Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Туризм

Реферат Альтернативні джерела енергії

Скачать реферат↓ [36.75 KB]Текст реферата Альтернативні джерела енергії

ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
« Альтернативні джерела енергії »
Зміст
Введення 3
Розділ 1. Світ шукає енергію. 4
Передмова 5
Енергія – з чого все почалося 8
Скільки потрібно енергії 12
Розділ 2. Альтернативні джерела енергії. 15
Вітрова енергія. 16
Зберігання вітрової енергії 19
Енергія річок. 20
Енергія світового океану 27
Теплова енергія океану 27
Енергія приливів і відливів. 28
Енергія морських течій 30
Енергія сонця. 32
Атомна енергія. 37
Воднева енергетика 40
Сучасні і перспективні методи виробництва водню 41
Використання водню 42
Висновок 44
Список літератури 46
Введення
Енергія – не тільки одне з найчастіше обговорюваних сьогодні
понять; крім свого основного фізичного (а в ширшому сенсі –
природничо наукового) змісту, вона має численні економічні, технічні,
політичні і інші аспекти.
Людству потрібна енергія, причому потреби в ній збільшуються з кожним
роком. Разом з тим запаси традиційних природних палив (нафти, вугілля,
газу і ін.) кінцеві. Кінцеві також і запаси ядерного палива урану , з
якого можна отримувати в реакторах плутоній. Практично невичерпні
запаси термоядерного палива – водню, проте керовані термоядерні
реакції поки не освоєні і невідомо, коли вони будуть використані для
промислового отримання енергії в чистому вигляді, тобто без участі в
цьому процесі реакторів ділення. Залишаються два шляхи: строга
економія при витрачанні енергоресурсів і використання нетрадиційних
поновлюваних джерел енергії.
Дана дипломна робота є коротким, але обширним оглядом сучасного стану
енергоресурсів людства. У роботі розглянутий розвиток енергетики, як
галузі народного господарства, еволюція джерел енергії, а також
проблеми освоєння і використання нових ресурсів енергії (альтернативні
джерела енергії). Мета роботи – перш за все ознайомитися з
сучасним положенням справ в цій незвичайно широкій проблематиці,
аналіз нових шляхів отримання практично корисних форм енергії.
До нових форм первинної енергії в першу чергу відносяться: сонячна і
геотермальна енергія, приливна, атомна, енергія вітру і енергія хвиль.
На відміну від викопних палив ці форми енергії не обмежені геологічно
накопиченими запасами (якщо атомну енергію розглядати разом з
термоядерною). Це означає, що їх використання і споживання не веде до
неминучого вичерпання запасів.
Розглянуті в роботі нові схеми перетворення енергії можна об'єднати
єдиним терміном “ е ко е нергетика”, під яким маються на
увазі будьякі методи отримання чистої енергії, що не викликають
забруднення навколишнього середовища.
Розділ 1. Світ шукає енергію
Це вислів відомого індійського ученого ніколи не звучав так актуально,
як в наші дні, коли людство, не зважаючи на величезні фінансові
витрати, докладає всі зусилля для пошуку нових шляхів отримання
енергії.
Проблеми, пов'язані з походженням, економічністю, технічним освоєнням
і способами використання різних джерел енергії, були і будуть
невід'ємною