Ефективність використання передстартових комбікормів у годівлі молодняка свиней

Тип:
Добавлен:

Миколаївський національний аграрний університет

Ефективність використання передстартових комбікормів у годівлі молодняка свиней

Дехтяр Ю.Ф.

Баркарь Є.В.

Ацехівський О.В.

Анотація

Вивчено вплив згодовування передстартерних комбікормів «Purina», «Селтек» і «Best-Mix» на продуктивні якості молодняку свиней. Отримані дані показують, що найкращий приріст у поросят спостерігається при використання комбікормів марки «Best-Mix». Встановлено, що на момент відлучення поросят від свиноматок у віці 28 днів, при споживанні комбікорму «Best-Mix», жива маса поросят становила 8,96 кг. У тварин які споживали комбікорми марок «Purina» та «Селтек» жива маса на момент відлучення була на 0,54-1,07 кг менше.

Ключові слова: передстартерний комбікорм, Purina, Селтек, Best-Mix, підсисні поросята, жива маса, приріст.

Організм поросят відрізняється високим рівнем обміну речовин та енергії. У перші дні життя потреба в поживних речовинах повністю задовольняється за рахунок материнського молока, але вже з 15-20 дня тварини відчувають їхню нестачу.

Зважаючи на це, з 5-7 дня життя поросят починають привчати до різних підкормок з таким розрахунком, щоб вони, поступово звикаючи до твердого корму, уже в тритижневому віці могли повністю перейти на спеціальні корми. Передстартерні, або як їх ще називають «дитячі комбікорми» - це перші комбікорми, призначені для годування поросят з перших днів їхнього життя. Зазвичай передстартери використовують з 5-7 до 45-денного віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За рахунок використання передстартерних комбікормів закладається необхідна база для подальшого активного росту та розвитку молодняка. Звикання до сухих кормів у поросят відбувається поступово. Їхній шлунок та кишковий тракт повинні адаптуватися до їжі, яка відмінна від материнського молока [2].

Саме ті поживні речовини, які поросята будуть отримувати з кормом протягом перших днів та тижнів, є тією базою та потенціалом, що забезпечить високі показники їхньої збереженості та продуктивності протягом усього періоду дорощування та відгодівлі [1, 3].

Ще одне важливе завдання передстартерних кормів - підготувати поросят до відлучення та забезпечити здоровий стан після цього стресового етапу особливо в перші дні після відлучення.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На ринку України представлена велика кількість передстартерних комбікормів які різняться між собою складом використаних компонентів, поживністю і вартістю. При використанні передстартерних комбікормів спостерігається різна продуктивність підсисних поросят за рахунок різної концентрації в них поживних речовин та їх різної доступності.

Мета статті. Тому головною метою цієї роботи було дослідити ефективність використання різних передстартерних комбікормів у годівлі під- сисних поросят.

Для виконання цієї мети були поставлені наступні завдання

дослідити склад і поживність передстартерних комбікормів;

встановити споживання поросятами передстартерних комбікормів;

визначити продуктивні якості підсисних поросят.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились в умовах СТОВ «Калинівське» Березнегуватського району за схемою наведеною в таблиці 1.

Група тваринКількість тварин, голУмови годівлі в дослідний (підсисний) період тривалістю 28 днівІ дослідна24передстартерний комбікорм «Purina»ІІ дослідна24передстартерний комбікорм «Селтек»ІІІ дослідна24передстартерний комбікорм «Best-Mix»

У піддослідні групи було відібрано по три свиноматки-аналоги на потомстві яких проводилися дослідження. У кожній групі знаходилось по 24 голови підсисних поросят. Дослідження тривали від народження до моменту відлучення поросят від свиноматок у 28-денному віці.

Поросята І дослідної групи отримували передстартерний комбікорм «Purina» у ІІ дослідній групі використовувався комбікорм «Селтек», а у ІІІ групі був використаний передстартерний комбікорм марки «Best-Mix».

Виклад основного матеріалу. Поживність передстартерних комбікормів наведена в таблиці 2. В даній таблиці подано вміст поживних речовин, що вказані виробниками у супровідній документації на комбікорми.

передстартерний комбікорм свиня продуктивний

Таблиця 2. Поживність передстартерних комбікормів

ПоказникМарка комбікормуPurinaСелтекBest-MixОбмінна енергія, МДж1414,514Сирий протеїн, %1818,518Жир, %3,27,053,45Кальцій, %0,70,70,47Фосфор, %0,60,550,58Натрій, %0,30,250,23Лізин, %1,351,41,33Метіонін, %0,480,70,43Триптофан, %- 0,250,22Цистин+метіонін, %- 1,20,74Треонін, %- 1,20,85Селен, мг- 0,50,2Залізо, мг- 30090Марганець, мг- 7740Цинк, мг- 1500162Вітамін А, МО150002320011500Вітамін Д3, МО200023302000Вітамін Е, мг109,7100180Вітамін Вь мг- 8,52Вітамін В2, мг- 15,253,5Вітамін В4, мг- 1280-Вітамін В5, мг- 40,2-Вітамін В6, мг- 82,5Вітамін Ві2, мкг- 8025Вітамін Вс, мг- 3,5-Вітамін Н, мг- 0,67-

За цією інформацією у складі передстартерного комбікорму «Best-Mix» міститься дикальцій- фосфат, пшеничні висівки, соєвий шрот, хлорид натрію, пшеничне борошно, карбонат кальцію, рибне борошно, сироватка молочна зневоднена, а також ядро передстартера яке складається з амінокислот, вітамінів, макро-, мікроелементів, набору органічних кислот, міксу зі смакових сполук та пробіотичного препарату.

До комбікорму «Селтек» за інформацією виробника входять зернопродукти, продукти з риби, сухе молоко та продукти його переробки, підготовлені рослинні жири, мінеральні речовини у тому числі в органічній формі, вітаміни, амінокислоти, фітобіотики, підкислювачі та стартові комбікорми які містили у своєму складі ферменти.різний набір компонентів.

А от виробник передстартового комбікорму «Ригіпа» не надає перелік наявних у ньому кормових інгредієнтів.

Комбікорми починали згодовувати підсисним поросятам з 5-денного віку у окремих годівницях. Контрольоване споживання комбікормів у всіх піддослідних групах починалося з 8-9-ден- ного віку. Динаміка споживання комбікормів поросятами наведена в таблиці 3.

Таблиця 3. Схема споживання комбікормів поросятами

Вік поросят, дібКількість діб використання комбікормуСередньодобове споживання комбікорму, гКількість спожитого комбікорму від початку годівлі, кг9-102660,1411-122900,3213-1531210,6816-1831651,1819-2022021,5821-2332402,324-2522772,5826-2723093,4728-2923454,16

Найменше контрольоване середньодобове споживання комбікорму на одну тварину спостерігалося у віці 9-10 діб і становило 66 г, а найбільше 345 г на момент відлучення, у віці 28-29 діб. В цілому за період від народження до відлучення кожне порося спожило 4,16 кг передстартового комбікорму.

Різний вміст поживних, мінеральних речовин, вітамінів та кормових добавок в комбікормах справив вплив на рівень продуктивності молодняку свиней і зокрема на їх живу масу. Згідно методики досліджень контроль за ростом і розвитком поросят здійснювали шляхом щотижневого переважування тварин (табл. 4).

Таблиця 4. Динаміка живої маси піддослідних тварин (кг),

Вік, тиж.Піддослідна групаРізниця між групами, кг/%І ДосліднаІІ ДосліднаІІІ ДосліднаІ Дослідна - ІІ ДосліднаІ Дослідна - ІІІ ДосліднаІІ Дослідна - ІІІ Дослідна12,10±0,0772,11±0,0702,12±0,0690,01/100,50,02/101,00,01/100,523,30±0,1123,38±0,1073,49±0,1030,08/102,30,19/105,80,11/103,435,10±0,1375,31±0,1285,59±0,117**0,21/104,10,49/109,60,28/105,347,89±0,1798,42±0,169*8,96±0,168г)***0,53/106,71,07/113,60,54/106,5

Аналіз отриманих даних показав, що тварини ІІ та ІІІ груп відрізняються кращими показниками живої маси ніж тварини І групи.

Встановлено, що тварини ІІІ дослідної групи де був використаний передстартерний комбікорм «Best-Mix» мали більшу живу масу протягом усього періоду досліду. Так, вони переважали поросят І групи на 0,02-1,07 кг або на 1 - 13,6%, а ІІ-ої групи на 0,01-0,54 кг або на 0,5-6,5%.

Найвищі показники живої маси на момент відлучення від свиноматок у 28-денному віці також спостерігаються у поросят ІІІ дослідної групи. Вони переважали своїх аналогів з І групи у 4-тижневому віці на 1,07 кг або на 13,6%, а тварин ІІ групи на 0,54 кг або на 6,5%.

Таблиця 5. Динаміка середньодобових приростів піддослідних тварин (г), X± S

Вік, тиж.Піддослідна групаРізниця між групами, г/%І ДосліднаІІ ДосліднаІІІ ДосліднаІ Дослідна - ІІ ДосліднаІ Дослідна - ІІІ ДосліднаІІ Дослідна - ІІІ Дослідна1141,7±7,74145,1±6,34145,0±6,023,4/102,43,3/102,4-0,1/99,92171,4±8,33180,8±7,99195,7±6,88*9,3/105,524,3/114,214,9/108,33257,1±10,79276,3±9,72300,0±8,36**19,2/107,542,9/116,723,7/108,64398,6±12,98443,7±11,01*481,4±10,111)***45,1/111,382,9/120,837,7/108,5Примітки: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 у порівнянні з І групою 1 - р<0,05 у порівнянні ІІ групою

За період до 28-денного віку середньодобовий приріст тварин ІІІ групи був більше ніж у поросят І групи на 3,3-82,9 г, а поросят ІІ групи на 14,9-37,7 г.

Отримані нами дані динаміки відносних приростів показали, що використання в годівлі поросят передстартерного комбікорму марки «BestMix» обумовлює найбільші показники приросту порівняно з тваринами інших груп де було споживання комбікормів марок «Ригіпа» та «Сел- тек» (табл. 6).

Таблиця 6. Динаміка відносних приростів піддослідних тварин(%), X± S

Вік, тиж.Піддослідна групаРізниця між групами, ±І ДосліднаІІ ДосліднаІІІ ДосліднаІ Дослідна - ІІ ДосліднаІ Дослідна - ІІІ ДосліднаІІ Дослідна - ІІІ Дослідна150,7±0,4152,0±0,5251,6±0,491,20,9-0,3244,4±0,5946,1±0,48*48,8±0,513)***1,74,42,7342,9±0,7744,5±0,6446,3±0,63**1,73,41,7443,0±0,8345,3±0,7946,3±0,82**2,33,41,1Примітки: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 у порівнянні з І групою 3) - р<0,001 у порівнянні ІІ групою

Так, протягом 2-4 тижня життя поросят ІІІ дослідної групи величина їх відносного приросту була більша на 3,4-4,4% ніж у тварин І дослідної групи та на 1,1-2,7% ніж у ІІ дослідної групи.

В цілому за весь період досліду у поросят І групи середньодобовий приріст становив 246 г, у ІІ групи - 266 г, а у ІІІ дослідній групі - 286 г (табл. 7).

Таблиця 7. Загальні продуктивні якості піддослідних тварин

ПоказникПіддослідна групаРізниця між групами, ±І ДосліднаІІ ДосліднаІІІ ДосліднаІ Дослідна - ІІ ДосліднаІ Дослідна - ІІІ ДосліднаІІ Дослідна - ІІІ ДосліднаСередньодобовий приріст, г245,93265,78285,5619,8539,6319,78Конверсія корму, кг0,580,540,50-0,04-0,08-0,04Витрати обмінної енергії на 1 кг приросту, МДж7,516,956,47-0,56-1,04-0,48Витрати перетравного протеїну на 1 кг приросту, г66,6961,7157,43-4,98-9,26-4,27

Дані споживання комбікормів та динаміки живої маси поросят дали нам можливість розрахувати конверсію корму. Так у тварин І групи вона становила 0,58 кг на 1 кг приросту, у ІІ групи 0,54 кг, а у ІІІ дослідній групі конверсія корму становила 0,50 кг, що менше у порівнянні з аналогами з інших груп на 6,9-13,9%.

Висновки

Використання в годівлі підсисних поросят передстартерних комбікормів торгової марки «Best-Mix» у порівнянні з комбікормами «Purina» та «Селтек» дозволяє покращити середньодобові прирости поросят на 7,4-16,1%, отримати більшу на 0,54-1,07 кг живу масу молодняку на момент відлучення від свиноматки та знизити конверсію корму на 0,04-0,08 кг.

Список літератури

1.Куян Н. Качественного комбикорма без кормовых добавок не существует / Н. Куян // Ефективні корми та годівля. - 2011. - № 1. - С. 6-8.

2.Пентилюк С.И. Комплексное применение биологически активных веществ в кормлении свиней / С.И. Пенти- люк, Р.С. Пентилюк // Ефективні корми та годівля. - 2012. - № 1. - С. 18-21.

3.Юлевич О.І. Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів / О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр // Науковий бюлетень ІТ УААН. - Харків, 2016. - Вип. 115. - С. 258-263.

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.