Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Логистика

Реферат Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

Скачать реферат↓ [15.09 KB]Текст реферата Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

Реферат на тему
Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
Прийняття рішень у галузі рекламування передбачає вибір одного з
кількох варіантів планів. Дослідження процесу прийняття рішень має на
меті аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на цей
процес. Необхідно зрозуміти, що дослідження ? це спосіб аналізу ринку,
а рекламна кампанія ? це засіб, за допомогою якого фірма спілкується з
ринком.
Розробка рекламного плану по суті вимагає створення й деталізації
багатьох варіантів, наступного вибору таких, які можна здійснити, та
поєднання їх на основі бюджету рекламування як складової маркетингу.
Процес аналізу прийняття рішень охоплює дослідження всіх етапів,
предметів та об'єктів прийняття рішень.
Прийняття рішень про проведення рекламної кампанії включає такі
основні етапи:
? аналіз ситуації;
? розробка програми маркетингу;
? розробка плану рекламної кампанії.
План рекламної кампанії ? це план показу рекламного звернення
цільовій аудиторії. Аналіз ситуації та розробка програми маркетингу є
етапами, що визначають цілі рекламної кампанії та її бюджет. Вони
передують прийняттю рішень про проведення рекламної кампанії. На цих
етапах визначають і принципи створення тексту рекламного звернення,
вибирають засоби масової інформації для його поширення.
Аналіз ситуації охоплює аналіз усіх важливих факторів, що діють у
кожній конкретній ситуації. Дослідженню підлягають, передовсім, ті
аспекти, які безпосередньо впливають на ефективність прийняття рішень
про рекламну кампанію. Цей аналіз має охоплювати природу й величину
попиту, динаміку за останні кілька років, наявність конкуренції,
сегментацію ринків, технічні та економічні атрибути товару,
характеристику цільової аудиторії, а також конкурентне становище
фірми-виробника.
Для планування і прийняття рішень з рекламування основну увагу
необхідно приділити аналізу ринку, мотивації поведінки споживача щодо
вибору послуг, ідей або інших об'єктів, які необхідно рекламувати.
Аналіз ситуації може бути побудований на традиційних знаннях,
досвіді керування або на здатності творчої групи до прогнозування, але
адекватно оцінити умови ринку в даний момент можуть тільки дослідження
в рамках спеціалізованих науково-дослідних фірм.
Аналіз ситуації має передбачати детальний аналіз самої
фірми-виробника, стану галузі, до якої вона належить. Мають бути
досліджені також етапи циклу попиту на продукцію, яку презентує фірма,
та її реклама.
Необхідно дослідити, на якому з нижчезазначених етапів перебуває
сама фірма-виробник:
? зародження (бурхливий період становлення галузі, коли кілька фірм,
що намагаються вибороти лідерство, конкурують між собою);
? прискорене зростання (період, коли конкуренти, що залишилися на
ринку, користуються результатами свого лідерства. У цей період попит
звичайно зростає, випереджаючи пропонування);
? уповільнення зростання (період, коли з'являються перші ознаки
насичення ринку і пропонування врівноважується попитом, іноді навіть