Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Компьютеры

Реферат UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

Скачать реферат↓ [16.31 KB]Текст реферата UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

Страница: 4 из 4

на базі «не надійного» транспортного протоколу UDP .
В рамках моделі OSI протокол ІР займає 3-ій рівень і таким чином,
взаємодіє з протоколами керування передачею знизу і транспортними
протоколами зверху. В рамках цієї моделі ІР виконує три основні
функції: адресацію, фрагментацію і маршрутизацію даних.
Адресування
Кожен ІР адрес можна уявити складеним з двох частин: адресу або
ідентифікатора мережі і адресу хосту в цій мережі. Існує п’ ять
можливих форматів ІР – адресу, які відрізняються кількістю біт,
які відводяться на адресу мережі і адресу хосту. Ці формати визначають
класу адресів, отримавши назву від А до D .
Взаємозв’ язані мережі ( Internet ), повинні забезпечувати
загальний адресований простір. ІР – адреса кожного хосту цих
мереж повинна бути унікальною. На практиці це досягається з
використанням ієрархії, яка закладена в базовий формат адреси. За
призначенням адреси мереж, відповідає центральна організація ІА NA ,
яка має регіональні і національні представництва.
User Datagram Protocol ( UDP )
UDP є протоколом транспортного рівня і виходячи з назви, забезпечує
логічний комунікаційний канал між джерелом і отримувачем даних без
попереднього встановлення зв’ язку. Іншими словами,
повідомлення, які обробляються протоколом не мають один до одного
ніякого відношення з точки зору UDP . Для передачі дата грам UDP
використовує протокол ІР і також, як і останній, не забезпечує
надійної передачі. Тому додатки, які використовують цей транспортний
протокол повинні при необхідності забезпечити надійність доставки,
наприклад, шляхом обміну підтвердженнями і повторною передачею
недоставлених повідомлень.
В якості прикладів протоколів рівня додатків, які використовують в
якості транспортного протоколу UDP , можна навести:
ь Протокол взаємодії з сервером доменних імен UDP , порт 53.
ьПротокол синхронізації часу Network Time Protocol , порт 123.
ьПротокол віддаленого завантаження BOOTP , порти 67 і 68 для клієнта
і сервера відповідно.
Використана література:
1. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення
ПЕОМ: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006
2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ Петербург, 2001
3. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2006.
– М.: ОЛМАПРЕСС Образование, 2006. – 896 с.