Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Коммуникации и связь

Реферат Інформаційні системи і технології підприємства

Скачать реферат↓ [15.92 KB]Текст реферата Інформаційні системи і технології підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Кафедра прикладної математики
Контрольна робота
з дисципліни “Інформаційні системи
і технології підприємства”
студента -го курсу -ї групи
спеціальності “Економіка підприємства”
заочної форми навчання
Викладач:
ЗМІСТ
сторінка
1. Системи та їх
класифікація..........................................................
.....
......... 3
2. Методи класифікації економічної інформації
........................................ 5

3.Принципи побудови управлінських інформаційних систем
............... 7

Література
......................................................................
..................
....................... 10
Номер залікової книжки –
Варіант – .
1. Системи та їх класифікація.
Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це
автоматизація розрахунків, під якою розуміють людиномашинне
розв'язування економічних задач. Для цього розробляються і
впроваджуються такі види забезпечення: правове, інформаційне,
програмне, математичне, методичне, організаційне, технічне,
лінгвістичне та ергономічне.
Сучасний етап розробки ІС в економіці країни характеризується
створенням ІС нового покоління, до яких належать експертні системи,
системи підтримки прийняття рішень, інформаційнопошукові системи,
системи із штучним інтелектом. Основою створення таких систем є
децентралізація структури ІАСУ та організація розподільної обробки
інформації. Технічною передумовою створення таких систем є значне
поширення ПЕОМ. Організаційною передумовою виникнення таких систем
стали процеси децентралізації управління, що відбуваються в країні.
Структурно вони реалізуються у вигляді мереж обчислювальних машин або
мереж АРМ.
Класифікація систем.
ІС можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характером
та обсягом розв'язуваних задач та іншими ознаками (рис. 1).
Рис. 1. Ознаки класифікації ІС
Державні ІС призначені для вирішення найважливіших
народногосподарських проблем країни. На базі обчислювальних,
комплексів та економікоматематичних методів складають перспективні та
поточні плани розвитку країни, розробляють державний бюджет та
контролюють його виконання тощо. Центральне місце в мережі державних
ІС займає автоматизована система державної статистики (АСДС), яка є
основним джерелом статистичної інформації і необхідна для
функціонування державних та регіональних ІС. АСДС взаємодіє з
автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР) Міністерства
економіки України, автоматизованою системою фінансових розрахунків
(АСФР) Міністерства фінансів, автоматизована система обробки
інформації з цін (АСОІ цін), автоматизована система обробки
науковотехнічної інформації (АСО НТІ) тощо.
Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління
адміністративнотериторіальним регіоном. Ці системи виконують роботи з