Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Поняття криміналістичної версії

Скачать реферат↓ [42.2 KB]Текст реферата Поняття криміналістичної версії

Зміст
Вступ
............................……………............
....................................................2
1. Поняття криміналістичної
версії...………….......…………......
...............4
1.1. Види і класифікація версій і їх побудова і перевірка в процесі
розслідування
злочинів............................……………
3;….........7
2. Елементи планування. Особливості планування при порушенні
кримінальних справ по офіційним матеріалам і оперативнорозшуковим
даним.......…...............………………&
#133;…………………..…...............
...20
3.Версії і планування по справах податкових
злочинів…………….......27
Висновок
.....................................................................&
#133;……………........34
Використана Література
.........................................……………
;.......36
Вступ
Розкриття злочину — процес встановлення об'єктивної істини у
справі, який здійснюють на основі загальних положень теорії пізнання.
У пізнанні обставин злочину важливе місце посідає метод аналогії. Під
час попереднього розслідування та судового слідства звернення до
аналогії досить правомірне: бо вона часто є стимулом до роздумів і
логічною основою побудови версій. Порівнюючи розслідуваний злочин за
подібними ознаками (способом і знаряддям вчинення, способом
приховування та ін.) з аналогічними раніше розкритими злочинами,
слідчий може встановити нові суттєві обставини у кримінальній справі.
У процесі розкриття злочинів слідчий звертається до фактів і подій
минулого, тому особливе значення має формальнологічна категорія
гіпотези. Стосовно діяльності правоохоронних органів з розкриття
злочинів гіпотеза дістала назву криміналістична версія —
обґрунтованого припущення, яке пояснює характер злочину в цілому чи
його окремих обставин.
Необхідно зважати на те, що гіпотетичний метод пізнання характерний
не тільки для попереднього та судового слідства. Його широко
застосовують в оперативнорозшуковій діяльності, а також експерти.
Відповідно до норм чинного кримінальнопроцесуального законодавства
України завдання попереднього слідства полягає у викритті осіб, винних
у вчиненні злочинів, шляхом обирання й перевірки доказів, що
здійснюється з метою визначення предмета судового розгляду з огляду на
це зазначене слідство — це виявлення, розгляд, перевірка й
оцінка фактичних даних, що мають значення доказів у кримінальній
справі та відіграють роль засобу встановлення обставин останньої. Вони
повинні відповідати вимогам допустимості, а саме:
1) виходячи з джерел перелічених у ч 2 ст. 65 КПК України;
2) мати відношення до предмета доказування;
3) відповідати вимогам процесуальної форми тобто сукупності
визначених процесуальним законом умов необхідних, з одного боку для
виконання органами слідства тих дій які сприяють здійсненню їх