Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Скачать реферат↓ [129.19 KB]Текст реферата Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Страница: 1 из 21

підприємства в ринкових умовах
Визначення ефективності підприємства складна і багатогранна проблема,
що потребує нових рішень і викликає дискусії та розбіжності в її
трактуванні. Оцінка ефективності має особливо велике значення у
зв‘ язку з формуванням систем управління об'єктами, що працюють
у нових умовах.
У найбільш загальному вигляді підприємство розглядають як об‘
єкт управління з властивою йому специфікою складного конгломерату
різноманітних галузей, з жорстким ув‘ язуванням їх
функціонування в єдиній системі регіонального господарства, районів
території.
Соціальна складова ефективності відображає величину і ступінь
задоволення потреб населення. Вона припускає певну реакцію населення
на якість, терміни і різноманітність наданих послуг, що можуть
оцінюватися як в абсолютному вимірі, так і порівняно з якиминебудь
стандартами чи нормами (обсяги і вартість наданих послуг, якість і
витрати, ресурси та їх використання і тощо). Економічна ефективність
обслуговування визначається найчастіше лише як економія бюджетних
коштів, які використовуються у процесі виконання робіт, спрямованих на
збереження і поліпшення фізичних характеристик об‘ єктів.
Але економічна ефективність підприємства припускає не тільки
економію, а й оптимальні пропорції між трьома напрямками використання
коштів: на матеріальне забезпечення і проведення ремонтних робіт, на
зарплату працівників, на управління. [ 37 ]
Поняття економічної ефективності містить у собі також ефективну
трудову мотивацію працівників, що виражається в співвідношенні
чисельності зайнятих і фонду оплати праці (ФОП) при якому в кожного
працівника виникає стійка зацікавленість у якісній продуктивній праці.
Пропорції розподілу ФОП між зайнятими працівниками з одного боку, і
витрати управління, що припадають на одного управлінця, з іншого,
також характеризують економічну ефективність. Нові ринкові умови,
скорочення коштів з бюджету усе це веде до пошуку нових організаційних
рішень, що дають найбільший ефект. Показники, які характеризують
ефективність послуг, мають найтісніший взаємозв‘ язок і
зумовлюють інтереси всіх її учасників. Але цей взаємозв‘ язок не
завжди прямий і однозначний. . [ 1 ]
Система виміру ефективності функціонування підприємств є досить
складною, тому що вона відображає, з одного боку, рівень досягнення її
інтересів і цілей, а з іншого її внесок: у досягнення цілей соціальної
системи більш високого рівня (адміністративного району міста), яка
визначає для підприємств цілі, що випливають з її потреб.
Можна використовувати багатокритеріальну оцінку виміру, яка базується
на підставі різних підходів до виміру ефективності соціальних систем,
аналогічних підприємству. В ній використовуються сім основних
критеріїв:
1. Дієвість.
2. Економічність.
3. Якість.
4. Прибутковість (доходи / витрати).
5. Продуктивність.
6. Умови роботи.
7. Впровадження нововведень.
Безумовно, вони мають досить узагальнений характер і не враховують
усієї складності