Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Господарський договір

Скачать реферат↓ [31.92 KB]Текст реферата Господарський договір

1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
Право України регулює майнові господарські та інші відносини
господарських суб'єктів з їх контрагентами завдяки застосуванню двох
основних нормативноправових категорій:
договір та господарський договір. Це майнові договори.
Перша категорія — майновий договір — є загальною.
Законодавче майнові договори усіх видів врегульовано Цивільним
кодексом (ст. 151-160).
У господарському праві категорія договір використовується у
загальному і спеціальному значеннях. Договір, який регулює ст.153
Цивільного кодексу, у господарському праві означає будьяку майнову
угоду між двома або більше суб'єктами господарського права. Але з
точки зору статутної діяльності господарського суб'єкта майнові
договори є різні. Наприклад, договір поставки підприємством продукції
чи договір підряду на капітальне будівництво, з одного боку;
договір купівліпродажу підприємством меблів для офісу, канцелярських
товарів і т.ін. — з іншого. Ці договори різні, оскільки одні
регулюють основну статутну діяльність господарюючих суб'єктів, інші
— обслуговуючу. Тому законодавець визначає і регулює договори про
основну господарську діяльність суб'єктів окремою юридичною категорією
— категорією господарського договору.
Термін господарський договір у право України введено Арбітражним
процесуальним кодексом України, який регулює порядок розгляду і
вирішення господарських спорів, тобто спорів між підприємствами,
установами та організаціями, які виникають при укладанні та виконанні
господарських договорів (ст.1 АПК).
Отже, категорії договір і господарський договір співвідносяться як
загальне і особливе. Як особлива категорія господарського
законодавства і права України, господарський договір має певну правову
основу.
Господарські договори в Україні (за відсутності Господарського або
Торгового кодексів) регулюються: а) загальними статтями Цивільного
кодексу про зобов'язання, договір, зобов'язання, що випливають з
договорів; б) спеціальними статтями Цивільного кодексу про майнові
відносини між суб'єктами (підприємствами, установами, організаціями).
Це, зокрема, відносини: по поставках продукції (товарів); по закупках
сільськогосподарської продукції у товаровиробників; по капітальному
будівництву; по перевезеннях вантажів та ін.
Крім того, дані договори регулюються загальними законами про
господарюючих суб'єктів. Зокрема, згідно зі статтею 21 Закону «Про
підприємства в Україні» господарські відносини (а цепредмет
господарського договору) підприємства з іншими підприємствами і
організаціями в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на
основі договорів. У даному разі йдеться про господарські договори.
Господарські договори регулюються також законами України про окремі
види господарської діяльності: інвестиційну, транспортну,
зовнішньоекономічну тощо.
Значну групу складають нормативні акти колишнього Союзу РСР, які
регулюють ті господарські договори, які повністю або частково не