Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Компьютеры

Реферат UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

Скачать реферат↓ [16.31 KB]Текст реферата UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

Страница: 1 из 4

однією з найбільш відкритих систем. Незважаючи на те, що більшість
UNIX постачається сьогодні не в початкових текстах, а у вигляді
бінарних файлів, система залишається легко розширюваною і
налагоджуваною.
2. UNIX – багатозадачна система з широким спектром послуг. Один
поту жний сервер може обслуговувати запити великої кількості
користувачів. При цьому необхідне адміністрування лише однієї системи.
Ваша система може виконувати різні функції – працювати як
обчислювальний сервер, який обслуговує сотні користувачів, як сервер
баз даних, як мережений сервер, який підтримує важливі сервери мережі
( telnet , ftp , електрону пошту, службу імен DNS і ін.), або навіть
як мережений маршрутизатор.
3. Наявність стандартів. Незважаючи на різноманітність версій UNIX ,
основою всього сімейства є принципово однакова архітектура і ряд
стандартних інтерфейсів. Досвідчений адміністратор без великих зусиль
зможе обслужити іншу версію системи, для користувачів перехід на іншу
версію зовсім може виявитися непомітним.
4. Простий, але потужний модульний інтерфейс користувача. Маючи в
своєму розпорядженні набір утиліт, кожна з яких вирішує вузьку
спеціалізовану задачу, ви маєте можливість сконструювати з них складні
комплекси.
5.Використання єдиної, легко обслуговуваної ієрархічної файлової
системи. Файлова система – це не тільки доступ до даних, які
зберігаються на диску. Через уніфікований інтерфейс файлової системи
здійснюється доступ до терміналів, принтерів, магнітних стрічок,
мережі і навіть пам’ яті.
6. Дуже великий обсяг додатків, у тому числі, вільно
розповсюджуваних, розпочиная з найпростіших текстових редакторів і
завершуючи потужними системами керування базами даних.
Сьогодні ізольований комп’ ютер має досить обмежувальну
здатність. Справа навіть не втому, що користувачі позбавлені
можливості доступу до широких інформаційних і обчислювальних ресурсів,
які розташовані в віддалених системах. Ізольована система не має
потрібної в наш час гнучкості і масштабності. Можливість обміну даними
між віддаленими системами відкрила нові горизонти для побудови
віддалених ресурсів, їх адміністрування і поповнення, розпочавши від
віддаленого зберігання інформації (мережеві файлові системи, файлові
архіви, інформаційні системи з віддаленим доступом), і завершуючи
мереженим обчислювальним середовищем. UNIX – одна з найперших
операційних систем, яка забезпечила можливість роботи в мережі.
Протокол ТСР/ІР
Хоча багато версій UNIX на сьогоднішній день підтримують декілька
мережевих протоколів, ми розглянемо більш відомий і розповсюджений в
своєму сімействі під назвою ТСР/ІР. Ці протоколи були розроблені, а
пізніше пройшли довгий шлях вдосконалення для забезпечення потреб ХХ
століття – глобальної мережі Ethernet або FDDI , до
надшвидкісних мереж АТМ, від телефонних каналів, до трансатлантичних
ліній зв’ язку з пропускною здатністю в сотні Мегабіт за
секунду.
В 1983 році ТСР/ІР став стандартом, і в той же час