Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Налоги

Реферат Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

Скачать реферат↓ [45.9 KB]Текст реферата Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

Зміст
Вступ 3 – 4
І. Аналіз психологопедагогічної літератури з досліджуваної теми 5
– 1 6
1.1. Вид атні педагоги про виховання молодших школярів 5 – 8
1.2.Сучасні дослідження про особливості виховання молодших школярів 9
– 16
Розділ ІІ. Дослідно експериментальна робота щодо особливостей
виховання молодших школярів 17 – 23
2.1. Констатуючий експеримент 17 – 20
2.2. Формуючий експеримент 21 – 23
Висновки 24 – 26
Література 27
Додатки 28 – 36
Вступ
Педагогіка – одна з найцікавіших соціальних дисциплін, що має
справу із самими широкими соціальними процесами. Ці процеси наповнені
шумом голосів, діянням рук людських. І за всім цим космосом почуттів,
діалогів – реальні люди, реальні діти, реальні вихователі М.Д.
Ярмаченко „Педагогіка”, Навчальний посібник, Київ, 1986 р. .
Зіштовхуються не просто окремі особистості, колективи –
зіштовхуються покоління. Покоління вихователів і виховуваних. І навіть
покоління тих, хто претендує на лідерство в педагогічних суперечках.
Педагогіка ніколи не може стати монополією ні вузьких фахівців, ні
– тим більше – окремих груп, кланів.
Сучасне виховання – справа всенародна. Вона повинна бути
заснована на народних традиціях, і здійснюватися в інтересах народу,
держави Подласый Й. П. Педагогика. — М., 1999. .
Сучасне виховання – завжди об‘ єднання наукових знань про
людину, досвіду людської культури, народної мудрості. Якщо один з цих
компонентів не враховується, виховання стає неминуче збитковим, де
зароджуються педагогічні помилки, що породжуються ускладненням задач
виховання С.Г. Карпенчук „Теорія і методика виховання” //
К.: „Вища школа”, 2005. .
Корені треба шукати головним чином у недоліках знань дитячої
психології, особливостей дитини, його розвитку, у педагогічних оманах
і самовпевненості.
Якщо вчитель допустить промахи у своїх діях, то може нормальна дитина
перетворитися у важковиховувану.
І тільки тоді, коли виховання буде взаємодіяти в сукупності із
самовихованням і перевихованням, з різними методами, формами виховання
і буде забезпечений позитивний психічний розвиток молодшого школяра,
тяжковиховуваність буде переборена.
Об'єкт дослідження: процес навчання.
Предмет дослідження: процеси виховання та застосування бесіди як
форми позакласної роботи з молодшими школярами.
Ціль дослідження: теоретичні основи процесу виховання їхній розвиток
на сучасному етапі.
Ціль має наступні задачі:
1. Проаналізувати психологопедагогічну літературу з проблеми
виховання.
2. Охарактеризувати сутність виховання та одну з його форм –
бесіду.
Розділ І. Аналіз психологопедагогічної літератури з досліджуваної
теми

1.1. Видатні педагоги про виховання молодшого школяра
У народній педагогіці не раз наголошується на виховній силі слова
(«Вола в'яжуть мотузком, а людину словами», «Як слово не поможе, то й
кий не дошкулить»). У формуванні