Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Eкономічна ефективність виробництва соняшника

Скачать реферат↓ [209.93 KB]Текст реферата Eкономічна ефективність виробництва соняшника

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАУКОВОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ
1.1 . Народногосподарське значення, розвиток та розміщення
виробництва соняшнику в Україні
1.2 Економічна ефективність виробництва соняшнику, її показники та
методика визначення
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ
2.1 Природноекономічні умови та спеціалізація господарства
2.2 Динаміка посівних площ, урожайності і валових зборів соняшнику
2.3 Аналіз витрат виробництва і собівартості соняшника
2.4 Економічна ефективність виробництва соняшнику
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
СОНЯШНИКУ
3.1 Впровадження технології з мінімального обробітку ґрунту
3.2 Впровадження нових сортів при виробництві соняшнику
3.3 Підвищення урожайності за рахунок використання гербіцидів.
3.4 Впровадження ефективних препаратів для протруювання насіння
РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
4.1 Аналіз стану охорони праці при виробництві соняшника
4.2 Забезпечення безпеки праці при виробництві соняшника
4 .3 Забезпечення екологічної безпеки праці при виробництві соняшника
4.4 Підвищення стійкості виробництва соняшнику у надзвичайних
ситуаціях.
5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
У соціальноекономічному розвитку країни сільське господарство посідає
особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка
забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою
суспільства. Продукти сільського господарства і промислові товари, що
виробляються з сільськогосподарської сировини, становлять 75% фонду
народного споживання.
Провідна роль у розвитку продуктивних сил країни належать галузям
промисловості, однак неодмінною умовою соціальноекономічного прогресу
є підвищення ефективності сільського господарства. [1]
Увага до проблеми підвищення економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва в цілому та вирощування соняшника
зокрема викликана, насамперед тим, що від успішного розв’ язання
її залежить зростання дохідності підприємств, підвищення
конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та світовому ринках,
забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу. До розгляду
цих проблем звертаються багато науковців, серед них М.Ю. Коденська,
К.В. Колузанов, А.А. Побережна та інші. [11]
Насіння олійних культур – унікальна сировина для отримання
харчових та технічних олій, дешевих харчових та кормових видів білка з
особливими біологічними та функціональними властивостями, високим
вмістом біологічно активних речовин та широким набором макро-, мікрота
ультрамікроелементів. Рослинні олії необхідні всім галузям народного
господарства. Вони можуть бути надійним джерелом валютних надходжень.
Серед українських олійних культур найбільше значення для цієї мети
мають соняшник, соя та ріпак. За обсягом посівних площ олійні культури
поступаються лише зерновим (пшениці та ячменю). Серед них, особливо в
останні роки,