Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Криминалистические версии

Скачать реферат↓ [14.83 KB]Текст реферата Криминалистические версии

В зв’ язку з цим дедуктивний метод отримання нового знання також
відіграє важливу роль і в розслідуванні злочинів, а саме при висуванні
версій. Він реалізується при використанні типових версій.
“Механізм” їх застосування може бути змальований наступним
чином . При побудові конкретної версії, типова версія служить більшим
посиланням сулогізму, Конкретна версія – заключення цього
сулогізму.
Для закріплення даного питання в учбовому процесі можна застосовувати
посібник Л.Г. Відонова “Система типових версій про осіб, що
вчинили вбивство”. Наприклад, одна з типових версій, що
розглядається в цьому посібнику, говорить, що в ситуаціях, коли
знайдені частини розчленованого трупу, злочинцями частіше за все є
особи, які добре знали потерпілого. Тому, знайшовши частини
розчленованого трупу і спираючись на дану типову версію, висувається
конкретне припущення про те, що вбивця в указаному випадку знаходиться
серед родичів або близьких знайомих жертви.
Слідчий стикається з дедукцією і в тих випадках, коли йому необхідно
робить якісь висновки на основі свідчень свідків. Наведемо приклад,
використаний І.М. Лузгіним: якщо свідок стверджує, що він бачив, як
було скоєно розбійний напад, то схоже на правду, що воно було саме
так. Тут застосовано таке приблизне узагальнення: як правило, те, що
стверджує свідок, відповідає дійсності. Такі узагальнення не являються
достовірними судженнями, вони допускають виключення. Тому і побудовані
на їх основі висновки будуть представляти собою лише версії, що
потребують подальшого дослідження і обгрунтування.
Метод дедукції доцільно використовувати також і при дослідженні
речових доказів. Ілюстрацією може служити, зокрема , висування версії
про те, що документ, що проходить по справі, був підроблений, на
основі таких суджень: на представленому документі мають місце розпливи
штрихів і жовті плями, то цей документ, найбільш вірогідно,
підвергався витравленню.
Ми розглядали індуктивний і дедуктивний методи мислення окремо з
метою більш детального їх аналізу. Однак в практиці при формуванні
версії, вони тісно пов’ язані один з іншим.
В процесі осмислення існуючого інформаційного балансу і побудові
гіпотези активно “працюють” аналіз і синтез. Об’
єктивною основою аналітичного і синтетичного процесів в пізнанні
взагалі є наявність багатьох різноманітних форм руху матерії. Пізнання
повинно осягнути природу об’ єктивного світу, відобразити
різноманітність в єдиному і єдине в різноманітному. Звідси виникає
необхідність розкладання і об’ єднання в їх єдності.
“Мислення, пише Ф.Енгельс, заключається стільки ж в розкладанні
предметів пізнання на їх елементи, стільки в поєднанні пов’
язаних один з одним елементів в деяку єдність. Без аналізу нема
синтезу”.
Слідче (криміналістичне) мислення також носить аналітикосинтетичний
характер. Це важливо підкреслити, оскільки в юридичний літературі
склалася думка, що провідним логічним прийомом для слідчого є аналіз.