Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Экономико-математическое моделирование

Реферат Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

Скачать реферат↓ [28.68 KB]Текст реферата Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економі чної теорії
Курсова робота
на тему:
«Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов»
Студентка 1курсу 1 групи спеціальності 6601 вечірнього факультету
Герасимчук Н.А.
Науковий керівник доцент Диба М.І.
Київ 1999
Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
План роботи

Вступ.................................................................
........................................3
Розділ 1. Продуктивні сили аграрного сектору
та особливості його
розвитку.................................................???4-6
Розділ 2. Еволюція власності в аграрному секторі виробництва..?..7-9
Розділ 3. Нові форми
господарювання........................................?.10-16

Висновки..............................................................
...........................?17-18
Список використаної
літератури..................................................?.19-20
ВСТУП
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий
комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без
того небагатий наш стіл останнім часом особливо збіднів, стрімко
зросли ціни на продовольство ? такі явища викликають у населення
України велику стурбованість і загострюють соціальну напруженість.
Творча і трудова активність людини визначаються не тільки
суспільними свободами та правовою захищеністю, а й якістю життя,
основним показником якого виступає здоров ? я окремої людини і всього
суспільства. А залежить здоров ? я від стану охорони здоров? я та
якості продуктів харчування, стану природного середовища, комфортності
житла і робочого місця, організації відпочинку та рівня соціального
забезпечення. В усіх сферах господарської діяльності має діяти
принцип: не може бути економічним те, що завдає шкоди людині. Тому
господарникам необхідно брати до уваги не тільки традиційний
економічний ефект, а й шкоду, завдану природі та здоров ? ю людини.
В аграрному секторі виникають складні виробничі відносини, певна
система земельних відносин власності у процесі виробництва
сільськогосподарської продукції, її розподілу, обміну та використання.
Звідси випливає основна мета моєї курсової роботи з ? ясувати
особливості сільськогосподарського виробництва, його роль у
соціально-економічному процесі, розкрити основні тенденції та
перспективи різних форм господарювання у сільському господарстві за
умов формування соціально-орієнтованої ринкової економіки України.
Розділ 1. Продуктивні сили аграрного сектору та особливості його
розвитку
Сільське господарство є однією з основних галузей народного
господарства, оскільки виробництво продуктів харчування ? перша умова
життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою
легкої та харчової промисловості. Попит на с / г товарну продукцію
постійно зростає, оскільки збільшується чисельність населення,
особливо міського. У провідних капіталістичних країнах до 95% всієї с
/ г продукції