Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Статистика

Реферат Боротьба з контрабандою

Скачать реферат↓ [85.79 KB]Текст реферата Боротьба з контрабандою

Зміст
Вступ
1. Боротьба з контрабандою. Формування інституту
" дізнання " у митних органах України.
2. Поняття контрабанди як злочину
3 . Орган дізнання (дізнавець), його правове
положення
4 . Порушення кримінальної справи. .
5 . Поняття дізнання
6 . Виробництво невідкладних слідчих дій
7 . Взаємодія органів дізнання з органами
попереднього наслідку і з оперативнорозшуковими
органами
Висновок
Література
Вступ
З прийняттям Декларації про державний суверенітет України 16.06.90 р.
і Акта проголошення незалежності України 24.08.91 р., на картах світу
з'явилася нова держава Україна, що здійснює верховенство,
самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її
території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.
Як перед будьякою суверенною державою, перед Україною стала задача
визначення своєї самостійної митної політики, створення власної митної
системи і здійснення митного регулювання на своїй території, зміцнення
митного кордону.
Для охорони митного кордону України, захисту економічних інтересів
країни, Законом України " Про митну справу в Україні " від 25.06.91
минулого створені митні органи Республіки, і початок бурхливий
розвиватися митне законодавство. Наприкінці 1991 року був прийнятий
Митний кодекс України, за яким пішов цілий ряд актів, що регулюють
митну справу в Україні, що дає можливість говорити про виникнення в
системі права України самостійної галузі – митного права.
Ця галузь права повинна забезпечити здійснення проведення Україною
своєї самостійної митної політики, спрямованої як на інтеграцію у
світове економічне співтовариство, так і на захист вітчизняних
економічних інтересів.
Митне право України усе більше і більше відіграє роль у боротьбі з
організованою міжнародною злочинністю, у попередженні наркобізнесу,
незаконної торгівлі зброєю, у захисті культурноісторичного надбання
України.
Перехід до ринкової економіки, зміна внутрішніх і зовнішніх форм
економічного обороту, значний ріст злочинів у сфері економіки в
Україні вимагає в даний час особливої уваги до питань економічної
безпеки країни в умовах лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків.
Про важливість боротьби з контрабандою свідчить той факт, що Указом
Президента України від 30.12.94 голова Державного митного комітету
України був уведений до складу Координаційного комітету з боротьби з
корупцією й організованою злочинністю.
Успіх боротьби з контрабандою багато в чому залежить від гарного
знання карного і карнопроцесуального права, митного і
зовнішньоекономічного законодавства України, умілого застосування
положень криміналістики в процесі розслідування.
Аналіз розглянутих судами кримінальних справ про контрабанду показує,
що розслідування по такого роду справам у значній мірі специфічно, що
порозумівається характером і особливостями злочинних дій
контрабандистів. У той же час при проведенні дізнання по цих справах
працівниками митних органів допускається ще ряд недоліків, що вкрай
негативно впливає на