Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Статистика

Реферат Митна політика

Скачать реферат↓ [28.28 KB]Текст реферата Митна політика

Контрольна робота
з дисципліни:
«Державне регулювання економіки»
Тема
Митна пол і тика держави ”
Зміст
Вступ
1. Поняття митної справи
2. Митна політика й основні її елементи
3. Принципи митного регулювання
4. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента
5. Митна політика і міжнародна торгівля
6. Державне регулювання діяльності митних органів
Список літератури
Вступ
Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України
незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна тим самим
започаткувала свою самостійну митну політику та своє митне
законодавство. Його значення при здійсненні зовнішньоекономічних
відносин та міжнародного співробітництва в інших галузях важко
недооцінити як і не треба переоцінювати. Це пояснюється перерозподілом
товарних ринків, необхідністю завоювати на них стійке становище,
отримати вигоду від ринкових механізмів, наповнити с поживацький
ринок. Розвиток еко номічної активності населення України, різке
посилення міграційних процесів та гуманітарних зв'язків, міжнародного
туризму, у тому числі і його комерційних різновидів, дали поштовх для
становлення митного права на нових засадах. У той же час прозорість
кордонів створює передумови для економічних злочинів й підриву
національної економіки .
Одними з перших економічних законів України стали Закон України "Про
митну справу в Українській РСР" та Митний кодекс України. Поступово
митне право оформилось у відносно самостійну галузь законодавства й
знаходиться в процесі становлення. Деякі норми відміняються, інші
приходять їм на зміну. Хоча домінуючим підходом у регулюванні
відносин, які виникають при перетині кордону фізичними особами й при
переміщенні через нього матеріальних та інтелектуальних цінностей є
адміністрування, це не виключає й приватного регулювання деяких з них.

В контрольній роботі на тему „Митна політика держави”
розкриваються такі питання: поняття митної справи; митна політика й
основні її елементи; принципи митного регулювання; правове регулювання
підприємництва за участю іноземного елемента; митна політика і
міжнародна торгівля и державне регулювання діяльності митних органів
У процесі підготовки використовувались усі доступні джерела й поради
фахівців і теоретиків митної справи України та інших держав.
1. Поняття митної справи
Зі становленням України як незалежної держави, розкріпаченням
економічної активності населення та міграційної політики особливого
значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід'ємним
елементом якої є митна система. Відповідно до розділу УІ Декларації
про державний суверенітет Україна самостійно створює банківську
(включаючи зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну,
податкову сист еми, формує державний бюджет . Отже самостійний
розвиток України визначально пов'язувався з її суверенітетом у
зовнішньоекономічній діяльності, де особливого значення набуває митна
справа, основу якої ск