Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Скачать реферат↓ [129.19 KB]Текст реферата Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Міністерство а грарної п олітики України
Луганський Національний Аграрний У ніверситет
Кафедра менеджменту і права
Курсова робота
на тему:
"Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві"
Луганськ 2008
Зміст
стор.
Вступ 4-5
1. Теоретичні основи процесу ефективного управління
виробництвом на підприємстві
1.1. Теоретичні основи ефективності розвитку підприємства в
ринкових умовах 6-13
1.2. Значення ефективності, її критерії 1318
1.3. Оцінка ефективності управління 1 8 30
2. Організаційноекономічна характеристика СТОВ
"Агрофірми "Соснове" 3 15 4
3. Шляхи підвищення ефективності управління виробництвом
3.1. Реорганізація: етапи і методи 54-6 6
3.2. Реінжиніринг 6 6 -7 5
Закінчення 7 6
Список використаної літератури 7 7 78
Вступ
Кожне виробництво потребує не тільки матеріального і технічного
забезпечення, а й управління.
Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві є
найголовнішою стратегією будьякого господарства. Ефективність процесу
управління – це обґрунтована стратегія і тактика організацій.
Саме тому, ми вважаємо доцільним розглянути курсову роботу на тему:
"Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві".
Предметом розгляду в даній роботі оберемо управління виробництвом.
Розглянемо за яких умов воно може бути ефективне, а також наголосимо
на тому, що даний аспект може розглядатися як цілісний процес, який
має свої умови, фактори і етапи.
Об‘ єктом розгляду в даній курсовій роботі оберемо одне з
рядових сільськогосподарських підприємств, що спеціалізується на
виробництві рослинницької (зерно, соняшник) та тваринницької (м‘
ясо ВРХ, свиней) продукції СТОВ "Агрофірму "Соснове" Новоайдарського
району, Луганської області процес управління якого здійснюється на
підставі затвердженої форми власності.
Саме тому ціллю роботи є виявлення ефективності управління на основі
розрахунку головних фінансових та економічних показників діяльності
господарства, а також розгляду управлінських рішень, що призвели до
таких показників.
Більшість сільськогосподарських підприємств збанкрутували чи
отримують збитки, або їх виробництво не рентабельне лише тому, що
управлінські рішення стосовно виробництва є не ефективними і не
направлені на перспективний розвиток. Тому ми вважаємо розгляд даної
теми актуальним за умов занепаду галузі сільського господарства.
Задачами є виявлення шляхів підвищення ефективності управління
виробництвом на основі аналізу діяльності в даному випадку СТОВ
"Агрофірми "Соснове".
Для освітлення даної теми курсової роботи нами були використані праці
з менеджменту, організації виробництва, управління персоналу таких
авторів, як: Бланк І.А., Гаєвського Б.А., Кальченко І.І., Коробова
М.Я., Осовської Г.В. і багатьох інших, а також: Закон України: "Про
власність", "Про господарські товариства".
1. Теоретичні основи процесу ефективного управління виробництвом
на підприємстві.

1.1. Теоретичні основи ефективності розвитку