Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Адміністративно-правові методи

Скачать реферат↓ [36.69 KB]Текст реферата Адміністративно-правові методи

План .
План . 1
Вступ 2
1Адміністративноправові методи 3
1.1. Поняття адміністративноправових методів 3
1.2. Види адміністрагивноправових методів 6
2.Метод переконання 9
3.Поняття і види адміністративного заохочення 11
4. Метод адміністративного примусу 14
5. Управління в системі внутрішніх справ 20
Висновок 34
Список літератури. 37
Вступ
Приступаючи до вивчення змісту й особливостей методів державного
управління, необхідно насамперед визначити, що ж таке управління?. Цей
термін став універсальним засобом характеристики визначеного виду
діяльності, тобто сукупності дій, які виконуються заради досягнення
відповідних суспільно значимих цілей.
У самому широкому понятті управління означає керівництво чимосьУ
подібному розумінні воно трактується й у наші дні. Однак обмежитись
такою констатацією недостатньо. Виникає потреба розкриття змісту цього
керівництва, його функціонального значення. Загальнотеоретичні
позиції, включаючи кібернетичні, дають достатні підстави для наступних
висновків:
Управління є функція організованих систем різної природи
(біологічних, технічних, соціальних), що забезпечує їхня цілісність,
тобто досягнення задач, що стоять перед ними, збереження їхньої
структурипідтримка режиму їхньої діяльності.Термін «державне
управління» широко використовується у вітчизняній і закордонній
науковій літературі, а також у законодавстві багатьох країн. Більш 70
років він вживався й у нас , створюючи тим самим конституційні
підстави для виділення даного виду державної діяльності Конституція
України відмовилася від цього терміна. Замість нього в живається новий
термін – виконавча влада. Чи означає це, що державне управління
надалі не існує чи це чисто термінологічна реформація?
На ці закономірні питання відповідь може бути од на , у відповідності
до Конституції України державна влада здійснюється на основі поділу на
законодавчу, виконавчу і судову.
1Адміністративноправові методи
1.1. Поняття адміністративноправових методів
Під методом звичайно розуміють спосіб або засіб досягнення
поставленої мети. Відповідно до цього адмінісгратіївноправовими
методами є способи та прийоми безпосереднього і цілеспрямованого
впливу виконавчих органів (посадових осіб) на підставі зак ріпленоїза
ними компетенції, у встановлених мелісах та відповідній формі на
підпорядковагіі їм органи та громадян.
Методи проявляються у формах управління, через взаємодію суб'єктів та
об'єктів управління, зв'язки, що між ними склалися. В них відбиваються
воля держави, повноваження юридичновладного характеру, що належать
виконавчим органам. Тому методи управління юридично оформлені,
закріплені адміністративноправовими нормами.
Правильне розуміння методів можливе на підставі та у зв'язку з
функціями управління. Будьяка функція, що потребує реалізації,
становить собою конкретну мету управління і дії, взаємопов'язані через
завдання її здійснення. Тому вона є частиною управлінської діяльності.
Це дає змогу відокремити методи