Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Технологии

Реферат Штрихове кодування товарів в Україні

Скачать реферат↓ [13.69 KB]Текст реферата Штрихове кодування товарів в Україні

РЕФЕРАТ
З дисципліни “ Стандартизація і сертифікація ”
На тему
Особливості штрихового кодування товарів та послуг в Україні
Тернопіль-2004
ПЛАН
1. Загальні поняття про систему штрихового кодування товарів та
послуг в Україні
2. Особливості штрихового кодування продукції підприємства
3. Основні нормативні акти про штрихове кодування
Список використаної літератури
1. Загальні поняття про систему штрихового кодування товарів і послуг
в Україні
Після здобуття незалежності і початку впровадження ринкових умов
господарювання в Україні виникла потреба чіткого роспізнавання
продукції, що поставляється в України з інших країн, де в цей час вже
існувала чітка система кодування товарів за допомогою штрихкодів с
истема EAN • UCC . Першим кроком в напрямку впровадження цієї
системи Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.93 р. № 180
"Про організацію виробництва електронних касових апаратів, вагокасових
комплексів, систем і засобів штрихового кодування". Постановою
затверджені заходи щодо розробки та виготовлення технічних засобів
штрихового кодування.
Система EAN • UCC — всесвітня міжгалузева система
стандартів, методик ідентифікації та штрихового кодування;
Ідентифікаційний номер EAN • UCC — номер, сформований
відповідно до стандартів системи EAN • UCC з метою забезпечення
однозначної ідентифікації об’єкта обліку, зокрема торгової
одиниці (товарної позиції);
Штриховий код EAN • UCC — штриховий код, сформований
відповідно до стандартів системи EAN • UCC , в якому, зокрема,
кодується ідентифікаційний номер EAN • UCC .
До штрихових кодів EAN • UCC належать декілька символік
штрихових кодів, наприклад, штрихові коди EAN -13 та EAN -8 можуть
застосовуватися для маркування торгових одиниць, штриховий код UCC /
EAN -128 може застосовуватися для маркування транспортних одиниць.
Система штрихового кодування Система EAN • UCC вводиться з
метою:
1. Створення умов для впровадження в Україні інформаційних
технологій автоматичної ідентифікації та електронного обміну даними і
створення інформаційної бази для контролю та управління
товарногрошовим обігом, удосконалення систем обліку продукції;
2. Підвищення конкурентоспроможності українських товарів на
вітчизняному та зарубіжному ринках;
3. Скорочення часу товарообігу за рахунок застосування електронних
засобів обліку при виробництві товару, його складуванні,
транспортуванні, реалізації та звітності державним органам.
Згідно наказу Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 20.08.2002 р. №255 набуло чинність нове
Положення про штрихове кодування товарів.
На перший погляд, нове Положення про штрихове кодування товарів
(далі — Положення) мало чим відрізняється від попереднього,
затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 27.08.96 р. №530 (далі —
Попереднє положення). Але відмінності все ж є, і досить істотні.
Вони пов’язані з Рішенням Держпідприємництва від 13.05.99 р.