Информационное обеспечение, программирование

Робота з "потоками" в середовищі Delphi
Робота з базами даних в Мicrosoft Еxcel
Решение транспортной задачи линейного программирования в среде MS Excel
Робота з таблицями баз даних в MS Excel
Робота з програмою FineReader
Робота з вікнами
Робота з таблицями у Word
Робота з шаблонами
Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.
Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8
Роботы в ближайшем будущем
Розв’язання задач лінійного програмування
Розподіл Пуасона
Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення
Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева
Розв’язання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера
Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL
Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application
Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access
Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw
Розробка гри "Життя"
Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"
Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"
Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі
Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем
Розробка інтернет-магазину
Розробка математичної програми в середовищі С++
Способы защиты операционной системы от вирусных программ
Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми
Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
Розробка концепції електронного офісу
Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS
Розробка програми Sierpins, яка реалізує побудову рекурсивних кривих Серпінського
Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь
Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера
Розробка програм мовою С++
Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету
Розробка програмного продукту "Тестер"
Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування
Розсилання пошти в мережевій операційній системі FreeBSD
Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"
Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")
Роль информатизации в процессе развития современного общества
Рынки информационных и интеллектуальных услуг в России
Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
Роль информационных ресурсов в жизни человека
Роль информационного ресурса в развитии современного общества
Роль информационных технологий в управлении предприятием
Свойства host-процессов
Сенсорный монитор
Свойства брандмауэра
Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена
Середовище програмування Borland Delphi
Сервис электронных услуг
Сетевые сканеры и анализаторы
Сетевые адаптеры (карты)
Сетевые возможности Windows 9X по версиям. Основные сетевые программы и их назначение
Сетевая безопасность
Сеть информационных систем отелей
Сжатие данных при передаче изображений
Сигналы и их характеристика
Синтаксический анализатор полиномов
Синтез схеми ПЛІС для інвертора
Сигналы BIOS
Симплекс метод решения задачи линейного программирования
Розробка програмного забезпечення файлового менеджера
Система AutoCAD 2000
Система AutoCAD и ее использование
Система "1С: Предприятие"
Система Primavera
Система автоматизации документооборота. Электронный документ
Система USB
Система захисту інформації в Російській Федерації
Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення
Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування
Система автоматизации ресторана на примере системы Компас
Система команд. Структура слова команд. Синтаксис команд. Группы команд
Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II
Розробка власного класу STRING
Система оптической записи "компакт-диск"
Системи систем виявлення вторгнень (СВВ) или Intrusion Detection Systems (IDS)
Система моделювання Electronics Workbench
Система передачи сообщений при непрерывной работе SMTP-сервера
Система управления базами данных Mіcrosoft Access 2003
Системи управління базами даних
Система управления базой данных
Системне програмування та операційні системи
Системы массового обслуживания
Системное программирование в операционных системах
Системы автоматизированного проектирования
Системний аналіз складних систем управління
Системы оперативного анализа данных OLAP
Разработка сетевой версии программы подбора сечений стержневой конструкции
Системы автоматизированного проектирования и PLM-системы
Системне програмне забезпечення
Системы распознания текста и ввода данных
Разработка средства функционального диагностирования вычислительных устройств
Разработка систем хранения информации на RAID-массивах
Разработка системы управления базой данных строительной фирмы
Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.