Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Математика

Реферат Cистема удосконалення управлінської діяльності

Скачать реферат↓ [21.95 KB]Текст реферата Cистема удосконалення управлінської діяльності

Зміст
1. Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод
«Горизонт»............................................................
................................................... 3
2.Організаційна структура, блоксхема управління та пропозиції щодо
удосконалення управлі н ської діяльності , м ережевий графік виконаних
робіт по удосконаленню системи управління на підприємстві ВАТ
Вентиляторний завод «Горизонт» ................
......................................................................
..............8
Список використаної
літератури............................................................
......... .....12
1. Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод
«Горизонт»

Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»
(м. Харків) полягає у виявленні сильних та слабких сторін діяльності
ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» (м. Харків) з урахуванням системи
управління та впровадження інновацій у виробництво та управління його
діяльністю. В рамках попереднього обстеження важливим є розгляд
внутрішнього та зовнішнього середовища ВАТ Вентиляторний завод
«Горизонт», тобто факторів, які залежать від підприємства та не
залежать. До внутрішніх факторів належать 4 підсистеми (управлінська,
забезпечуюча, управлінська функціональна, наукова) з відповідними
складовими, що зображено на рис. 1. Підприємство має конкурентні
переваги на ринку за рахунок добре розвинених наукової та
забезпечуючої підсистем. В рамках наукової підсистеми підприємство ВАТ
Вентиляторний завод «Горизонт» проводить лабораторні дослідження,
конструкторські розробки, патентування, ліцензування, ноухау, НДДКР.
Даний комплекс забезпечує щорічний вивід на вітчизняний ринок
вентиляторів нових моделей продукції з розширеними технікоекономічними
характеристиками. Підприємство веде активну інноваційну діяльність.
Інновація є основною формою цілеспрямованого розвитку. Вона являє
собою таку у напрямлену зміну, котра вносить у середовище нові
стабільні ознаки. Ці ознаки можуть бути і соціальними, і суто
матеріальними, але завдяки їх змінам середовище набуває нових
властивостей. Інакше кажучи, інновація є процесом створення нових
якостей та їх використання. В рамках забезпечуючої підсистеми ВАТ
Вентиляторний завод «Горизонт» на основі японської управлінської
методики «Точно в строк» веде інформаційну, ресурсну, методологічну,
правову, природоохоронну діяльність, що забезпечує безперервний процес
виробництва, відсутність вимушених технологічних перерв.
Рис. 1 Внутрішнє середовище організації
Важливим при проведенні попереднього обстеження є виявлення
об'єктивних передумов проведення інноваційної діяльності на
підприємстві. Інноваційна діяльність ВАТ Вентиляторний завод
«Горизонт» — це комплекс наукових, технологічних,
організаційних, фінансових та маркетингових заходів, які спрямовані на
створення та впровадження інновацій (проведення і придбання наукових
досліджень, нових технологій, виробниче проектування, інші види
підготовки