Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Господарське право

Скачать реферат↓ [52.84 KB]Текст реферата Господарське право

1. Загальна характеристика господарського права. Господарські
правовідносини. Господарське законодавство
Господарське право — є системою норм, які регулюють
господарські відносини, в які вступають організації, підприємці у
процесі своєї діяльності.
Господарські відносини у сфері економіки України становлять предмет
господарського права.
Зміст предмета господарського права можна визначити двома поняттями:
"народне господарство" і "господарська діяльність".
До народного господарства України належать усі розташовані на її
території підприємства, організації, які у сукупності утворюють
народногосподарський комплекс України.
Закон України "Про економічну самостійність України" (ст.1) це
основне коло суб'єктів, які здійснюють господарську діяльність.
Поняття господарська діяльність визначається з позиції законодавця,
тобто на підставі "Господарського кодексу України" (ст. З, ст. 12, ст.
17, ст. 19, ст. 22, ст. 42, ст. 43, ст. 44).
Господарська діяльність (господарювання)діяльність суб'єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на
виготовлення та реалізацію продукції, надання робіт та послуг
вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ст. 3).
Господарську діяльність здійснюють суб'єкти господарювання.
Суб'єктами господарської діяльності "Господарський кодекс України"
визначає учасників господарських відносин, які здійснюють господарську
діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене
майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Суб'єктами господарювання, відповідно до ст. 55 ГК є:
1) Господарські організації юридичні особи, державні, комунальні та
інші
підприємства, створені відповідно до Цивільного кодексу, а також інші
юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та
зареєстровані в
установленому законом порядку;
2) Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
здійснюють
господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як
підприємці;
3) Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарчих
організацій
(структурні одиниці), утворені нити для здійснення господарської
діяльності.
У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини,
пов'язані з господарською діяльністю. Це цивільноправові, трудові та
адміністративні відносини, а з 2004 року ще й учасники господарських
правовідносин. Їх поділяють на:
господарськовиробничі майнові та інші відносини, що виникають між
суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні
господарської
діяльності;
організаційногосподарські відносини між суб'єктами господарювання та
суб'єктами організаційногосподарських повноважень у процесі
управління
господарською діяльністю;
внутрішньогосподарські — відносини, що складаються між
структурними підрозділами суб'єкта господарювання та відносини
суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами.
Стаття 258 ГК встановлює, що