Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Аграрне право як галузь юридичної науки

Скачать реферат↓ [20.26 KB]Текст реферата Аграрне право як галузь юридичної науки

Одеський державний університет
Миколаївський учбовий центр
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з Аграрного Права
Виконав Шнейдерис Е. Л.
Гр. 317
Аграрне право як галузь юридичної науки
Наука аграрного права — одна зі спеціальних галузей юридичної
науки. Її предметом є теорії, уявлення й ідеї, у яких відображається
аграрне право як об'єктивна реальність, що склалася на основі
об'єднання взаємозалежних норм, що складають комплексну галузь права.
Правові норми, що складають аграрне право, правова наука вивчає як
цілісну органічну систему, зв'язану внутрішнім єдиним юридичним
змістом, для якого характерна диференціація по правових інститутах і
інших структурних підрозділах.
Правова наука вивчає також практику застосування аграрного
законодавства органами державної влади й органами місцевого
самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами й об'єднаннями,
органами юстиції, судами і прокуратурами.
Аграрноправова наука пройшла етап осмислення кардинальних проблем, що
відносяться до розкриття сутності й основних принципів організації
правового регулювання аграрних відносин. Численні дискусії по
найважливіших теоретичних проблемах формування аграрного
(сільськогосподарського) права дозволили сформулювати основні поняття
цієї нової галузі права, більш чітко визначити предмет і систему
аграрного права, системоутворюючі фактори його формування, джерела і
принципи, а також основні інститути самого аграрного права. Було
переконливо показано, що оптимальне правове регулювання аграрних
відносин може бути досягнуто тільки при повному обліку всіх
особливостей сільського господарства, насамперед багатоукладності
організаційноправових форм сільськогосподарського виробництва, що
базується на різноманітті форм і видів власності.
Відбулися зміни в методиці аграрноправових досліджень. Активніше
стали використовуватися методи порівняльного правознавства, конкретні
соціологічні дослідження. Матеріали досліджень юристіваграрників
вивчаються й узагальнюються економістами, філософами, соціологами.
Проводяться спільні обговорення теоретичних проблем розвитку
сільського господарства й АПК у цілому, ведеться спільна підготовка
проектів нормативних актів в області сільського господарства й АПК.
Аграрне право галузь права, котра регулює правовідносини в сфері
виробництва продуктів харчування, продовольчих товарів і сировини
рослинного і тваринного походження, переробки і реалізації останніх
суб'єктами підприємницької діяльності.
Предметом аграрного права є ті загальні (у тому числі виробничі і
підприємницькі) відносини, котрі виникають у зв'язку з утворенням
(підставою) і статутною діяльністю суб'єктів аграрних підприємств усіх
форм власності і легальних організаційно правових форм господарювання.
В аграрному праві, як і в інших галузях права, методи правового
регулювання являють собою встановлені чи санкціоновані державою
способи, засоби прав впливу, за допомогою котрих визначається
правоздатність суб'єктів права учасників аграрних відносин; це способи
з'ясування, визначення