Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Анализ финансового равновесия Ш/у "Ворошиловская"

Скачать реферат↓ [283.23 KB]Текст реферата Анализ финансового равновесия Ш/у "Ворошиловская"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКИЙ ГІРНИЧО – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ
ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ЛИСТИ
до дипломної роботи спеціаліста
спеціальність 7.050104 „Фінанси”
Тема: Методи аналізу фінансової рівноваги підприємства та напрямки їх
удосконалення (на прикладі ш/у „Ворошиловське” ДП
„Ровенькиантрацит”)
Виконала студентка гр. ФН – 98 – 1з Кирияк В.В.
Керівник Черкаська Г.І.
Завідуючий кафедрою Кліяненко Б.Т.
Нормоконтроль Карпенко Е.В.
Алчевськ, 2004
Таблиця 1.1. – Відомість про витрати, пов’ язані з
тимчасовою втратою працездатності, в днях.
показники 2001р 2002р +/2003р +/ Загальні захворювання 11915
15922 +4007 14027 -1859 Невиробничі травми 1844 2845 +1001 3063 +218
Профзахворювання 190 383 +193 323 -60 Виробничі травми 1021 965 -56
1067 +111 Всього 14970 20115 +5145 18489 -1626
Таблиця 1.2. – Відомість про витрати, пов’ язані з
тимчасовою втратою працездатності, в гривнях
показники 2001р 2002р +/2003р +/Загальні захворювання 255668 424164
-168496 388498 -35666 Невиробничі травми 11114 81128 -70014 85501
+4373 Профзахворювання 6444 9752 +3308 7900 -1852 Виробничі травми
34905 46405 +11500 44325 -2080 Всього 308131 561449 +253318 526224
-35225
Таблиця 1.3. – Основні показники за три роки
№ п/п Показники 2001р 2002р 2003р 1 Кількість працюючих 1673 1592
1530 2 Кількість днів непрацездатності 1021 963 1076 3 Кількість людей
які постраждали 61 52 45 а) за професією:
ГРОЗ
31
25
20 проходчики 6 крепільщики 3 1 5 гірничи робочі 7 9/1 12 машиніст
електровозу 2 1 1 електрослюсарі 5 5 2 ІТР 1 5 2 робочі поверхні 3 5 3
інші 3 1 Таблиця 1.4. – Аналіз показників важкості та частоти
травматизму за три роки.
Показники 2001р 2002р +/2003р +/Показник частоти травми 36,5 32,7
-3,8 29,4 -3,3 Показник важкості травми 16,7 18,6 +1,9 23,9 +5,3
Таблиця 1.5. – Звіт про виконання „Комплексної програми
для покращення умов праці та санітарно – оздоровчих
заходів” по ш/у „Ворошиловське” ДП
„Ровенькиантрацит” за 2003 рік.
Найменування заходів Одиниця виміру План на 2003р Факт на 2003р
Відхилення +/кількість сума кількість сума кількість сума Підземний
засіб добутку Скорочення загального протягу гірничих виробіток км 1,4
35000 1,45 36250 +0,05 +1250 Скорочення протягу гірничих виробіток
невідповідних вимогам ТБ км 2 14200 2,37 16827 +0,37 +2627 Зниження
зовнішнього збігання повітря м 2 400 17500 400 17500 Разом 66700 70577
+3877 Заходи для гасіння пожежі Застосування засобів ізоляцій
відпрацьованих ділянок шт 30 600 30 600 Забезпечення засобами
автоматичного гасіння пожарів шт 20 5200 53 13520 +32 +8320 Прокладка
пожежно – зрошуваного трубопроводу м 1000 24330 1760 42821 +760
+18491 Заміна непридатного пожежно – зрошуваного трубопроводу, а
також заміна на більший діаметр м 600 14724 600 14724 Забезпечення
ручними (порошковими, пінними) вогнетушителями шт 165 21000 88 11120
-77 -9880 Разом