передавальна і приймальня антени - типу «АШ-3,4» (висота опори висота штиря ). Коефіцієнти підсилення антен . Коефіцієнти корисної дії фідерів антен: .

. Вид сигналу - телефон ЧМ.

. Мінімально припустима потужність сигналу на вході приймача:

- для відмінної якості зв'язку;

- для гарної якості зв'язку.

. Гарантована по місцю розташування імовірність - .

Б. Необхідний ілюстративний матеріал

. Залежність множника енергетичних утрат від довжини траси для (рис. 2).

. Графіки імовірності УКХ радіозв'язку з урахуванням завмирань для (рис. 7).

. Графіки імовірності по місцю розташування (рис. 5).

В. Результати розрахунку

Проміжні результати розрахунку енергетичного потенціалу радіолінії по формулі:

і множника сумарного ослаблення радіохвиль на трасі по формулі:

з урахуванням вихідних даних і виразів:

, де ,

а також залежностей і для відмінної і гарної якості зв'язку представлені в табл. 1.

Таблиця 1.Результати розрахунку енергетичного потенціалу радіолінії

відмінна якістьгарна якість12,3-97,54-46-14,5-9-167,04139,91146,9

Розрахунок:

Аналізуючи результати, що приведені в табл. 1, відзначимо, що імовірність УКХ радіозв'язку як з відмінною якістю, так і з гарною якістю при гарантованій по місцю розташування імовірності дорівнює нулю, тому що в даному випадку не виконується умова достовірного прийому сигналів, тобто .

Висновок: в ЗАДАЧІ 1 я визначив очікувані граничні, дальності УКХ радіозв'язку при заданих величинах імовірності зв'язку необхідної якості і гарантованій по місцю розташування імовірності ;

ЗАДАЧА 2

Визначити очікувані граничні дальності УКХ радіозв'язку при заданих величинах імовірності зв'язку необхідної якості і гарантованій по місцю розташування імовірності.

А. Вихідні дані для розрахунку

. Довжина траси - 60 км.

2. Місцевість середньо пересічна. Одна радіостанція розміщена в лісі з листяним покривом , друга на відкритій місцевості. Параметри ґрунту: діелектрична постійна , питома провідність .

. Потужність передавача, що підводиться до фідера антени, .

. Робоча частота (довжина хвиль зв'язку ).

. Передавальна і приймальня антени - типу «АШ-4 ВПР» (висота опори висота штиря ). Коефіцієнти підсилення антен . Коефіцієнти корисної дії фідерів антен: .

. Вид сигналу - телефон ЧМ.

. Мінімально припустима потужність сигналу на вході приймача:

- для відмінної якості зв'язку;

- для гарної якості зв'язку.

. Гарантована по місцю розташування імовірність - .

. Припустима величина імовірності УКХ радіозв'язку необхідної якості .

Б. Необхідний ілюстративний матеріал.

. Залежність множника енергетичних утрат від довжини траси для (рис. 2).

. Графіки імовірності УКХ радіозв'язку з урахуванням завмирань для (рис. 7).

. Графіки імовірності по місцю розташування (рис. 5).

В. Результати розрахунку

Для визначення очікуваних відстаней УКХ радіозв'язку при заданих вихідних даних повинні бути побудовані залежності - з використанням формул:

,

,

,

і графіків на рис. 3, 5, 7, а також визначене значення енергетичного потенціалу радіолінії по формулі:

.

Результати розрахунку проміжних параметрів, а також величини ослаблення на трасі для різних значень d = 15; 10; 20; 30; 40; 50; 60 км представлені в табл.2. Величини визначалися з графіка на рис.7 при заданої імовірності зв'язку .

Таблиця 2.Результати розрахунку проміжних параметрів та величини ослаблення на трасі для різних значень d = 15; 10; 20; 30; 40; 50; 60 км

1-61,98-10-17-90-97,985-75,96-20-17-90-121,9610-81,98-26,5-17-90-134,4820-88-32-17-90-14630-91,5-37-17-90-154,540-94,02-40-17-9-1,2-161,2250-95,95-43-17-9-2,6-167,5560-97,54-47-17-9-4,5-175,04

Як випливає енергетичний потенціал радіолінії складає:

- для відмінної якості;

- для гарної якості зв'язку.

Провівши на рис.12 прямі з рівнями, обумовленими розрахованими значеннями енергетичного потенціалу радіолінії по точках перетинання цих прямих із залежністю - знаходимо очікувані значення граничних відстаней УКХ радіозв'язку. У даному випадку ці дальності складають:

- для відмінної якості;

- для гарної якості зв'язку.

ЗАДАЧА 3

радіозв'язок ультракороткохвильовий імовірність

Побудувати залежність гарантованої імовірності по місцю розташування від дальності зв'язку, тобто для УКХ радіо на радіостанціях середньої потужності при заданій імовірності зв'язку з необхідною якістю.

А. Вихідні дані для розрахунку

. Довжина траси - 60 км.

. Місцевість середньо пересічна. Одна радіостанція розміщена в лісі з листяним покривом , друга на відкритій місцевості. Параметри ґрунту: діелектрична постійна , питома провідність .

. Потужність передавача, що підводиться до фідера антени: .

4. Робоча частота ().

. Передавальна і приймальна антени

типу «АШ-3,4» (висота опори висота штиря ):

;

типу «АШ-4 ВПР» (висота опори висота штиря ):

;

. Вид сигналу - телефонний ЧМ.

. Мінімально припустима потужність сигналу на вході приймача:

- для відмінної якості зв'язку;

- для гарної якості зв'язку.

8. Необхідна імовірність зв'язку з якістю не гірше заданої - 98,9%.

9. Імовірність по місцю розташування .

Б. Необхідний ілюстративний матеріал

1. Залежність множника енергетичних утрат від довжини траси для (рис. 2).

. Графіки імовірності УКХ радіозв'язку з урахуванням завмирань для (рис. 7).

. Графіки імовірності по місцю розташування (рис. 5).

В. Результати розрахунку

Результати розрахунку енергетичного потенціалу радіолінії М[дБ] і втрат на трасі зв'язку при різних вихідних даних приведені в табл.3.

За отриманими результатами побудовані залежності - і , які представлені відповідно на рис. 12-14.

Таблиця 3. Результати розрахунку енергетичного потенціалу радіолінії М[дБ] і втрат на трасі зв'язку при різних вихідних даних

ПараметриТип антениДовжина траси d, км507090110130АШ-3,4

АШ-4ВПР111

16АШ-3,4

АШ-4ВПР3,4

,4

,4

,4

,4

4АШ-3,4

АШ-4ВПР12,3

,9112,3

,9112,3

,9112,3

,9112,3

16,91АШ-3,4

АШ-4ВПР-95,96-98,88-101,06-102,8-104,26АШ-3,4 АШ-4ВПР-55

-63

-69

-76

-82

-71АШ-3,4 АШ-4ВПР00000АШ-3,4 АШ-4ВПР-16,4-16,4-16,4-16,4-16,4АШ-3,4 АШ-4ВПР-9-9-9-9-9АШ-3,4 АШ-4ВПР-1,4-3,2-5,5-7,6-9,5АШ-3,4 АШ-4ВПР-161,36 -149,36-174,08 -161,08-184,56 -173,56-195,4 -183,4-204,76 -193,76АШ-3,4 АШ-4ВПР-177,76 -162,86-193,6 -174,78-203 -186,18-209,44 -195,44-215,62 -204,62Відмінна якість

Гарна якістьАШ-3,4

АШ-4ВПР

-123,01-123,01-123,01-123,01-123,01Гарне якістьАШ-3,4 АШ-4ВПР -130-130-130-130-130Відмінна якістьАШ-3,4 АШ-4ВПР139,91 143,91139,91 143,91139,91 143,91139,91 143,91139,91 143,91Гарне якістьАШ-3,4 АШ-4ВПР146,9 150,9146,9 150,9146,9 150,9146,9 150,9146,9 150,9

Рисунок 1 - Енергетичні втрати на УКХ радіолінії

Рисунок 2 - Енергетичні втрати на УКХ радіолінії

Рисунок 3 - Енергетичні втрати на УКХ радіолінії

Рисунок 4 - Енергетичні втрати на УКХ радіолінії

Рисунок 5 - Графік імовірності УКХ радіозвязку по місцезнаходженню

Рисунок 6 - Графік імовірності УКХ радіозвязку з урахуванням завмирань

Рисунок 7 - Графік імовірності УКХ радіозвязку з урахуванням завмирань

Рисунок 8 - Графік імовірності УКХ радіозвязку з урахуванням завмирань

Рисунок 9 - Графік імовірності УКХ радіозвязку з урахуванням завмирань

Рисунок 11 - Залежність

Рисунок 12 - Залежність

Рисунок 13 - Залежність

Рисунок 14 - Залежність

Висновок

в ЗАДАЧІ 3 я побудував залежність гарантованої імовірності по місцю розташування від дальності зв'язку, тобто для УКХ радіо на радіостанціях середньої потужності при заданій імовірності зв'язку з необхідною якістю, також я переконався, що антена тииу «Штир» передає повідомлення з гарною якістю.

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.