Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Геополитика

Реферат Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку

Скачать реферат↓ [28.3 KB]Текст реферата Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку

УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
кафедра міжнародних
економічних відносин
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОБ’ЄДНАНЬ СТОСОВНО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРЯДКУ
Виконала:
студентка 281 групи
факультету МЕВ
Данкова Наталія
Перевірила:
Боднар І. Р.
ЛЬВІВ – 2003
ЗМІСТ:
1. Вступ
2. Інформаційні технології в діяльності ООН
3. Проблеми інформації у світі. Взаємозв’язок ПРК і КР:
a. Політичні аспекти
b. Юридичні аспекти
c. Технікофінансові аспекти
4. Всесвітній порядок в галузі інформації:
a. Політичні аспекти
b. Юридичні аспекти
c. Технікофінансові аспекти
5. Висновки
ВСТУП
Аналізуючи останні дослідження у сфері міжнародних відносин, що
стосуються, зокрема, взаємодії головних акторів світової арени, можна
зробити висновок про відносне зменшення ролі держав у визначенні
структури та особливостей функціонування світового порядку. Це
пов’язано з прискоренням процесів глобалізації, що
супроводжуються появою проблем, розв’язати які на національному
рівні неможливо. У таких умовах певною мірою збільшується значення
міжнародних об’єднань – міжнародних організацій, які на
основі об’єднання ресурсів та потужностей окремих країн,
утворюють інституцію нового якісного порядку, здатну оперативно
реагувати на процеси в світовому суспільстві. Така оперативність є тим
більш потрібною в умовах незнаної раніше динаміки цих процесів, яка
збільшує середовище невизначеності і ускладнює процес прийняття
рішень, що стосуються співтовариства в цілому.
Інформаційні технології в діяльності ООН
Сучасні технології неминуче гратимуть винятково важливу роль у
підготовці ООН до розв'язання проблем XXI ст. Швидкий прогрес в
області комунікаційноінформаційних технологій зумовлює появу нових
методів компонування, передачі та використання інформації.
Приєднуючись до тріади традиційних засобів масової інформації (ЗМІ)
преси, радіо й телебачення, цей новий, четвертий, засіб привертає
своїми перевагами: оперативністю, скороченням витрат та можливостями
прямого виходу на ширші аудиторії: такі, як молодь і особи, що
відповідають за формування політики. Хоча інформаційна технологія усе
ще знаходиться на ранніх етапах свого розвитку, вона швидко стає
незамінним інструментом комунікації між усіма країнами й народами.
Департамент публічної інформації (ДПІ) ООН одним із перших
скористався можливостями, наданими інформаційними технологіями, у
своїх пріоритетних напрямах роботи. Життєво важлива інформація про
діяльність ООН, глобальні статистичні дані, тексти міжнародних
договорів, резолюцій та інші повідомлення для преси, поширення яких у
свій час потребувало кількох годин і навіть днів, тепер вільно
доступні на сайтах ООН у Всесвітній інформаційній мережі.
Використання інформаційних технологій обумовлює суттєву зміну
комунікаційної стратегії ООН та організаційних засад її внутрішнього
управління. Воно сприяє також встановленню тісного зв'язку між ООН та
її партнерами, включаючи