Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Статистика

Реферат Мито та митні збори як засіб регулювання ЗЕД

Скачать реферат↓ [16.28 KB]Текст реферата Мито та митні збори як засіб регулювання ЗЕД

Міністерство освіти та науки України
Криворізький технічний університет
Кафедра менеджменту та ринкових відносин
РЕФЕРАТ
На тему:
«Мито та митні збори як засіб регулювання ЗЕД»
Студента гр. ЗЕМ 03-1
Антона Св істєльнікова
Кривий Ріг
2005
Регулювання МЕД в Україні
Сучасний стан регулювання МЕД в Україні
Унікальність переважної більшості країн колишнього СРСР полягає в
тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і
політичної системи. В зв’ язку з цим їм потрібен час і
відповідні зусилля для національнодержавної ідентифікації, створення
ряду передумов ефективного включення їх у глобальні економічні
структури і процеси. Крім того, після проголошення незалежності певний
період ці країни були ізольовані від світових глобальних процесів.
Україна, як молода суверенна держава, тільки набуває досвіду
налагодження економічних зв'язків з іншими країнами. Проблема
входження України у світовий економічний простір досить складна,
головними передумовами її вирішення можуть стати:
−'3f прискорене проходження Україною основних етапів розвитку
ринкової економіки, які свого часу пройшли економічно більш і
розвинені країни;
−'3f подолання глибокої економічної кризи, стабілізація та
розвиток продуктивних сил, піднесення життєвого рівня;
−'3f налагодження економічних зв'язків з країнами як
близького, так і далекого зарубіжжя;
−'3f проведення активної зовнішньоторгівельної політики, яка
раціонально поєднує експортооієнтованість виробництва з
імпортозаміщенням;
−'3f налагодження надійного митного контролю;
−'3f стимулюванні економічного розвитку шляхом
науковотехнічного прогресу.
Більш інтенсивному входженню України до світового співтовариства
сприяє створення правової бази, прийняття відповідних законів,
декретів, указів. Це, насамперед, закони України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", "Про створення експортноімпортного
банку", " Про єдиний митний тариф", " Про загальні засади, створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", Указ Президента
України "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної", Закон України "Про режим іноземного
інвестування" та ін.
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" закріплює принципи
зовнішньоекономічної діяльності, визначає її суб ' єктів і види,
встановлює основи правового і економічного регулювання
зовнішньоекономічних зв ' язків, спеціальні правові режими, юридичну
відповідальність т. і.
Закон України "Про єдиний митний тариф" базується на прийнятих
міжнародних нормах, у першу чергу на рекомендаціях і рішеннях ГАТТ.
Він спрямований на забезпечення максимальної відповідності нашого
законодавства загальноприйнятим у міжнародній практиці принципам і
правилам митної справи, являє собою систематизований перелік тарифних
ставок, які встановлюються на товари та інші предмети, якщо вони
ввозяться на територію України або вивозяться з за межі цієї
території.
Закон визначає