Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме История экономических учений

Реферат Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Скачать реферат↓ [13.27 KB]Текст реферата Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Міністерство освіти України
Київський Національний Економічний Університет
Кафедра “ Банківська справа ”
Реферат
на тему
“ Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924
року “

Студента 7 групи
4 курсу Фінансовоекономічного факультету
спеціальності 0104
Вертелецького Д.Б.
КИЇВ – 1998
Грошова реформа 1895 – 1897 була ретельно підготовлена і
здійснювалась поступово на протязі 3 років. Для неї було створено
певні передумови. Основною з них було накопичення в Росії значних
запасів золота . Це пояснюється тим , що Росія приступила до розробок
золотих родовищ раніше більшості провідних країн ( на 35 років раніше
ніж Північна Америка , на 37 років ніж Австралія та на 50 років ніж
Південна Африка ) . Щорічний добуток складав 34 – 42 тони . На
початок реформи за рахунок внутрішніх джерел та зовнішніх операцій
Державний банк сформував золотий фонд у розмірі 475,2 млн. крб. , а на
кінець реформи – 1095,5 млн. крб..
На протязі 1896 року проводив роботу фінансовий комітет під проводом
імператора. 2 січня 1897 року було прийнято рішення про запровадження
золотого монометалізму.
Встановлення золотого стандарту та вільний обмін паперових грошей на
золото сприяв подальшому укріпленню рубля , та запобіганню коливань
товарних цін в країні. Після реформи Держбанк продовжив курс на
збільшення золотого запасу і до початку 1914 року він склав 1688 млн.
крб.. По кількості дорогоцінного металу Росія займала тоді перше місце
у світі. Така політика призвела до того , що поступово до 1912 року
покриття банкнот золотом було доведено до 108,3% Отже навіть якщо всі
банкноти було б пред’ явлено в банки для обміну на золото то це
було б зроблено без проблем для банку.
Обмін паперових грошей на золоту монету проводився без жодних
обмежень. Держбанк заохочував розповсюдження золотих монет ,
намагаючись наситити їми грошовий ринок . Перші роки після реформи всі
платежі проводилися банком виключно в золотій монеті , щоб привчити до
неї населення ; кредитні білети видавалися лише у виключних випадках.
Золото надійно увійшло в господарський обіг . Золотий стандарт став
реальним та дійовим фактором . Однак стабільність грошової системи
мале іще один аспект – співвідношення з валютами інших країн.
Валютний паритет ( тобто співвідношення грошових одиниць окремих країн
) встановлювався на основі вмісту в них золота.
На передодні другої світової війни котування російського карбованця
були наступними :
1 ам. Долар = 1,943 крб ( зворотній курс 0,514 )
1 німецька марка = 0,642 крб ( зворотній курс 2,16 )
1 Фр. Франк = 0,374 ( зворотній курс 2,66 )
Але треба зазначити , що валютний паритет в більшості випадків
відрізнявся від валютного курсу ( який називали також вексельним ,
тому що засобом міжнародних розрахунків слугував в більшості випадків
переказний вексель ) . Валютний курс коливався навколо паритету у
межах так званих золотих точок , що позначали таке відхилення від