Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Статистика

Реферат Правове регулювання переміщення енергоносіїв

Скачать реферат↓ [45.2 KB]Текст реферата Правове регулювання переміщення енергоносіїв

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни:
“Митне право України”
на тему:
“Правове регулювання переміщення енергоносіїв”
ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Особливості переміщення енергоносіїв трубопровідним
транспортом
1.1. Визначення термінології при переміщенні та митному оформленні
енергоносіїв із застосуванням трубопровідного транспорту.
1.2. Митний контроль нафти й нафтопродуктів, що переміщуються через
митний кордон України трубопровідним транспортом
1.2.1. Нормативна регламентація митного контролю нафти й
нафтопродуктів
1.2.2. Порядок здійснення митного контролю нафти й нафтопродуктів.
1.3. Митний контроль природного газу, що переміщується через митний
кордон України трубопровідним транспортом
1.3.1. Правове регулювання митного контролю природного газу.
1.3.2. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення
природного газу.
1.3.3. Особливості фактичного контролю природного газу.
Розділ ІІ. Особливості переміщення енергоносіїв лініями
електропередач:
2.1. Нормативне регулювання митного контролю електроенергії
2.2. Митний контроль та митне оформлення електроенергії
2.2.1. Документальне оформлення результатів митного контролю.
2.2.2. Передача та обробка інформації.
Висновок.
Перелік використаних нормативноправових актів та літератури.
Вступ
Економічна безпека будьякої держави базується на максимальній
автономії її діяльності із забезпечення стабільного функціонування
національного господарства. Основоположною умовою цього стає
забезпечення економіки різними видами ресурсів у достатньому обсягу.
Одними із найважливіших і найнеобхідніших є енергетичні ресурси.
Дослідження переміщення енергоносіїв через митну територію України є
дуже актуальним, зважаючи насамперед на експортний потенціал
української енергетики, який зосереджений у можливостях транзиту
енергоносіїв через територію України.
На жаль, у науці відсутні дослідження, пов’ язані з цією
проблематикою, увага науковців більше ґрунтується на економічній
доцільності переміщення енергоносіїв.
У своїй роботі я розгляну правове регулювання переміщення таких
енергоносіїв: нафти, нафтопродуктів, природного газу та
електроенергії.
Зважаючи на особливості переміщення вищевказаних енергоносіїв метою
даної роботи є:
ь визначення термінології при переміщенні та митному оформленні
енергоносіїв із застосуванням трубопровідного транспорту;
ьз’ ясування нормативної регламентації та порядку здійснення
митного контролю нафти й нафтопродуктів;
ьздійснення аналізу правового регулювання та порядку митного контролю
та митного оформлення природного газу та дослідження особливостей
фактичного контролю природного газу;
ьрозкриття особливостей переміщення енергоносіїв лініями
електропередач шляхом визначення нормативне регулювання митного
контролю електроенергії та дослідження здійснення митний контролю та
митного оформлення електроенергії.
Розділ І. Особливості переміщення енергоносіїв трубопровідним
транспортом
1.1. Визначення термінології при