Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Маркетинг

Реферат Поздовжнє геометричне нівелювання траси

Скачать реферат↓ [93.03 KB]Текст реферата Поздовжнє геометричне нівелювання траси

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Інститут Енергозбереження та Енергоменеджменту
Розрахунково графічна робота
з геодезії
по темі:
« ПОЗДОВЖНЄ ГЕОМЕТРИЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ »
Виконав: ст удент
гр. ОС-31
Гомма П.С.
Варіант №45
Перевірив: Кириченко М.Т.
Київ 2005
Завдання по роботі
1. Провести обчислювальну обробку по заданих резуль татах вимірювання
2. П обудувати фактичний ( чорний ) і проектний ( черво ний )>
профілі дільниці траси . Обчислити об’ єм земляних роб іт між
пікетами 0 і 1.
Вихідні дані
Для станції 1 прийняти результати вимірювань 4 бригади лабораторної
роботи №5.
a 1 ’ =1423; a 1 ”=6209;
b 1 ’ =160; b 1 ”=4945;
Задні відліки приймаються з таблиці 5.1. Передні від ліки змінюються
на величину:
Для станції 2 b 2 ’ =3451-21* № =3451-21*45=2 506 ;
b 2 ”=8138-21* № =8138-21*45=7 193 ;
Для станції 3 b 3 ’ =1657+21* № = 1657+21*45= 2602;
b 3 ”=6346+21* № =6346+21*45= 7291;
Для станції 4 b 4 ’ =1812-21* № =1812-21*45= 867;
b 4 ”=6502-21* № =6502-21*45= 5557;
Для станції 5 b 5 ’ =1260-21* № =1260-21*45= 315;
b 5 ”=5949-21* № =5949-21*45= 5004;
Станція 6 без змін
a 6 ’ =2346; a 6 ”=7034;
b 6 ’ =2094; b 6 ”=6784
Проміжні точки для 2-ої і 4-ої точки без змін:
b 2+ ’ =681; b 4 ”=2412;
Для кривої кут повороту и= 10˚'3f + 1,5˚'3f №b> = 7 7,5
˚'3f ;
Радіус повороту R = 8 м + 1,5 № = 7 5,5 м.
Журнал геометричного нівелювання Номер станції Номер точки(пікета)
Відліки за рейкою Перевищ. Сер. перевищ. Горизонт інструмента
Абсолютна відмітка Абсолютна відмітка задні передні проміжн. h' a b b
+ h" h H i H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 R 1423 180,550 10,55 6209 1263
1264 0 160 1264 181,814 11,81 4945 2 0 481 181,814 11,81 5169 -2025 20
681 -2024 182,295 181,614 11,61 1 2506 -2024 179,790 9,79 7193 3 1
1330 179,790 9,79 6017 -1272 -1273 2 2602 -1274 178,517 8,52 7291 4 2
1246 178,517 8,52 5934 379 65 2412 378 179,763 177,351 7,35 3 867 377
178,895 8,90 5557 5 3 1021 178,895 8,90 5709 706 706 4 315 705 179,601
9,60 5004 6 4 2346 179,601 9,60 7034 252 251 5 2094 250 179,852 9,85
6784
Поперечники на станції 2 Точки Відліки b + Горизонт інструмента
Абсолютна відмітка 0 182,295 Л+10 1340 180,955 П+10 2611 179,684 +20
182,295 Л+10 857 181,438 П+10 2351 179,944 1 182,295 Л+10 192 182,103
П+10 2020 180,275 H 5 H R =-0, 698 м
Загальні положення. Порядок виконання роботи
Для нівелювання трасу розбива є мо на окремі пікети з відстанями між
ними 100 м.
При нівелюванні траси зв ' язуючі точки (пікети) визнача ємо з
контролем, тобто перевищення між ними ліч имо двічі за чорною і
червоною рейками. Проміжні точки, які встановлю є мо в місцях перегину
рельєфу та інших характерних точках, що не збігаються з пікетами,
нівелюють один раз. Контроль усього нівелірного ходу виконується
подвійним нівелюванням, або нівелюванням