Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Астрономия

Реферат В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Скачать реферат↓ [8.59 KB]Текст реферата В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

У чому унікальність
планети Земля?
Унікальність планети Земля полягає насамперед у тому, що вона придатна
для життя, це єдиний осередок життя в межах Сонячної системи. Тільки
на Землі розвинута плівка життя, оболонка живої речовини, яка
впроваджується і проникає в інші оболонки — літосферу, атмосферу
і гідросферу. Але чому життя з'явилося саме на Землі? Які її
особливості, як планети сприяли цьому?
Почнемо зі сприятливої віддаленості від Сонця. Земля розташована в
межах тієї зони, де немає нестачі або надмірного надлишку в
надходженні зовнішньої енергії. Температурні умови зробили можливими
появу і розвиток життя в тій формі, в якій воно існує на нашій
планеті. З віддаленістю від Сонця пов'язана І закономірна зміна
речовинного складу планет, які входять до „ земної групи ”
(Земля, Меркурій, В е нера і Марс, а також Місяць). Вони мають
найбільшу щільність і якісно найрізноманітніший склад.
На Землі речовина існує в усіх трьох агрегатних станах. Для
можливості появи життя (її біологічних форм) надзвичайно важливо
Існування води в рідкому стані.
Атмосфери великих планет, що обертаються по зовнішніх орбітах,—
Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна — складаються з газів,
переважно з метану й аміаку. Але найзовнішня планета —
загадковий Плутон — має розміри і масу, які говорять про значну
щільність речовини.
Небайдужа І величінь маси земної кулі. Тільки при наявності
достатньої маси могло статися виділення енергії при гравітаційному
стисненні в тих кількостях, які активізували розподіл речовини і
зробили можливою таку „ ланцюгову реакцію ” : плавлення
речовини в надрах Землі, вулканічну діяльність, що сприяє викиду
летючих компонентів назовні І формуванню газової оболонки земної кулі
й гідросфери. Без розігрівання у внутрішніх частках Землі, без
тектоніки І вулканізму не змогла б утворитися ландшафтна сфера -те
глибоке взаємопроникнення рідкої, твердої і газоподібної речовини у
зовнішні частки земної кулі, де потім зародилося життя.
Не володій Земля достатньою масою» вона б являла собою гігантський
інертний камінь, і тільки. Маса нашої планети достатня для того, щоб
надійно «прикріпити» до неї, втримати тяжінням газову оболонку, що
утворилася, атмосферу киснева азотного складу. Щоправда, легкі гази
— водень і гелій — долають земне тяжіння і постійно
випаровуються в космічний простір, але якраз цей процес зіграв певну
роль в еволюції Землі. Повітря — необхідна умова існування
життя. Повітряна оболонка втримує тепло, згладжує температурні
контрасти між нічною і денною півкулями.
Цікаво, що надмірна маса може зіграти роль несприятливого чинника по
відношенню до появи життя. Дійсно, якби наша Земля була сумірна за
масою з Юпітером або Сатурном (тобто «важила» у 100 400 разів більше),
то тим самим був би повністю виключений витік у простір атомів легких
газів. У такому випадку на Землі досі існувала б дуже щільна первинна
водневе -гелієва атмосфера з великою