Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Электронная коммерция

Реферат Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування

Скачать реферат↓ [23.29 KB]Текст реферата Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни:
“ Етика ділового спілкування ”
«індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування»
Виконав: Рецензент:
Київ – 2002
Зміст
4. Вступ
2 5. Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування
3 6. Висновки
11 7. Список використаної літератури
11
1. Вступ
Спілкування є таким процесом взаємодії людей, в якому особи, які
беруть у неї участь своїм зовнішнім виглядом і поведінкою здійснюють
більш чи менш сильний вплив на вимоги та наміри, на думки, стани і
почуття один одного.
У різних людей різні способи спілкування. У той час як одні з них,
контактуючи з оточуючими, без особливих зусиль зі свого боку чи
підтримують, чи просто створюють у інших людей добрий настрій, інші
вносять у свої взаємовідносини з людьми напруження й провокують у
останніх негативні ємоції.
Об’єктивні відносини, в які люди змушені вступати в процесі
своєї життєдіяльності, і суб’єктивне відображення даних відносин
у вигляді думок і почуттів (суб’єктивні відносини) складають два
основних шари міжособових відносин.
Взаємовідносини – це специфічний вид відносин людини до людини,
в якому є можливість одночасного чи відстроченого особового відношення
у відповідь, а спілкування – це інформаційна і предметна
взаємодія, в процесі якої проявляються і формуються міжособові
взаємовідносини.
Спілкування слід розглядати і як сторону будьякої спільної
діяльності і як особливу діяльність.
У спілкуванні можна виділити три взаємопов’язані сторони:
комунікативну;
інтерактивну;
перцептивну.
Комунікативна сторона полягає в обміні інформацією.
Інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між індивидами,
що спілкуються, тобто в обміні не тільки знаннями, і деями, але й
діями.
Перцептивна сторона спілкування означає процес сприйняття один
одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі
взаєморозуміння.
Однією з форм комунікативної сторони спілкування є бесіда.
2. Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування
Бесіда — це форма спілкування з метою обміну думками,
інформацією, почуттями тощо. Бесіда сприяє також активізації зусиль
партнерів для забезпечення співробітництва та впливу одне на одного.
Орієнтовно можна назвати такі функції бесіди: обмін інформацією,
формування перспективних заходів і процесів; контроль і координація
вже розпочатих дій; взаємне спілкування людей під час виконання
виробничих завдань; підтримка ділових контактів на рівні виробничих
підрозділів, регіонів, держав; пошук, висунення і оперативна розробка
робочих ідей, стимулювання людської думки в ноюму напрямку;
розв'язання етичних проблем, що виникли в якійсь ситуації, та ін.
Кожна бесіда — це новий акт Тому не існує загальних рецептів,
які б забезпечували високу ефективність бесіди в усіх випадках. Це
завжди процес творчий, що приносить радість відкриття нового вжитті, у
співрозмовника й у собі. Водночас склалися певні моральні та
психологічні вимоги до організації