Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Деньги и кредит

Реферат Грошова система України

Скачать реферат↓ [12.29 KB]Текст реферата Грошова система України

ВСТУП
Грошова система України функціонує відповідно до закону про
Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є
гривня . Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено.
Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і
публікується в пресі . Фіксований масштаб цін відсутній. Видами
грошей, що мають законну платіжну силу, є банкноти і металеві монети,
що забезпечуються всіма активами Національного банку. Крім готівки
функціонують і безготівкові гроші (у виді засобів на рахунках у
кредитних установах ). Виключним правом емісії готівки, організації і
їхнього обертання і вилучення володіє НБУ . На Національний банк
України покладені такі обов'язки :
n прогнозування й організація виробництва, перевезення і збереження
банкнот і монет, а також створення їхніх резервних фондів;
n установлення правил збереження, перевезення й інкасації готівки для
кредитних організацій;
n визначення ознак платоспроможності грошових знаків і порядку заміни
і знищення ушкоджених;
n розробка порядку ведення касових операцій для кредитних
організацій;
n визначення правил, форми, термінів і стандартів здійснення
безготівкових розрахунків;
n ліцензування розрахункових систем кредитних установ .
З метою регулювання економіки НБУ залучає такі інструменти: ставки
облікового відсотка ; норми обов'язкових резервів кредитних установ ;
операції на відкритому ринку ; здійснює регламентацію економічних
нормативів для кредитних заснувань .
Для здійснення касового обслуговування кредитних заснувань , а також
інших юридичних осіб, на території України створюються
розрахунковокасові центри при територіальних головних управліннях НБУ.
Ці центри формують оборотну касу по прийомі і видачі готівки, а також
резервні фонди грошових банківських квитків і монет.
Резервні фонди являють собою запаси не випущених в обіг банкнот і
монет у сховищах НБУ і мають важливе значення для організації і
централізованого регулювання касових ресурсів. Залишок готівки в
оборотній касі лімітується і при перевищенні ліміту надлишки грошей
передаються з оборотної каси в резервні фонди. Об'єктивна потреба в
резервних фондах обумовлена необхідністю: задоволення потреб економіки
в готівці; відновлення грошової маси в обігу в зв'язку з приходом у
негодність окремих банкнот; підтримки обов'язкового покупюрного складу
грошової маси в цілому по країні і регіонам; скорочення витрат на
перевезення і збереження грошових знаків. Готівка випускаються в обіг
на основі емісійного дозволу документа, що дає право НБУ підкріплювати
оборотну касу за рахунок резервних фондів грошових банкнот і монет
СУТНІСТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ
Суспільний поділ праці (виділення землеробства і скотарства, а потім і
ремесел ) зажадало постійного обміну продуктами праці .
Товар це продукт праці , зроблений для продажу. Товари мають
споживчу вартість і ціну. У цьом
у їх протиріччя: закон єдності і
боротьби протилежностей.
Обмін, тобто рух товарів від одного