Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Контрольна по госпправу

Скачать реферат↓ [34.31 KB]Текст реферата Контрольна по госпправу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ
з дисципліни ?Господарське законодавство?
студента 4-го курсу 1-ї групи
заочного факультету
спеціальності 6.050107 ?Економіка підприємства?
(номер залікової книжки ?)
Викладач:
Рівне ? 2002
?????
?????
......................................................................
......................................................................
. ????. 3
?????????? ???????
1. Тема 1. Питання 5.Система господарського права і господарського
законодавства.. стор. 3
2. Тема 5. Питання 1. Характеристики правового статусу
біржі................................... стор. 8
3. Тема 6. Питання 4.Порядок кредитування господарюючих суб?єктів
банками....... стор. 11
Практична частина
Ситуація
3.....................................................................
.............................................................. стор.
15
Список літератури
......................................................................
............................................ стор. 16
?????
Поняття господарства може співпадати з поняттям виробництво і
економіка, якщо за межі господарського виробництва винести майнові і
немайнові відносини, пов?язані з веденням домашнього господарства
(відносини між членами сім?ї). Господарське право зосереджує увагу на
відносинах, що виникають між юридичними особами, їх органами
управління, державними суб?єктами підприємницької діяльності.
Предметом цих відносин в процесі господарської діяльності є чисельні
організаційні та майнові відносини, що виникають і реалізуються між
юридичними особами незалежно від їх форм власності; між ними та
органами державного управління або відносини між органами управління.
Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна
визначити насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю
суспільних відносин, що регулюються нормами господарського права. З
цієї точки зору господарське право система норм, які регулюють
господарські відносини, тобто відносини, в які вступають організації,
підприємці у процесі своєї господарської діяльності. Господарські
відносини у сфері економіки України становлять предмет господарського
права.
У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини,
пов'язані з господарською діяльністю. Зокрема, держава здійснює
функції загального управління економікою, З ц виробництва, науки і
техніки; економічні зв'язки в галузі будівництва; транспортні
відносини; експедиторські операції; надання різноманітних послуг;
банківські (кредитні, розрахункові та ін.) операції.
Законодавство про нормативні документи (технічні норми) та умови їх
застосування. Воно в основному представлене декретами Кабінету
Міністрів: "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення" від 8 квітня 1993 р., "Про
стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 р/, а також