Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Транспорт

Реферат Концепция развития трудовых ресурсов ООО 'МКТ'

Скачать реферат↓ [61.61 KB]Текст реферата Концепция развития трудовых ресурсов ООО 'МКТ'

Реферат
дипломної роботи
студента Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти
Орловського Максима Олександровича
Тема дипломної роботи : Концепція розвитку трудових ресурсів у
Товаристві з обмеженою відповідальністю “МКТ” (м. Чернігів).
Мета роботи: Виявити стратегію та підготовку концепції розвитку
трудових ресурсів ТОВ «МКТ»
Актуальність досліджуваної проблеми: Необхідність підвищення
рентабельності та прибутковості підприємства.
Основний зміст: робота містить напрямки дослідження: аналіз
структури та складу підприємства, прогнозування розвитку виробництва
підприємства, прогнозування навчання, перепідготовки та підвищення
кваліфікації персоналу підприємства.
В першому розділі розглянути правові та організаційні основи
управління трудовими ресурсами в умовах сучасного розвитку ринкової
економіки, планування кар’єри, оцінка та адаптація персоналу і
професійне навчання трудових ресурсів.
У другому розділі досліджується структура управління, характеристика
складу кадрів, кількісна та якісна характеристика персоналу ТОВ
“МКТ”.
Третій розділ містить аналіз чисельності, складу і структури
персоналу, умови підготовки та навчання керівних кадрів, стратегічні
напрямки розвитку виробництва й персоналу підприємства.
Практичне значення полягає в розвитку та виходу на новий рівень
виробництва та прибутку підприємства шляхом упровадження розробленої
концепції щодо розвитку персоналу підприємства.
Ключові слова: управління, трудові ресурси, керівні кадрі, персонал,
підприємство, прогнозування, структура.
Загальний обсяг роботи становить 70 сторінок.
Містить п’ять таблиць, шість рисунків, тридцять два
літературних джерела.
Дипломант Орловський М.О.
Зміст
Вступ
Розділ 1
1 Організаційноправові основи управління трудовими ресурсами в умовах
ринкової економіки
1.1 Поняття і сутність управління трудовими ресурсами
1.1.1 Організаційноправові основи управління трудовими ресурсами в
умовах ринкової економіки
1.1.2 Планування, як координація очікуваних результатів і способів
їх одержання
1.1.3 Організація, як координація фактичних дій по досягненню
результатів
1.1.3.1 Адаптація персоналу
1.1.3.2 Оцінка персоналу
1.1.3.3. Професійне навчання та підвищення кваліфікації
1.1.3.4 Планування кар’єри. Переміщення та звільнення
працівників
Розділ 2
2 Характеристика ТОВ “МКТ”
2.1 Організаційна структура управління ТОВ “МКТ”
2.2 Характеристика трудових ресурсів ТОВ “МКТ”
2.3 Склад і структура кадрів ТОВ “МКТ”
2.3.1 Кількісна характеристика персоналу
2.3.2 Якісна характеристика персоналу
2.3.3 Класифікація кадрів по професіях, спеціальностям і рівню
кваліфікації
Розділ 3
3. Аналіз чисельності складу і структури кадрів ТОВ «МКТ»
3.1 Технікоекономічна характеристика ТОВ «МКТ»
3.2 Аналіз складу і структури персоналу ТОВ «МКТ»
3.3 Система підготовки і перепідготовки кадрів ТОВ «МКТ»
3.3.1 Навчання кадрів
3.3.2 Умови