Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

Скачать реферат↓ [35.03 KB]Текст реферата Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

РЕФЕРАТ
“АГРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТІВ”
Зміст
Вступ
1. Закономірності поширення солонцевих ґрунтів в україні та їх
агрохімічна характеристика
2. Хімічна меліорація солонцевих ґрунтів
3. Плантажовані ґрунти, їх властивості і продуктивність, напрямки
еволюції
Висновки
Список літератури
Вступ
В Україні солонці та солонцюваті ґрунти займають серед орних земель
загальну площу близько 2,7 млн . га .
Ці ґрунти характеризуються великою різноманітністю, але всі вони
мають дуже низьку природну родючість, що обумовлено насамперед неспри
ятливими агрофізичними і фізико хімічними властивостями . Тому
ефективне використання цих ґрунтів потребує проведення комплексу
заходів з їх окультурення і відтворення родючості .
Серед запропонованих вченими способів меліорації солонцевих ґрунтів
широке впровадження в практику сільськогосподарського виробництва
отримали два прийоми хімічна меліорація і плантажна оранка . За період
з 1961 по 1990 рр . на Україні гіпсування проведене на площі близько 1
млн . га, а плантажна оранка на площі 220 тис . га .
Багаторічними дослідженнями, проведеними на Україні, у країнах СНД та
дальнього зарубіжжя встановлено, що хімічна меліорація є
недовготривалим прийомом, і солонцеві ґрунти вимагають повторного
гіпсування кожні 5 7 років . Що стосується плантажної оранки, то
тривалість позитивної післядії цього заходу на властивості ґрунту і
врожай сільськогосподарських культур не встановлено .
Разом з цим на сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу в
умовах земельної реформи та різної форми власності на землю дуже
важливо мати точну інформацію про якісний стан плантажованих
солонцевих земель для оцінки їх вартості, проведення моніторингу, а
також раціонального сільськогосподарського використання .
Тому актуальним є установлення направленності агрогенної еволюції
плантажованих ґрунтів і розроблення пропозицій з їх подальшого
раціонального використання .
1 . З акономірності поширення солонцевих ґрунтів в україні та їх
агрохімічна характеристика
У земельному фонді України солонці та солонцюваті ґрунти займають
загальну площу близько 4 млн . та ., в тому числі орні землі 2,7 млн .
га . Солонцеві ґрунти розповсюджені в основному в двох
грунтовокліматичних зонах Лісостепу ( частково Чернігівське Полісся )
і в Степу ( переважно Сухий Степ ) [ 1,3 ].
У зоні Полісся основу ґрунтового покриву становлять, як відомо,
незасолені сірі лісові, дерновопідзолисті і болотні ґрунти на
вилугованих воднольодовикових та алювіальних відкладах . Проте, на
терасах р . Десни та її притоків внаслідок дуже незначної природної
дренованості, близького залягання ґрунтових вод, збагачених содою, і
створення умов для вторинного засолення й осолонцювання сформувалися
засолені аналоги вказаних типів ґрунтів . У заплавах річок
розвиваються переважно чорноземнолучні поверхневосолонцюваті ґрунти
содового засолення, подекуди з невеликими плямами солонців . [ 1,18 ]
У зоні Лісостепу солонцеві ґрунти поширені в