Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Иностранные языки

Реферат Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

Скачать реферат↓ [69.32 KB]Текст реферата Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки
КУРСОВА РОБОТА
з предмета: “Аналіз господарської діяльності”
на тему: “Аналіз виробництва зернових культур та резерви
його зб і льшення на прикладі СТОВ &
#147;Колос”
Христинівського району
Черкаської області”
Виконав: студент IV курсу 43 о групи
Чмут М.П.
Керівник:
Доцент
Нестерчук Ю.О.
Умань – 2004 р.
Зміст
Вступ
1. Завдання, джерела даних та методологічні основи аналізу
2. Коро тка характеристика господарства
3. Аналіз динаміки та виконання плану виробництва зерна
за натураль ними та вартісними показниками
4. Вплив ф акторів на зміну валового збору
5. Аналіз факторів, що формують урожайність культури
6. Оперативни й аналіз у галузях рослинництва
7. Підрахунок резервів збільшення виробництва зерна та заходи
щодо їх використання
22 Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Україна здавна відома винятково сприятливими природнокліматичними
умовами для розвитку зернового господарства родючими ґрунтами, м'якими
кліматичними умовами для формування високих урожаїв якісного
продовольчого зерна. В країні є і добрі передумови для торгівлі цим
товаром ємкий внутрішній ринок, вигідне геополітичне розташування для
зовнішньої торгівлі, наявність розгалуженої транспортноскладської інфр
а структури. включаючи морські порти. Та виробляючи протягом тривалого
періоду по 700 900 кг зерна на душу , і займаючи від 1,8 до 2,5 % у
світових обсягах виробництва зерна, Україна і досі не заявила про себе
як про крупне експортера високоякісного зерна, ще зовсім недавно (на
початку 90-х мала від'ємне сальдо по експортноімпортних операціях.
Причини недостатньої ефективності зернової галузі протягом 70 –
80-х років вбачались у структурній недосконалості виробництва,
товарних ресу р сів
та споживання зерна, значних його втратах у процесі відтворення в
надто високій собівартості зерна, в невідлагодженості економічних
відносин товаровиробників і заготівельників. На розв'язання цих
проблем направл я лись, в основному, значні матеріальнотехнічні та
грошові ресурси орієнт у вались заходи державної підтримки.
В умовах реформування економіки і переходу на нові соціально –
ек о номічні засади, коли непридатними стають старі методи управлінця,
в умовах побудови відкритої для світу економіки, обмежених можливостей
інвест у вання галузі, в ситуації погіршення кон'юнктури на зерновому
ринку. Саме тому ця тема досить актуальна на сьогоднішній день.
Мета курсової роботи — провести аналіз виробництва та
підрахунок резервів збільшення виробництва продукції зернових.
Об'єктом курсової роботи є СТОВ “Колос” Предметом –
виробництво зерна в ньому. В курсовій роботі будуть використані
наступні методи: п о рівняння. графічний, факторний, індексний,
кореляційний.
1. Завдання, джерела даних та