Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Деньги и кредит

Реферат Грошовий обіг та кредит

Скачать реферат↓ [20.89 KB]Текст реферата Грошовий обіг та кредит

Завдання 1
Характеристика і структура грошового обороту
В процесі купівліпродажу товарів, подання послуг, а також виконання
різних видів зобов'язані, в грошовій формі здійснюються розрахунки та
платежі, які відбуваються і при розподілі та перерозподілі грошових
коштів. Сукупність всіх грошових платежів утворює грошовий оборот.
Класична модель кругообігу товарів та послуг, якими обмінюються
підприємства (фірми) і домашні (сімейні) господарств (населення),
врівноважена відповідним потоком грошових платежів, що здійснюються
при обміні. Підприємства і населення, пов'язані між собою двома
групами ринків: продуктів та ресурсів.
Ринки продуктів — це ринки, на яких населення, підприємства
купують, вироблені іншими підприємствами товари та послуги Населення
витрачає одержані ними доходи на придбання споживчих товарів, а
підприємства продають свої продукти населенню та іншим підприємствам з
метою одержання виручки, необхідної для продовження процесу
виробництва.
Ринки ресурсів не ринки, на яких населення, підприємства купують
ресурси, необхідні для виробництва – робочу силу, капітал,
природні ресурсі. Населення та підприємства продають ресурси, що
належать їм, за відповідні грошові платежі, які виступають у вигляді
заробітної плати, процентного доходу, рентних платежів, прибутку.
Та частина доходу, яка не спрямовується на придбання товарів та
послуг, сплату податків, погашення боргових зобов'язань, носить назву
заощаджень. Це накопичення у вигляді готівкових коштів, вкладів в
банках чи цінних паперах.
Підприємства (фірми) витрачають дещо більше, ніж одержують від
продажу своїх продуктів, тому що повинні здійснювати інвестиції.
Інвестиції вкладаються в основний капітал (придбання обладнання,
комп'ютерної техніки) і товарні запаси (сировину, матеріали).
Коли до кругообігу залучаються збереження та інвестиції, виникає два
шляхи, по яких кошти можуть переходити від господарських суб'єктів до
ринків продуктів: прямий та непрямий. Прямий це безпосередні втрати на
споживання, непрямий – це рух засобів через фінансові ринки,
заощадження та інвестиції. Оскільки більшість заощаджень здійснюється
населенням, а інвестицій — підприємствами, є необхідним набір
інструментів, що забезпечує переміщення потоків в грошових коштах від
перших до других. Ці механізми діють завдяки функціонуванню фінансових
ринків. Фінансові ринки складаються з великої кількості "каналів".
До першої групи таких каналів відносяться канали прямого
фінансування, по яких кошти переміщуються безпосередньо від власників
заощаджень до позичальників шляхом реалізації акцій, облігацій та
інших цінних паперів.
До другої групи відносять канали непрямого фінансування, визначаючи,
цю потоки грошових коштів від власників заощаджень до позичальників
проходять через фінансових посередників, таких як банки, страхові
компанії та інші кредитноощадні установи.
Завдання фінансових посередників полягає в тому, щоб спрямовувати
заощадження від тих учасників економічних