Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Государство и право

Реферат Верховный Суд США

Скачать реферат↓ [15.02 KB]Текст реферата Верховный Суд США

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Прикарпатський Університет ім. В.Стефаника
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
НА ТЕМУ:
«ВЕРХОВНИЙ СУД США»
ВИКОНАВ:
студент 1-ого курсу
юридичного факультету
Ламах Євген Борисович
ПЕРЕВІРИВ:
м. ІваноФранківськ
2000 рік
«Судова влада Сполучених Штатів надається єдиному Верховному судові й
тим нижчім судам, що їх час від часу може призначати й засновувати
Конгрес».
Стаття ІІІ, розділ 1, Конституція США
Федеральний суд. Наявність федеральних судів чи судів штатів
мотивується визначальною рисою Консти
туції США, що відображає
федеральний устрій країни. Федералізм передає деякі функції урядові
Сполучених Штатів (федеральному, тобто загальнодержавному урядові),
полишаючи решту функцій штатам. Функції уряду Сполучених Штатів
стосуються нації в цілому, власне, спрямовані на розв'язання таких
завдань, як прокладання водних шляхів загальнодержавного значення,
забезпечення оборонних потреб країни, догляд національних парків.
Уряди штатів виконують функції, що їх звичайно називаємо
«урядуванням», чи то «управлінням»: йдеться, зокрема, про керівництво
системою шкіл, завідування поліційними відділками, правління у справах
функціонування вулиць тощо.
Федеральні суди організовані урядом США для розв'язання конфліктів,
що стосуються федеральної Конституції та затверджених Конгресом
законів - законодавчих актів. Суди штатів організовує штат, округ
чи місто у межах відповідного штату. Незв
ажаючи на те, що суди
штатів мають дбати про виконання федеральної Конституції та законів,
здебільшого справи, які вони розглядають, стосуються конституції та
законів відповідного штату.
Серед усіх федеральних судів найчисленніші окружні державні суди. За
ухвалою Конгресу територія США поділена на 94 федеральні судові
округи, у кожному з яких діє окружний суд. Це суд першої інстанції:
там досліджують обставини справи, виступають свідки, присяжні
складають вердикт. У кожнім судовім окрузі діє федеральний суд з
питань банкрутства підрозділ окружного суду.
Конгрес передав кожний з 94 округів до одного з 12 районів. У кожному
районі діє апеляційний суд. Програвши справу в окружному суді,
зацікавлена особа може звернутись до апеляційного суду з проханням
переглянути справу та вивірити правильність дій судді першої
інстанції. До апеляційних судів звертаються також із проханням
переглянути ухвали федеральних адміністративних установ, наприклад,
Національної ради з трудових відносин.
На карті Сполучених Штатів відзначено географічні межі 94 судових
округів і 12 районів (до яких належать 11 районів під номерами та
район округу Колумбія). Виділяється ще Федеральний район, апеляційний
суд якого міститься у Вашингтоні, окр. Колумбія. Він розглядає
спеціальні справи з усієї країни.
Найвідоміший з федеральних судів це Верховний суд Сполучених Штатів у
Вашингтоні, окр, Колумбія. Коли хтось програє свою справу в
апеляційному суді (або, в окремих випадках, у верховному суді штату),
він може звернутися