Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Иностранные языки

Реферат Антимонопольне законодавство України

Скачать реферат↓ [19.78 KB]Текст реферата Антимонопольне законодавство України

Міністерство освіти і науки України
Реферат на тему:
Антимонопольне законодавство України
Виконав: студент II курсу
групи
Київ-200 7
План
1) Антимонопольне законодавство
2)Зловживання монопольним становищем на ринку
3)Антиконкурентні узгоджені дії
4) Дискримінація підприємців
5) Ефективність антимонопольного законодавства
6) Санкції за пору шення антимоноп. законодавства
Антимонопольне законодавство
На сьогодні атнимонопольні закони діють майже у всіх розвинених
країнах. Так, в Україні основним антимонопольним законом є Закон
“Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій
діяльності” від 15.03.1992 року
. Стаття перша цього закону:
«… Монопольним визнається становище суб'єкта господарювання,
частка якого на ринку певного товару пер
евищує 35 відсотків.
Рішенням Антимонопольного комітету України може визначатися
монопольним становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку
певного товару менше 35 відсотків; монопольна ціна ціна, яка
встановлюється суб'єктом господарювання, що займає монопольне
становище на ринку, і призводить до обмеження конкуренції або
порушення прав споживача; ( Абзац восьмий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 ) монопольна
діяльність дії (бездіяльність) суб'єктів господарювання за умови
монопольного станови
ща на ринку одного суб'єкта господарювання
(групи суб'єктів господарювання) у виробництві та реалізації товарів,
а також дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та органів адміністративногосподарського управління та
контролю, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи усунення
конкуренції; монопольне утворення підприємство, об'єднання чи
господарське товариство та інше утворення, що з
аймає монопольне
становище на ринку …» [6.ст.1 ]
Одне з основних питань, що виникає при застосуванні антимонопольного
законодавства – як ідентифікувати галузі, котрі є об’
єктом цього законодавства – за структурою галузі чи за
поведінкою фірм галузі ?
“Структуристи” вважають, що галузь, яка має
монополістичну структуру, і поводить себе
як монополіст.
Оцінюючи поведінку фірм на ринку, слід брати до уваги такі аспекти
їхньої діяльності:
чи можуть фірми блокувати входження конкурентів на ринок;
чи зустрічають вони конкуренцію з боку імпорту (а існуюча в світі
тенденція зростання транснаціональної конкуренції веде до зменшення
ризику витрат для споживачів від порушень національними монополістами
антимонопольного законодавства);
чи є конкуренція за цінами, чи існує змова щодо цін;
чи існує конкуренція між фірмами у сфері інноваційної діяльності та
інших нецінових сферах.
Також, важливим є питання щодо визначення частки ринку
фірмимонополіста. [4.-ст.38,39]

У відповідності зі статтею 42 Конституції України не допускаються
зловживання монопольним стано
вищем на ринку, неправомірне