Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Журналистика, издательское дело и СМИ

Реферат Болонский процесс в украинских СМИ

Скачать реферат↓ [22.01 KB]Текст реферата Болонский процесс в украинских СМИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
РЕФЕРАТ
на тему:
«Висвітлення у ЗМІ ходу впровадження європейських
стандартів освіти у систему вищої освіти України»
Підготувала студентка
філологічного факультету
групи ЛЖ-51
(спеціальність — журналістика)
Пальцева Ганна Геннадіївна
Харків 2007
Зміст:
Вступ……………………………
;……………………………
33;…….3
«І вся Європа в гості до нас. Болонський
процес»………………...4
«Циклический интеллект.
Болонский процесс парадоксам
враг»……………………….…
3;7
«Приєднатися до Болонського процесу як рівні
партнери»………11
«Наука сьогодні — факти і
коментарі»…………………………
.....13
Висновки…………………………&
#133;……………………………
;…...14
Література…………………………
;……………………………
33;….15
Болонським процесом з 1999 р оку — року підписання Болонської
декларації міністрами освіти 29 європейських держав — стали
називати рух, ціль якого полягає в "гармонізації" систем освіти,
насамперед вищої, країн Європи.
Єдиний освітній простір повинен дозволити національним системам
освіти європейських країн взя ти все краще, що є в партнерів —
за рахунок підвищення мобільності студентів, викладачів,
управлінського персоналу, зміцнення зв'язків і співробітництва між
вузами Європи і т.д.; у результаті єдина Європа стане більш
привабливішою на світовому "освітньому ринку".
Для забезпечення "гармонізації" системи вищої освіти повинні стати
"прозорими", максимально порівнянними, що може бути досягнуте за
рахунок широкого поширення однотипних освітніх циклів (бакалавріат
магістратура), введення єдиних або тих систем освітніх кредитів
(залікових одиниць), що легко піддаються перерахуванню, однакових форм
фіксування одержуваних кваліфікацій, взаємної визнаває мости
академічних кваліфікацій, розвинених структур забезпечення якості
підготовки фахівців і т.д. 1
Дискусії, полеміка, суперечки із приводу формування
загальноєвропейських норм і стандартів в освіті й науці йдуть у ЗМІ
вже давно й досить бурхливо. Супротивники й прихильники процесу
оперують великою кількістю фактів і доводів «за» й «проти». Нижче
приведені матеріали ЗМІ, які висвітлюють хід впровадження європейських
стандартів освіти у систему вищої освіти України.
«І вся Європа в гості до нас. Болонський процес» —
п ід такою назвою вийшла публікація власного кореспондента газети
«Донецький кряж» Ірини Шевченко 2 . До вивчення такого явища, як
Болонський процес, журналістка підійшла ґрунтовно. Починається
матеріал з