Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме История экономических учений

Реферат Економічна теорія предмет і методи вивчення

Скачать реферат↓ [8.82 KB]Текст реферата Економічна теорія предмет і методи вивчення

Економічна теорія предмет і методи вивчення Економічна теорія
предмет і методи вивчення

Економічна теорія не є набором вже готових рекомендацій, що можна
застосувати напряму у хозяйскій політиці. Вона скоріш є засобом, ніж
вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, допомагаючи
тому, хто володіє нею, приходить до вірних рішень.
Джон Мейнард Кейнс
Знання з економіки потрібні кожній людині не менше, ніж знання з
хімії чи фізики, географії чи біології. Людина живе у світі
економічних явищ, вона купує і продає, отримує доходи і сплачує
податки, управляє і підкоряється управлінським рішенням, наймається на
роботу, розпочинає свою справу. Зрозуміло, що краще , коли людина
чинить ці дії свідомо, раціонально використовуючи власні сили та інші
ресурси (землю, гроші, устаткування тощо).
У цьому рефераті я намагався дати відповідь на наступні запитання:
Ш що вивчає економічна теорія та яку роль вона відіграє у житті
суспільства й окремої людини;
Ш що таке потреба та споживче благо як засіб її задоволення. чим
керується споживач, задовольняючи свої потреби:
Ш як організовано виробництво споживчих благ та що собою являють
земля, праця, капітал, здатність до підприємництва як фактори
(ресурси) виробництва;
Ш чому виробничі ресурси обмежені та які наслідки має їх обмеженість
для суспільства;
Ш який зміст вкладається у поняття « ринкова економіка» та « планова
економіка» .
Об’ єктом економічного дослідження, а отже, і предметом
економічної науки є економіка. Економіка — це особлива сфера
життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін
ними і розподіл створених у суспільстві благ та їх споживання.
Виробництво в економічному розумінні — це спосіб поєднання
виробничих ресурсів: землі, прац
і, капіталу, будівель,
устаткування, обладнання — та їх узгодженого, цілеспрямованого
використання, а також поєднання різних сфер, галузей, видів
виробництва, що ґрунтується на суспільному поділі праці.
Обмін — це відносини, завдяки яким товари та послуги
рухаються від виробників до споживачів
, і цей рух обслуговують
гроші, ціни, торгівля. Розподіл — це формування доходів
підприємців і робітників, службовців і фермерів, банкірів і
землевласників, окремих родин та держави. Споживання — це
використання доходів і реалізація корисностей речей.
Уявлення про те, що має вивчати економічна наука , змінювалися. З
розвитком цивілізації людство дійшло висновку, що найважливішим
завданням будьякого суспільства є найповніше задоволення потреб
людини. Економічна наука якраз і вивчає, як саме люди (суспільство),
використовуючи наявні ресурси, створюють різноманітні товари та
послуги, намагаючись досягти якнайповнішого задоволення потреб.
Виробничі ресурси (земля, праця людей, обладнання, устаткування) у
кожний конкретний момент часу обмежені за кількістю, а також за
виробничими потужностями. Бажання ж людей задовільняти свої потреби як
умога повніше необмежені. Проте як би ми не