Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Медицина и здоровье

Реферат Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Скачать реферат↓ [272.76 KB]Текст реферата Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Міністерство освіти України
Дніпропетровський Державний університет .
факультет міжнародної економіки
Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу
Звіт
з преддипломно ї практики
на тему :
« Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з
західноєвропейськими державами і розробка
шляхів її поширення »

Керівник
Однорог В.В
Виконав
Студент групи
ВВ -95-1
Літюк В.В
Дніпропетровськ 2000
Зміст
Вступ……………………………
;……………………………
33;………………….2
Розділ 1
Необхідність розширення економічної співпраці України з країнами
Західної Європи на сучасному етапі.
…………………………...4
Розділ 2
Аналіз торговоекономічної України співпраці з країнами Західної
Європи…………………………
3;……………………………&#
133;……………..….7
2.1 Торговоекономічна співпраця України з
Німеччиною…………………..16
2.2 Торговоекономічна співпраця України з
Італією………………………....22
2.3 Торговоекономічна співпраця України з
Австрією……………………….26
2.4 Торговоекономічна співпраця України з
Великобританією……………...29
2.5 Торговоекономічна співпраця України з
Францією………………………32
Розділ 3
Перспективи
співпраці…………………………&
#133;……………………………
;.34
Висновок
……………………………
3;……………………………&#
133;……………………..45
Вступ
Об ` єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного
включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП)
, світових інтеграційних процесів. Нинішня ситуація характеризується
глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану ,
нового типу цивілізації третього тисячоліття .
В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу.
Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський
соціальноекономічний простір.
Таким чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляції
на міжнародній арені.
Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові
проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні.
Метою дипломної роботи є вивчення, аналіз економічної співпраці
України з країнами Західної Європи.
У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні задачі
· розкрити основні напрями співпраці
· дати характеристику сучасного стану зовнішньоторгівельного обороту
України з країнами Західної Європи
·