Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Туризм

Реферат Асинхронний каскадний двигун з суміщеною фазною обмоткою на роторі

Скачать реферат↓ [203.23 KB]Текст реферата Асинхронний каскадний двигун з суміщеною фазною обмоткою на роторі

АСИНХРОННИЙ КАСКАДНИЙ ДВИГУН З СУМІЩЕНОЮ ФАЗНОЮ ОБМОТКОЮ НА РОТОРІ
>
УДК 621.313.3
Лущик В. Д., д. т. н. професор,
Іваненко В.С., магістр,
(ДонДТУ, Алчевськ, Україна)
Карапка В.Д., інженер
(ДП “ Первомайськвугілля ” ).
Анотація
Розглянутий восьмиполюсний каскадний асинхронний двигун з суміщеною
фазною обмоткою на роторі, який має кращі пускові характеристики.
Досліджено весь спектр гармонік, що створюються каскадною обмоткою в
роторі, і їх вплив на роботу двигуна.
Ключові слова: асинхронний двигун, фазна обмотка, ротор, каскадна
обмотка, секція.

Експериментальні дослідження каскадних асинхронних двигунів з
короткозамкненим и ротор а м и із суміщеними обмотками п ідтверджують
високу ефективність суміщення обмоток . Так, наприклад, в двигуні
ЕКВ4УС-2 для струг ів потужністю Р 2 =110 кВт виробництва
Первомайського електромеханічного заводу імені К. Маркса , пусковий
момент збільшився в 1,53 рази, максимальний – в 1,16,
мінімальний – в 1,5 рази, провал в кривій моменту відсутній,
зникає можливість перекидання двигуна. Коефіцієнт корисної дії в
номінальному режимі зріс на 1% завдяки збільшенню поперечного перерізу
стержнів роторної обмотки, що в звичайних двигунах серійного виконання
не практикується ізза погіршення пускових характеристик [1] .
В конвеєрному двигуні ВКДВ250LC4 потужністю 132 кВт, а також в
двигунах цієї ж серії потужністю 160 і 200 кВт «Донецького
електротехнічного заводу» , пусковий момент збільшився на 23%,
енергетичні показники в номінальному режимі залишились не змін і [ 3 ]
.
Але найбільш ефективне застосування каскадних властивостей має місце
в асинхронних двигунах з фазною обмоткою на роторі. Якщо в асинхронних
двигунах з короткозамкненими роторами каскадні влас тивості при пуску
використовуються частково, щоб не погіршити енергетичні показники в
номінальному режимі ( розрізають короткозамикаючі кільця тільки
верхньої клітки паза ), то в асинхронних двигунах з фазною обмоткою в
роторі ми маємо можливість використати каскадні властивості з
максимально можливою ефективністю. Так, наприклад, в двигуні
МА36-52/6Ф потужністю 125 кВт Первомайського електромеханічного
заводу, виконаного із суміщеними обмотками по каскадній схемі,
пусковий струм при розімкненій роторній фазній обмотці зменшується в
1,66 рази, пусковий момент збільшується в 1,82 рази порівняно з
двигуном серійного виконання з накоротко замкненими контактними
кільцями [1 ,2 ] . Енергетичні показники в номінальному режимі
абсолютно однакові порівняно з двигуном серійного виконання. Як
показують розрахунки, збільшення пускового моменту можна досягти в три
рази, якщо статорну обмотку виконати кроком не у= 10 , а у= 9 .
Тому робота по створенню і удосконаленню асинхронних каскадних
двигунів з фазною обмоткою є важливою і актуальною. Відомі випадки із
практики роботи гірничих електромеханіків, к оли на шахтах
використовують асинхронні двигуни не з короткозамкненим, а з фазним
ротором з огляду на невеликий пусковий