Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Фотография

Реферат Измеритель шума

Скачать реферат↓ [2.92 MB]Текст реферата Измеритель шума

АНОТАЦІЯ
Дипломний проект оформлений у вигляді пояснювальної записки, що
містить 99 аркушів, ілюстрацій і графічної частини 7 аркушів формату
А1.
Дипломний проект присвячений розробці універсального пристрою для
вимірювання характеристик акустичного оточення, що може працювати як і
у автономному режимі, так і у режимі інтелектуального датчика.
Використання комп'ютера дозволяє робити обробку отриманої інформації,
а також її зберігання з ефективним використанням запам'ятовувальних
пристроїв.
Розробка виконана з використанням імпортної елементної бази.
ANNOTATION
The degree project is made out as an explanatory note containing 99
sheets, illustrations and a graphic part containing 7 sheets of А1
format.
The degree project is devoted to development of the device for
acoustic environment measuring. It functions as in autonomous mode as
in intellectual sensor mode.
Using of a computer allows to make processing of the received
information, and its storage with an effective utilization of storage
devices.
Development is executed with use of import element base.
ЗМІСТ
Вступ…………………………
3;……………………………&#
133;…………...7
1. Вимоги до характеристик вимірювача
шуму………………………..8
1.1. Аналіз характеристик типових вимірювачів
шуму………………….8
1.2. Вимоги до сучасних вимірювачів
шуму……………………………
.12
2. Вибір та обґрунтування технічних рішень
………………………….21
2.1. Проектні рішення вимірювача шуму………
………………………..21
2.2. Розрахунок джерела напруги………
……………………………
3;...30
2.3. Розрахунок
підсилювача………………………
…… ………………..3 1
2.4. Можливості
оператора…………………………&
#133; …… …………….3 4
2.5. Розрахунок
надійності…………………………
… …………………..4 1
3. Помилки вимірювання шумових характеристик……
……………..4 4
3.1. Класифікація вимірів по
точності………………
………………….4 4
3.2. Помилки, пов’ язані з частотною характеристикою чутливості

вимірювача
шуму……………………………
…………………………4 7
3.3. Помилки, пов’ язані з чутливістю селективного
вимірювального