Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Экологическое право

Реферат Java технология. (Укр.)

Скачать реферат↓ [16.59 KB]Текст реферата Java технология. (Укр.)

Java технологія. Основні риси та перспективи застосування.
Походження Java .
Мова програмування Java зародилася в 1991р. в лабораторіях компанії
Sun Microsystems inc. Як не дивно, поштовхом для створення Java стала
зовсім не Internet . Головним мотивом була потреба в мові
програмування, яка не залежала б від платформи ( тобто від архітектури
) і яку можна було б використовувати для створення програмного
забезпечення, яке вбудовується в різноманітні побутові електронні
прилади, такі як мобільні засоби зв’ язку, пристрої
дистанційного управління тощо. Розробка першої робочої версії зайняла
18 місяців і вона мала назву “Oak” , але 1995 р. проект був
перйменований на “ Java ”.
Період становлення Java співпав за часом з розквітом міжнародної
інформаційної служби World Wide Web . Ця обставина відіграла
вирішальну роль в иайбутньому Java , оскільки Web теж вимагала
переносимих програм. Як наслідок, були зміщені акценти в розробці Sun
з побутової електроніки на програмування для Internet .
Безпечність.
World Wide Web висунула Java на передній край програмування, і Java ,
в свою чергу, сильно вплинула і навіть змінила обличчя Internet ,
розширивши спектр об’ єктів, які можуть розповсюджуватись у
кіберпросторі. Програми нової форми аплети завантажуються з
віддаленого сервера і можуть запускатися динамічно, тобто без участі
користувача. До появи Java такий підхід був неприпустимий з міркувань
безпеки та переносимості. В архітектурі аплетів зроблено ряд штучних
обмежень, які роблять їх цілком безпечними. Перш за все, Java є
інтерпретованою мовою і простір ресурсів Java -програми обмежений так
званою віртуальною Java -машиною ( VJM) , яка може конторолювати
поведінку програми і захищати систему від побічних ефектів, які можуть
виникати з вини аплета. Крім того, в мові Java є додаткові обмеження,
які не дозволять аплету стати “троянським конем”. Зокрема,
Java -аплет не може отримати доступ до локального жорсткого диску. При
такій спробі генерується виключна ситуація.
Ефективність.
Оскільки аплети Java інтерпретуються, а не компілюються, то їх
виконання на різних платформах значно полегшується. В цьому випадку
достатньо створити для кожної платформи виконуючу Java -систему. Якщо
існує така система для даної операційної системи, то будьяка Java
-програма може виконуватись в даному середовищі без додаткової
компіляції на цій платформі. Проте Java не є інтерпретованою мовою в
чистому розумінні. Програма на Java компілюється. Результатом роботи
компілятора Java є байткод (bytecode) . Байткод це оптимізований набір
команд, призначений для виконання уявним пристроєм віртуальною Java
-машиною. В такий спосіб витрати на інтерпретацію зводяться до
мінімуму, оскільки байкод вже є оптимізованим, і досягається досить
висока продуктивність Java -програм. Наведені вище особливості дають
підставу розглядати Java не як ще одну мову програмування, а як окрему
інформаційну технологію. Таким чином, інтерпретація це найлегший