Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Экологическое право

Реферат "Арай" ЖШС-де акпараттык технологиялармен және малиметтер базасымен жумыс истеу.На казахском языке

Скачать реферат↓ [13.02 KB]Текст реферата "Арай" ЖШС-де акпараттык технологиялармен және малиметтер базасымен жумыс истеу.На казахском языке

Жоспар
Кіріспе
Ібө'3fлім
1.1 Кә'3fсіпорын туралы мә'3fлімет
1.2 Экономика жә'3fне менеджмент саласы
1.3 Бухгалтерлік есеп саласы
ІІбө'3fлім
2.1 Ақ'3fпараттық'3f жү'3fйелер бойынша
2.2 Мә'3fліметтер базасын жобалау
2.3 Экономикадағ'3fы ақ'3fпараттық'3f
жү'3fйелер
Қ'3fорытынды
Қ'3fосымша материалдар
Кіріспе
Біздің'3f ө'3fндірістік практикадан
ө'3fтуіміздің'3f мақ'3fсаты, осы тө'3fрт жыл
бойы жинағ'3fан білімімізді – жұ'3fмыс істеп
дә'3fлелдеуіміз керек болды. Жә'3fне ө'3fз
білімімізді ә'3fрі қ'3fарай жетілдіруіміз ү'3fшін
жасалғ'3fан шаралардың'3f бірі деп ойлаймын.
Мен ө'3fндірістік практикадан ө'3fткен кезімде,
мағ'3fан ө'3fз міндетімді, жұ'3fмыс істеу
уақ'3fытымды жә'3fне т.б. жағ'3fдайларғ'3fа
байланысты лекциялар ө'3fткізді. Мен бұ'3fл
фирмағ'3fа келгеннен бастап жақ'3fсы араласып,
жұ'3fмыс істей бастадым. Бұ'3fл фирманың'3f
кішілігіне байланысты, компьютердің'3f аздығ'3fына
байланысты, менің'3f жұ'3fмыс істеу уақ'3fытым
шектеулі болды. Жұ'3fмыс істеу режимім
дү'3fйсенбіжұ'3fма кү'3fндері аралығ'3fында,
сағ'3fат 14.00-19.00-ге дейін болды.
ІБө'3fлім
1.1 Кә'3fсіпорын бойынша
· «Ақ'3fсайПромИнвест» 2000 жылы шағ'3fын
жанаржағ'3fар май қ'3fұ'3fю станциясы болып
қ'3fұ'3fрылды. Бұ'3fл фирмада
алғ'3fашқ'3fысында тек 20 шақ'3fты адам
жұ'3fмыс жасады. Олдар жанаржағ'3fармайды Ресейден, Орал
қ'3fаласынан жанармай сатып алып кө'3fтерме
бағ'3fамен сатумен айналысты. Басында бұ'3fл
фирманың'3f 1 ғ'3fана жанар жағ'3fармай
қ'3fұ'3fю станциясы болды жә'3fне осы Ақ'3fсай
қ'3fаласындағ'3fы жеке меншік фирмаларды жанармай мен
қ'3fамтамасыз етіп отырды. Содан 2 жылдан кейін жанармаймен
қ'3fоса қ'3fұ'3fрлыс материалдарын сата бастады.
·Сө'3fйтіп бірнеше жылдан кейін Ақ'3fсай
қ'3fаласында бұ'3fл фирманың'3f бкделі
жоғ'3fарылай бастады. 2006жылы су қ'3fоймасын
салуғ'3fа тендр ұ'3fтып алды. Осы жылдан бастап
қ'3fұ'3fрылыс саласына бет бұ'3fра бастады.
Қ'3fазірдің'3f ө'3fзінде бұ'3fл фирмада 60
шақ'3fты адам тұ'3fрақ'3fты жұ'3fмыспен
қ'3fамтылғ'3fан. «Ақ'3fсайПромИнвест» ЖШС мекен
жайы: индекс 090300, БҚ'3fО., Ақ'3fсай 
9b;'3f.,
Зоводская кө'3fш., тел. 8(311-33) 21-2-91
§ факс. 20-7-29
§email; www.api03@mail.ru
· Кә'3fсіпорынның'3f тө'3fрт бө'3fлімшесі
бар, олар