Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Геополитика

Реферат Інформаційна політика США

Скачать реферат↓ [12.55 KB]Текст реферата Інформаційна політика США

УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
Кафедра міжнародних
економічних відносин
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА США
Виконала:
Студентка факультету МЕВ
281 групи
Данкова Наталія
Перевірила:
Шайда О.Є.
Львів 2002
Зміст
1. Вступ
2. Роль держави в розвитку інформаційної інфраструктури
3. Концепції національної інформаційної інфраструктури
4. Місце інформації в інтелектуалізації суспільства
5. Висновки
6. Список літератури
Вступ
У всі часи та століття інформація мала велике значення і високу
товарну ціну. В середині ХХ століття американський математик Норберт
Вінер зауважив, що на відміну від сировини енергії інформація має
унікальні властивості: по мірі використання її кількість не тільки не
зменшується, а навпаки, її якість і важливість зростає. Заволодівши
інформацією, людина зможе змінити хід розвитку суспільства.
В другій половині ХХ століття інформаційнокомунікаційні технології
стали найважливішим фактором формування суспільства. На початку ХХІ
століття їх революційний вплив проявлявся в зміні способу життя, в
новому підході до освіти, роботи, в співпраці уряду і цивільного
суспільства. Інформаційні технології стали стимулом розвитку
глобальної економіки. Вони дали можливість ефективно і творчо
вирішувати деякі економічні і соціальні проблеми.
Таке збільшення значимості інформаційних технологій не було
несподіванкою – воно стало логічним наслідком минулих
революційних зрушень в сфері нагромадження, обробки і використання
інформації, характерною рисою яких завжди були не тільки стрибки в
розвитку науки, технологіях і виробництві, але і перетворення
суспільних відносин, набування ними нових якостей.
Дослідження виділяють чотири “інформаційні революції”:
Перша інформаційна революція пов’язана з виникненням
писемності, яка дозволила зберігати знання для наступних поколінь.
Друга інформаційна революція була наслідком винайдення
книгодрукування, яке дало можливість широко розповсюджувати знання, що
радикальним образом змінило суспільство і культуру.
Третя інформаційна революція була обумовлена появою телеграфу,
телефону, радіо, а в подальшому і телебачення, що дозволило оперативно
передавати інформацію на далекі відстані.
Четверту інформаційну революцію пов’язують з винайденням
комп’ютера. Хоча електронна обчислювальна техніка не зразу
досягла сучасного рівня, комп’ютери внесли суттєві зміни в
накопичення, зберігання та використання інформації.
Саме в результаті всіх цих якісних змін і зсувів інформація стала
визначаючим фактором розвитку економічної, технічної та наукової сфер
людської діяльності. Жодна значна проблема не вирішується без
використання нагромаджених в світі інформаційних масивів, налагоджених
комунікаційних зв’язків. Не тільки окремі вчені і ділові кола,
але й деякі політики все більш високо оцінюють роль інформації.
Держава, яка більш повно і оперативно поставить собі на службу світові
ресурси інформації, буде володіти головною