Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Электронная коммерция

Реферат Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

Скачать реферат↓ [35.41 KB]Текст реферата Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу
“ Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії,
шляхи”
КИЇВ-2001
11
План
Вступ
1. Сутність мотивації трудової діяльності.
2. Теорії мотивації
3. Шляхи теорії і практики мотивації в Україні
Висновки
Література
11
Основна діяльність людини – це праця, що займає, як мінімум,
третину дорослого самостійного життя. Ряд етапів трудового життя
людини охоплює більш ранні і пізні періоди його життя (вибір професії,
трудове і професійне навчання, передача трудового досвіду в родині,
використання професійної допомоги інших людей і т.д.). Стає очевидним,
що праця, а отже, і всі питання з нею пов'язані мають велике значення
для будьякої людини і завжди знаходяться в полі уваги. Результати,
досягнуті людьми в процесі роботи, залежать не тільки від знань,
навичок і здібностей цих людей. Ефективна діяльність можлива лише при
наявності в працівників відповідної мотивації, тобто бажання
працювати. Позитивна мотивація активує здібності людини, звільняє його
потенціал, негативна мотивація гальмує прояв здібностей, перешкоджає
досягненню цілей діяльності.
В умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній
боротьбі залежить від якості управління, а ефективне вирішення
стратегічних і тактичних завдань організації потребує залучення
висококваліфікованих спеціалістів З огляду на нинішню ситуацію в
Україні, розглядаючи особливості економічного і функціонального
розвитку її структур, можна прийти до висновку, що час мотивації,
заснованої лише на грошовому заохоченні, поступово йде в минуле. Тому
так необхідні зараз знання та удосконалення існуючих моделей
мотивації. Розроблені на базі західної наукової парадигми, ці моделі є
класичними в історії розвитку моделей мотивації. Але, вивчаючи їх, не
слід також забувати, що будьякі сліпо перейняті схеми рідко приносять
користь. До того ж, наймолодша з цих теорій була розроблена більш
десятиліття тому, а це означає, що потрібні більш нові, які адекватно
відображають реальність життя. Все це красномовно свідчить про
необхідність і актуальність розвитку новітніх теорій мотивації, як у
вітчизняному, так і світовому менеджменті.
11
Будьякі соціальні організми, будьто фірма, соціальний інститут чи
держава на деякому етапі свого розвитку зіштовхуються з неминучим
бар'єром граничної продуктивності. Вихідний продукт вже не може бути
удосконалений як на кількісному, так і на якісному рівні.
Удосконалювання технологій і підвищення заробітної плати звичайно не
має в цьому випадку істотного ефекту, оскільки ці процедури вичерпали
себе на попередньому етапі. Отут мова і заходить про людський фактор,
тобто про мотивацію.
Мотиваційні аспекти управління працею набули широкого застосування в
країнах з розвинутою ринковою економікою. У нашій країні поняття
мотивації праці з економічним змістом з'явилося порівняно недавно, в
зв'язку з демократизацією виробництва. Раніше воно вживалося, в
основному, у промисловій економічній соціології,