Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Лингвистика

Реферат Бібліографічний опис

Скачать реферат↓ [37.05 KB]Текст реферата Бібліографічний опис

1. Б ібліографічний опис : пон ят т я, функції
Бібліографічний опис (БО) можна уявити як сукупність логічно цілісного
тексту, зміст інформації на матеріальному носієві. Частіше БО
використовується у двох з
наченнях: як процес бібліографічного
опису , який складається з аналізу документа, та виявлення відомостей,
визначення необхідного набору елементів БО . Бібліографічний опис
– це записана за певним правилами множина бібліогра фіч
них
даних, що ідентифікують документ [ 9 ; 30 ] .
Таким чином , Б ібліографічний опис – це процес и результат
складання по визначеним правилам пер
еліку відомостей про
якийнебудь документ, які ідентифікують цей документ і дозволяють
знаходити його серед багатьох інших.
Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву твору, його
автора та інших. Тобто, БО дає уявлення про призначення, зміст
документу.
Кожний бібліографічний опис виконує певні функції, найважливішою з
яких є ідентифікація. Її суть в тому, що вона може виявити тотожність
деяких документів, відрізняти їх один від одного і при цьому не бачити
їх. [ 1 3 ; 16].
Бібліографічний опис складається безпосередньо за самим документом,
за титульною сторінкою. Він складається на мові оригіналу та за
сучасною орфографією.
Завдяки БО, можна розшукати документ за тими ознаками, які притаманні
лише йо му. Тобто перша функція є кроком для наступної, пошукової
функції, яка пов'язана з функцією вибору, так як сукупність
відомостей, наведених у бібліографічному описі, дає уявлення про
документ і тим самим допомагає вибрати той, що найбільше відповідає
потребам користувача.
Також до основних функцій належить інформаційна, що інформує про
твір, його зміст, призначення. Окремим її випадком є сигнальна
функція, так як бібліографічний опис повідомляє про новий документ,
про надходження книги до бібліотеки .
По книзі Никіфоровської, три основні функції – ідентифікуюча,
інформаційна та пошукова – пов’ язані між собою та
використовуються в різних видах бібліографічного опису . В різних
ситуаціях пріоритети їхнього використання змінюються. Наприклад, при
обробці нових надходжень до бібліотеки чи інформаційного центру
головну роль від іграє ідентифікуюча функція БО, а у видавничих
каталогах інформаційна [11; 45].
Обліковореєстраційн а функція полягає в тому, що опис дає змогу
здійснювати облік і реєстрацію документів як на загальнодержавному
рівні, так і на рівні тієї чи іншої установи. Організаційна функція
– це формальні ознаки документу, які можуть бути основою для
групування записів у конкретному пошуковому масиві.
При складанні бібліографічного опис у необхідно дотримуватися певних
вимоги:
· Точність – всі бібліографічні відомості мають відповідати
даним документу;
· Повнота – повний набір даних, що до помають встановити
відмінність документа від інших подібних;
· Єдність опису – склад відомостей, форма і послідовність мають
бути стабільними;
· Стислість, оскільки БО